menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
18 juni 2018

'Ongeoorloofde' subsidie gezondheidscentra nieuwbouwwijken stopt

De subsidie voor gezondheidscentra die zich vestigen in nieuwbouwwijken wordt stopgezet. Dat heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) besloten na een advies waaruit naar voren komt dat gezondheidscentra het goed kunnen redden zonder de Vinex-regeling.
'Ongeoorloofde' subsidie gezondheidscentra nieuwbouwwijken stopt

De subsidieregeling richt zich op eerstelijnscentra, waar meerdere eerstelijns zorgaanbieders hun diensten leveren, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten en apothekers. Als nieuwbouw stapsgewijs wordt opgeleverd kan het soms enkele jaren duren voordat er voldoende patiënten zijn om een gezondheidscentrum rendabel te maken. Zorgverzekeraars en banken zijn in die periode niet altijd bereid dit risico te dragen, is het uitgangspunt van de regeling.

 

Belangrijke positie

VWS verlengde in 2017 de regeling met een jaar, maar beloofde de Tweede Kamer tegelijkertijd de deze te zullen evalueren. Uit de evaluatie van adviesbureau Zorgmarkten komt naar voren dat de regeling in het verleden effectief en doelmatig is ingezet. Het multidisciplinaire zorgaanbod is gestimuleerd op grootschalige nieuwbouwlocaties. De Vinex-regeling was een oplossing voor het falen van de markt in deze gebieden waar geen eerstelijnsvoorzieningen in de nabije omgeving beschikbaar waren.

Bureau Zorgmarkten komt echter met meerdere redenen waarom de Vinex-regeling zou moeten worden stopgezet. Zo constateert het bureau dat de eerstelijnszorg de afgelopen jaren aan kracht en belang heeft gewonnen en dat gezondheidscentra daarbij een belangrijke positie innemen. Verder is nieuwbouw in de komende jaren veelal gepland in stedelijk gebied, waar bestaande gezondheidscentra al zodanig zijn ingebed dat zij zich ook in de nieuwbouw zullen willen vestigen.

 

Situatie gezondheidscentra gunstiger

De huidige tariefstructuur biedt volgens Zorgmarkten voldoende ruimte voor de financiering van de opstartfase van een gezondheidscentrum. Ook weten zorgverzekeraars en gezondheidscentra elkaar beter te vinden in de contractering; de situatie voor nieuwe gezondheidscentra is dus gunstiger dan voorheen.

 

Tot slot waarschuwt Zorgmarkten dat met de Vinex-regeling mogelijk sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Beroepsbeoefenaars die zich in een gesubsidieerd gezondheidscentrum vestigen lijken voordelen te genieten die hun zelfstandig gevestigde collega's niet hebben.Minister

Bruins neemt het advies ter harte en beëindigt de subsidieregeling. "De middelen die vrijvallen wil ik benutten om het aanbod van multidisciplinaire zorg in de eerste lijn te stimuleren", schrijft de minister in een  brief aan de Tweede Kamer. "Centra die reeds subsidie hebben ontvangen kunnen subsidie blijven ontvangen voor maximaal vijf jaar, mits zij blijven voldoen aan de subsidiecriteria."

Bron: www.skipr.nl
Geplaatst door: Janneke Olthof Janneke Olthof
Redactie
Gerelateerde artikelen