menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
25 juni 2019

Nieuwe cao’s Huisartsenzorg en Hidha van kracht

De nieuwe Cao Huisartsenzorg en Cao Hidha zijn per 1 maart 2019 van kracht geworden. De ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de achterban van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) hebben ingestemd met het principeakkoord voor de Cao Hidha.
Nieuwe cao’s Huisartsenzorg en Hidha van kracht

Werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg moeten zich voorbereiden op een toekomst met veel veranderingen, stellen de cao-partners. Vanwege de veranderingen zijn teamwork en voortdurende ontwikkeling van ieders vakmanschap en professionaliteit noodzakelijk. Het is belangrijk dat de huisartsenzorg een aantrekkelijke sector blijft voor huidige en toekomstige werknemers.

 

Cao Huisartsenzorg

De nieuwe Cao Huisartsenzorg ging op 1 maart 2019 in en loopt tot en met 31 december 2020. De lonen worden structureel verhoogd met zes procent, waarvan drie procent per 1 juli 2019 en met 3 procent per 1 april 2020. Mede door de nieuwe wetgeving in de huisartsenzorg wordt de cao geactualiseerd en verduidelijkt waar nodig. Ook wordt de functie van praktijkmanager opgenomen in de Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ). Ten slotte worden de functies doktersassistent (inclusief de spreekuurondersteuner), praktijkondersteuner, verpleegkundig specialist en physician assistant opnieuw gewogen in de FWHZ.

 

Cao Hidha

De nieuwe cao voor huisartsen in dienst van een huisarts (Hidha) loopt van 1 maart 2019 tot en met 28 februari 2021. Ook de lonen van de hidha’s worden structureel met zes procent worden verhoogd, waarvan drie procent per 1 september 2019 en nog eens drie procent per 1 augustus 2020. Verder konden hidha’s in een periode van 26 weken meer dan tien procent overwerken, maar wordt in de nieuwe cao verkort naar 13 weken. Dit om te voorkomen dat overwerken ‘structureel’ wordt.

 

Alle informatie bij: LHV, Nieuwe Cao Huisartsenzorg en Cao Hidha van kracht

Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur

Lees meer over:
Huisarts Cao Hidha
Gerelateerde artikelen
Open modal