menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
10 juli 2018

NZa neemt tarieven paramedische beroepen onder de loep

De NZa gaat de komende tijd de ontwikkelingen in de paramedische zorg monitoren. De autoriteit kijkt onder andere naar tarieven, het contracteerproces en de kwaliteitsafspraken.
NZa neemt tarieven paramedische beroepen onder de loep

De zorgautoriteit wil de feitelijke ontwikkelingen in de paramedische beroepen in kaart brengen en kijk daarbij onder andere naar  hoe de tarieven voor paramedische zorg zich hebben ontwikkeld in de loop van de jaren, hoe het contracteerproces verloopt, welke kwaliteitsafspraken er worden gemaakt en of er sprake is van wachttijden voor deze zorg.  Voor logopedie en ergotherapie ligt extra focus op de ontwikkeling van 2016 naar 2017, om de invloed van vrije prijzen logopedie en de prestatieregulering ergotherapie in beeld te brengen.


Vrije tarieven

Dit onderzoek is geen kostprijsonderzoek om tarieven te bepalen, zegt de NZa. In de paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie) gelden namelijk vrije tarieven. Dit betekent dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen afspraken maken over het aantal en soort behandelingen, de tarieven, de kwaliteit van de zorg en de toegankelijkheid ervan. 

 

Toch ziet het KNGF het onderzoek als een mooie eerste stap  naar meer diepgaand onderzoek naar de effecten van vrije prijzen in de fysiotherapie en van de manier waarop fysiotherapie nu verzekerd is. Het KNGF protesteert al jaren tegen de lage tarieven binnen de fysiotherapie. "Het NZa-onderzoek is een eerste stap op een lange, maar ook enig mogelijke weg om de tarieven te repareren. Het is immers niet te verwachten dat zorgverzekeraars de tarieven op eigen initiatief zullen verhogen", zo schrijft het KNGF op zijn website. 

 

Enquête 

Het onderzoek bestaat uit een online enquête voor individuele zorgverleners en verzekeraars, met onder meer vragen over het contracteerproces, de tarieven, de omzet, de kwaliteit van de zorg en de toegankelijkheid.  De enquête zal lopen van 20 augustus tot 9 september 2018. De resultaten worden eind 2018 verwacht. Het KNGF roep fysiotherapeuten op om deze enquete in te vullen, "zodat straks niet gezegd kan worden dat de steekproef niet representatief is."

Geplaatst door: Maaike Heijltjes Maaike Heijltjes
hoofdredacteur
Gerelateerde artikelen