menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
6 november 2014

NZa gaat contracten zorgverzekeraars onderzoeken

De NZa gaat de uitkomsten van de zorgcontractering 2015 onderzoeken. De marktmeester brengt per verzekering het zorgaanbod in kaart om te zien hoe de inkoop functioneert.
NZa gaat contracten zorgverzekeraars onderzoeken

In het onderzoek vraagt de NZa verzekeraars om te laten zien met welke zorgaanbieders zij een contract hebben gesloten voor 2015 in delen van de GGZ en eerstelijnszorg. Zo kan de zij per verzekering het zorgaanbod in kaart brengen. Mocht een verzekerde onvoldoende toegang hebben tot zorg in de regio, dan spreekt de NZa de verzekeraars daar op aan.


Bekostiging 2015

Los van het contracteringsonderzoek kijkt de NZa inhoudelijk naar contracten in sectoren waar in 2015 de bekostiging veel verandert, bijvoorbeeld huisartsenzorg en wijkverpleging. Maken verzekeraars en zorgaanbieders andere afspraken in de inkoop dan de jaren hiervoor? En draagt de contractering daarbij aan de beleidsdoelstellingen uit de afgesloten convenanten, bijvoorbeeld meer zorg dichter bij huis?


De NZA stelt: "Zorgverzekeraars hebben de verantwoordelijkheid om voldoende zorg in te kopen voor hun verzekerden. Die zorg moet betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit zijn. Daarbij mogen verzekeraars keuzes maken met wie zij een contract sluiten. Bijvoorbeeld omdat een aanbieder een betere prijs-kwaliteitverhouding heeft. Voor verzekerden is het belangrijk dat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben."


Klachten

Veel zorgaanbieders klagen over de inkoopmacht van zorgverzekeraars. Die klachten gaan zowel over het proces van onderhandelen als over de uitkomsten van de onderhandelingen. Zorgverzekeraars moeten zich houden aan de zorgplicht en voldoende zorg inkopen voor hun verzekerden. Maar wat is voldoende? En wat is een redelijke reisafstand voor behandelingen? Als dit concreter wordt, is het voor consumenten en voor zorgaanbieders duidelijker wanneer de zorginkoop van zorgverzekeraars voldoende is. Het onderzoek van de NZa brengt dat in kaart.


Het onderzoek naar de contractering start in december, als de meeste contracten rond zijn. De zorgautoriteit analyseert de resultaten, spreekt als nodig verzekeraars aan. De eerste resultaten zijn naar verwachting in februari bekend.

Geplaatst door: Rouke van der Hoek Rouke van der Hoek
Redactie

Lees meer over:
NZa Zorgverzekeraar
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen