menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
9 augustus 2018

Ondernemen is vooruitzien: Positionering in het regionale netwerk

De roep om meer samenwerking op regionaal en lokaal niveau klinkt steeds luider. Vergrijzing en multimorbiditeit, technologische ontwikkelingen, de huidige fragmentatie van zorg en een personeelstekort resulteren in meer mensen met complexe gezondheidsproblemen in de thuissituatie, onder verantwoordelijkheid van de eerstelijnszorgverleners.
Ondernemen is vooruitzien: Positionering in het regionale netwerk

De huidige wijze van organiseren en stimuleren zorgt nog niet automatisch voor een vloeiend netwerk van zorg- en ondersteuning rond de mens/patiënt. Huisartsen hebben voor hun praktijkpopulatie te maken met veel andere zorgprofessionals uit andere disciplines. Zo heeft één huisartspraktijk te maken met veel verschillende wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, apothekers en psychologen. Deze professionals zijn veelal aangesloten bij verschillende organisaties, ook binnen dezelfde disciplines. En wordt ook nog eens op een andere wijze bekostigd waardoor uiteindelijk ieder zijn eigen stukje zorg optimaliseert: inhoudelijk en bedrijfseconomisch. Een voor de patiënt/mens moeilijke situatie, waarin deze veelal zelf met de mantelzorger de juiste zorg in het netwerk moet organiseren.


In de recente beleidsmaatregelen, met name voor de huisartsenzorg, wordt een oproep gedaan om de zorg meer op lokaal en regionaal niveau te organiseren. Maar hoe doet u dat dan? Welke organisatorische randvoorwaarden zijn daarvoor nodig? En wat kunt u zelf als zorgverlener vanuit de eigen organisatie doen? Dit vraagt om strategische keuzen voor de toekomst.


Tijdens MedischOndernemen LIVE op vrijdag 5 oktober om 13.30 - 16.30 uur,  organiseert het Jan van Es Instituut , kenniscentrum voor de geïntegreerde eerstelijnszorg, een seminar over positionering in het regionale netwerk.


Meer informatie of aanmelden? Kijk op www.medischondernemenlive.nl

Geplaatst door: Janneke Olthof Janneke Olthof
Redactie

Lees meer over:
MedischOndernemen LIVE
Gerelateerde artikelen