menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
29 maart 2016

NZa inspecteert komende tijd meer fysiotherapiepraktijken

De Nederlandse Zorgautoriteit bezoekt de komende periode opnieuw fysiotherapiepraktijken. Eind 2015 namen NZa-toezichthouders al een kijkje in de administratie van vijf verschillende praktijken waarover zij signalen had ontvangen.
NZa inspecteert komende tijd meer fysiotherapiepraktijken

Aanleiding om vorig jaar te focussen op de sector fysiotherapie waren vragen van verzekerden over declaraties en signalen dat verschillende behandelingen mogelijk verkeerd in rekening werden gebracht.  ver de praktijken waar we NZa nu langsgaan heeft de organisatie geen specifieke signalen. Het zijn aangekondigde inspecties met als doel een breder beeld van het declaratiegedrag in de sector te krijgen. Daarnaast geeft het meer inzicht in hoe praktijken de regels toepassen. De uitkomsten van deze inspecties zijn naar verwachting voor de zomer bekend.


Maatregelen

Bij de vijf praktijken die de NZa in november 2015 bezocht werden onregelmatigheden gevonden. Eén fysiotherapeut declareerde groepstherapie als individuele therapie. De praktijk moet dit verrekenen met de zorgverzekeraars. Een tweede praktijk 'knipte' een lang consult en declareert twee consulten, vaak op verschillende dagen om te verhullen dat het gaat om dezelfde behandeling. De NZa heeft deze praktijken een bestuurlijke maatregel opgelegd die hen dwingt te stoppen met dit declaratiegedrag. Bij een derde praktijk is het onderzoek nog niet afgerond.


Slordigheden

Bij de andere twee praktijken trof de NZa 'lichtere' onregelmatigheden aan. Zij hebben een brief gekregen met aanwijzingen voor verbeterpunten. Zo was er onder meer sprake van slordige administratie zoals patiëntendossiers die summier worden bijgehouden. Goede dossiervorming is belangrijk uit oogpunt van patiëntveiligheid. Bovendien is het up-to-date houden van dossiers noodzakelijk voor het bewijs dat in rekening gebrachte zorg ook daadwerkelijk is geleverd. De NZa gaat ervan uit dat een behandeling niet is verricht als deze niet gemeld is in het medisch dossier.


In gesprek 

De NZa is met beroepsorganisatie KNGF in gesprek om te komen tot verbeteringen, zo schrijft de organisatie op hun site. Met het KNGF en zorgverzekeraars worden binnenkort ook de uitkomsten besproken van een onderzoek naar de bereidheid van fysiotherapeuten om de regels voor het declareren van zorg na te leven. Op basis daarvan worden verbeteracties afgesproken, zoals meer scholing, aandacht voor een zorgvuldige administratie of verduidelijking van regels door de zorgverzekeraars en NZa zodat foute declaraties worden voorkomen.

Geplaatst door: Susanne Morren Susanne Morren
Redactie

Lees meer over:
NZa Fysiotherapeut
Gerelateerde artikelen