menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
18 december 2018

Symposium levert aanbevelingen op voor tuchtrecht

Leidt tuchtrecht tot betere zorg of angst? Lemion organiseerde een symposium om samen met zorgverleners, juristen en tuchtrechters de praktijk van het tuchtrecht te verbeteren.
Symposium levert aanbevelingen op voor tuchtrecht

Het symposium werd georganiseerd naar aanleiding van het boek Verslagen door het tuchtrecht , geschreven door psycholoog Martin Appelo. In het boek doen negen zorgprofessionals die ooit beklaagde waren in een tuchtzaak hun persoonlijke verhaal


Onder leiding van advocaat Mr. Richard Korver gingen ervaringsdeskundigen en leden van het Tuchtcollege op 12 december met elkaar in gesprek met als doel veranderingen in de houding en werkwijze van het medisch tuchtcollege in gang te zetten.


Tijdens het symposium beaamde Jeroen Recourt, voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege in Amsterdam dat behandelaars soms ten onrechte bij het tuchtcollege belanden, terwijl dat niet zou moeten. Recourt: “In Amsterdam proberen we dat te ondervangen door zo vaak mogelijk een mondeling vooronderzoek te doen, waar beide partijen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Ik raad zorgverleners dan ook sterk aan daar naar toe te gaan: het kan soms leiden tot het intrekken van een klacht."

 

De aanbevelingen die gedaan zijn op het symposium zijn meegegeven aan Recourt en de plaatsvervangend voorzitter van het Centraal Tuchtcollege. 

 

  De aanbevelingen 

Algemeen   

 1. Naamsverandering: Toetsingscollege voor de zorg.  
 2. Duidelijker maken wat tuchtrecht is aan maatschappij en professionals.  

Tuchtcollege  

 1. Tuchtcollege komt, behalve bij evidente uitzonderingen, in de tweede lijn, na verplichte mediation.  
 2. Zittingen vinden plaats in een neutrale setting aan een ronde tafel.   
 3. Meer aandacht voor emoties en relaties in opleiding juristen.  
 4. Leden/beroepsgenoten leren niet-suggestieve/open vragen te stellen.  
 5. Uitspraken in begrijpelijk Nederlands.  

Zorgverleners  

 1. Meer aandacht voor incidenten en klachten in opleiding en nascholing aan zorgprofessionals. (Bijvoorbeeld bezoek aan een tuchtzaak)  
 2.  Laat je juridisch en persoonlijk bijstaan.  
 3. Lees en bespreek uitspraken in intervisie.  
 4. Er moet een helpdesk komen voor professionals.   
 5. Vergroot de rol van de werkgever en de beroepsvereniging? 

 

Bron:  www.medischcontact.nl, www.boompsychologie.nl


 

 

Geplaatst door: Anne-Maaike Ekkelkamp Anne-Maaike Ekkelkamp
Redacteur

Lees meer over:
Tuchtrecht
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen