menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
21 november 2014

Onderzoek doelmatigheid van de bekostiging 2015

Zo vlak voor het ingaan van het nieuwe bekostigingssysteem, in de periode van de eerste onderhandelingen worden ook de eerste effecten van de vernieuwing in het bekostigingssysteem zichtbaar.
Onderzoek doelmatigheid van de bekostiging 2015

Doelmatigheid bekostingsysteem

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt veel klachten over het contracteerproces. Daarom onderzoekt zij de uitkomsten van de zorgcontractering 2015. Daarnaast kijkt de NZa inhoudelijk ook naar contracten in sectoren waar in 2015 de bekostiging veel verandert, bijvoorbeeld huisartsenzorg en wijkverpleging om zo de doelmatigheid van het nieuwe bekostigingssysteem in kaart te brengen. Zij vraagt zicht of verzekeraars en zorgaanbieders andere afspraken in de inkoop dan de jaren hiervoor. En of de contractering bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen uit de afgesloten convenanten.Twijfels

Bram Stegeman huisarts en vicevoorzitter LHV heeft zo zijn twijfels. Op Medisch Contact vraagt hij zich hardop af of het systeem bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen in het convenant dat huisartsen, ministerie en zorgverzekeraars hebben gesloten. Zo zou eerstelijn zou sterker moeten worden, maar Stegeman zie minder groei in de huisartsenzorg dan de 2,5% die gesteld is. Dat komt door de bekostiging van de segmenten 2 en 3. Andere problemen signaleert hij in de vergoeding van bijvoorbeeld meekijken van de specialist en de ketenzorg. In het eerste geval is het een ingewikkelde constructie en in het tweede geval schiet de vergoeding simpelweg te kort.


Inkoopmacht

Veel zorgaanbieders klagen over de inkoopmacht van zorgverzekeraars. Die klachten gaan zowel over het proces van onderhandelen als over de uitkomsten van de onderhandelingen. Zorgverzekeraars moeten zich houden aan de zorgplicht en voldoende zorg inkopen voor hun verzekerden. Het is alleen niet altijd duidelijk wat voldoende en redelijk is. Als dit concreter wordt, is het voor consumenten en voor zorgaanbieders duidelijker wanneer de zorginkoop van zorgverzekeraars voldoende is. Het onderzoek van de NZa brengt dat in kaart.


Meer lezen:

NZa: NZa wil snel beeld van uitkomsten contractering 

Medische Contact: Huisartsen maken zich zorgen over contractering 

Zorgvisie: Het regent klachten bij de NZa 

Meer over de veranderingen in de zorg en de nieuwe bekostiging op de Dag van de Praktijkhouder voor Huisartsen op 2 juni

Geplaatst door: Manon van ketwich Manon van ketwich
Redactie
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen