menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
8 februari 2018

Modelovereenkomst voor zzp'er in mondzorgpraktijk herzien

De modelovereenkomst voor het inhuren van een zzp-mondhygiënist of -tandarts in de praktijk is onlangs aangepast. De overeenkomst is nu helemaal in lijn met de rol van de zzp’er in de Wkkgz.
Modelovereenkomst voor zzp'er in mondzorgpraktijk herzien

De modelovereenkomst mondzorgpraktijk is opgesteld door de KNMT, ANT, NVM en VvAA. Modelovereenkomsten zijn bedoeld om de arbeidsrelatie vast te leggen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers die willen samenwerken zonder dienstbetrekking. Opdrachtgevers die werken met deze overeenkomsten (en ook werkelijk samenwerken op de manier die erin beschreven staat!)   hoeven geen loonheffingen in te houden en af te dragen. Deze overeenkomsten zijn opgesteld in verband met de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties die de VAR vervangt. (Lees meer over de wet DBA en modelovereenkomsten.)

 

De wet DBA wordt in ieder geval tot 1 juli 2018 niet gehandhaafd. Toch is het handig om de aangepaste modelovereenkomsten te gebruiken omdat u daarmee heldere afspraken met elkaar maakt en tegelijkertijd voldoet aan een belangrijke bepaling van de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen in de Zorg). Sinds 1 januari 2017 moeten samenwerkende zorgaanbieders schriftelijk vastleggen hoe zij de Wkkgz-verplichtingen van deze kwaliteitswet samen invullen. (Lees meer over waarom u de modelovereenkomst toch moet gebruiken.) 

 

De belangrijkste veranderingen 

De modelovereenkomst mondzorgpraktijk is nu zo aangepast dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de Wkkgz-verplichtingen van praktijkhouder en zzp’er. De belangrijkste verandering is dat nu expliciet is vermeld (in artikel 8) dat de zzp’er zelf een klachtenregeling moet treffen en zelf moet aansluiten bij een geschilleninstantie. Voor een aantal andere verplichtingen van de Wkkgz, zoals de interne procedure van de opdrachtgever voor het registreren en onderzoeken van incidenten, ook Veilig Incidenten Melden genoemd, sluit de zzp’er aan bij het systeem van de opdrachtgever.

 

Als u al een overeenkomst heeft gesloten en de samenwerkingshorizon is niet ver, kunt u het beste een addendum gebruiken dat genoemde Wkkgz-elementen expliciet benoemt. 

 

De aangepaste modelovereenkomst kunt u hier downloaden op de site van de Belastingdienst.

 

Toekomst DBA

Misschien denkt u nu: de nieuwe regering wil de DBA toch weer afschaffen? Daar wordt inderdaad over gesproken, maar het kan nog best 2 jaar duren eer er nieuwe wetgeving is gemaakt en goedgekeurd. Voorlopig moeten we het dus nog doen met de DBA, al is het wel heel goed mogelijk dat de periode van niet-handhaven binnenkort weer wordt verlengd.  En, een goede overeenkomst kan dus sowieso geen kwaad.

 

Erik van Dam is senior adviseur kennismanagement en netwerken bij VvAA Groep B.V.  (VvAA Mondzorg adviseurs: 030 247 43 15, mondzorg@vvaa.nl)

Geplaatst door: Maaike Heijltjes Maaike Heijltjes
hoofdredacteur
Betrokken partijen: VvAA
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen