menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
7 januari 2016

Wkkgz: wat u vanaf nu anders moet doen

De nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg betekent onder andere dat u vanaf nu bij de Inspectie moet melden als u een medewerker ontslaat vanwege ernstig tekortschieten in de zorgverlening.
Wkkgz: wat u vanaf nu anders moet doen

Op 1 januari is de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) van kracht geworden. Voor sommige onderdelen, bijvoorbeeld het aanpassen van de klachtenregeling, geldt een overgangstermijn en heeft u nog tot 1 juli 2016 of 1 januari 2017 de tijd. Andere onderdelen van de wet zijn meteen ingegaan.

 

Nu van kracht

De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2016:

  • U moet het functioneren van iedere nieuwe zorgverlener nagaan, voordat u hem of haar aanneemt. Dit is de zogenaamde vergewisplicht. Dit kunt u doen door het BIG-register te raadplegen, navraag te doen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (dit kan via een formulier op de website van de IGZ) en door contact op te nemen met eerdere werkgevers. Een Verklaring Omtrent Gedrag vragen mag, maar is alleen verplicht voor sommige zorginstellingen. Zo moet worden voorkomen dat zorgverleners die een gevaar zijn voor de cliënt aan de slag gaan in de zorg.
  • Ontslaat u een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren? Dan bent u verplicht om dit te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
  • U moet voortaan alle vormen van geweld melden waar een cliënt mee te maken heeft gekregen. Bijvoorbeeld mishandeling. De Inspectie voor de Gezondheidszorg kijkt dan welke maatregelen u moet nemen om te voorkomen dat het weer gebeurt.
  • Uw plicht om te informeren is aangescherpt. Als er een fout is gemaakt, moet u dit verplicht bespreken met de cliënt  en hiervan een aantekening maken in het cliëntendossier. Ook moet u een cliënt informeren over de kwaliteit van uw zorgverlening wanneer hij daarom vraagt. Denk aan vragen over hoe vaak u een bepaalde ingreep heeft verricht en met welke resultaten.

Meer over informatie aanvragen bij IGZ in het kader van de vergewisplicht

Meer over alle wijzigingen in het kader van de Wkkgz

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: IGZ, www.overheid.nl
Geplaatst door: Maaike Heijltjes Maaike Heijltjes
hoofdredacteur

Lees meer over:
Wkkgz
Gerelateerde artikelen