menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
6 november 2018

NZa gaat aan de slag met preventie

Voorkomen is beter dan genezen, toch is onze maatschappij ingericht op het behandelen en genezen van ziekten en aandoeningen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil hier verandering in brengen en lanceert een campagne waarbij preventie van ziekten en aandoeningen voorop staan.
NZa gaat aan de slag met preventie

NZa wil met de publicatie Preventie is ook onze zorg laten zien dat zij hun steentje bijdragen aan preventie. Door preventief op te treden verbetert kwaliteit van leven  en wordt de vraag naar zorg verminderd. Het doel dat NZa voor ogen heeft, is dat in 2025 elke zorg-euro een investering is in de kwaliteit van leven. Zij gaan daarom domeinoverstijgend te werk.

 

Van analyses naar oplossingen

De campagne bestaat uit vier onderdelen: voorlichten en inspireren, actief ophalen van ervaringen, een expertgroep en analyses en oplossingen. 

 

Maandelijks publiceert het NZa informatiekaarten met voorbeelden van goede initiatieven en de manier waarop zij dit hebben bekostigd. Daarnaast gaan zij actief in gesprek met betrokken partijen, zodat zij leren wat de praktijkervaringen zijn op het gebied van preventie en verwerken deze input tot een analyse. Ook verwachten zij dat de experts uit verschillende domeinen en organisaties hun inzichten oplossingsrichtingen brengen.

 

Analyses maken voor het vinden van oplossingen zijn de rode draad in de publicatie. Uiteindelijk leiden deze acties tot een stevig uitgangspunt.


Preventie

Het gaat in het document om twee vormen van preventie, waar NZa vanuit wettelijke taken een rol speelt: geïndiceerde preventie en zorggerelateerde preventie. Beide onderdelen kunnen worden gefinancierd vanuit de Zvw en de Wlz, en dus bekostigd via zorgverzekeraars en zorgkantoren. Soms zijn er meer wetten van belang, zoals de jeugdwet en Wmo. Dit houdt in dat er ook meerdere financieringsbronnen en inkopende partijen bij betrokken zijn. Zij presenteren op schematische wijze welke partijen betrokken zijn bij het preventief optreden tegen ziekten en aandoeningen.

 


Oproep

Heb jij als zorgaanbieder interesse in preventie en wil jij je steentje bijdragen? De NZa nodigt zorgaanbieders, zorgverzekeraars en partijen uit het sociale domein op om hun ervaringen te delen en om aan te geven wat beter kan, zodat zij in het voorjaar van 2019 hun eerste uitkomsten richting de preventie zorg kunnen presenteren. Je melding delen kan via dit formulier.

 

Bron: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/11/01/nza-aan-de-slag-met-preventie

Afbeelding: Overzicht van verantwoordelijke opdrachtgevers, wetten, doelgroepen en vormen van preventie in Nederland (bron: RIVM, Preventmodel)
Geplaatst door: Anne-Maaike Ekkelkamp Anne-Maaike Ekkelkamp
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen