menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
25 oktober 2016

PAS OP! Het stappenplan van VAR naar DBA

Sinds 1 mei dit jaar is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, ‘de DBA’, met haar modelcontracten van kracht. De opvolger van de VAR dus. Een jaar lang heb je de tijd om alles helemaal in orde te maken. Maar hoe doe je dat eigenlijk in de praktijk? In zes stappen geven we je houvast. De boodschap van het stappenplan is onverbloemd: wees op je hoede!
PAS OP! Het stappenplan van VAR naar DBA

Het proces van de VAR-aanvraag werd wel eens gekscherend  beschreven als ‘enter, enter, en je bent ‘r’. Wellicht wat kort door de bocht, maar inderdaad: eenvoudig, helder met vrijwaring voor loonheffingen voor de opdrachtgever. Goede smeerolie voor de arbeidsmarkt dus. 

 

Geen zekerheid

De DBA daarentegen kent géén echte zekerheid, en dus wel serieuze risico’s, ook voor de opdrachtgever. Dat vereist dus een veel voorzichtiger, maar vooral bewustere aanpak. Een goede afstemming tussen de samenwerkingsambitie van partijen, de werkwijze in de praktijk en de passende contractuele samenwerkingsvorm.  


Stappenplan: ‘Pas op!’

Daarom vind je hier een praktisch houvast, gemaakt om welbewust het proces van VAR naar DBA aan te pakken. In de vorm van een stappenplan, genaamd ‘PAS OP!’.

 

P laatsbepaling

Maak een volledige inventarisatie van álle (mogelijke) zzp’ers, in het zorgproces, maar zeker ook bij de ondersteunende zaken zoals ict of financiën. Bedenk van al deze partners bijvoorbeeld in hoeverre ze bij jullie praktijk ‘horen’? Schat jenin over vijf jaar nog met hen te werken? Wat zijn hun ambities? En, past dat plaatje per persoon bij een zzp-schap in de praktijk? Kijk naar de ‘fit’, en maak een risicoanalyse. Soms is dat lastig te duiden. Laat indien nodig een deskundig iemand met je meedenken. 

 

A lternatieve vormen?

Bedenk dat er ook andere samenwerkingsvormen bestaan. Wellicht passen die meer bij wat jullie voor de toekomst voor ogen hebben met een zzp’er. Bijvoorbeeld voor een eenduidige praktijkuitstraling en manier van werken. Een vorm van mede-eigenaarschap, of juist werknemerschap kan dan voor de hand liggen. Maar er zijn veel meer smaken denkbaar. Zet de plussen en minnen van diverse vormen maar eens op een rijtje en blijf daarbij niet steken bij cliché-beelden. Laat ook eens wat doorrekenen. 

 

S amenwerking zzp passend?

Een implementatietermijn tot 1 mei 2017. Geregeld zien we dat echte beslissingen hierover lang worden uitgesteld, of zelfs helemaal niet gemaakt dreigen te worden. Pas daarvoor op, stel voor jezelf een deadline waarop je eruit moet zijn. En maak ook een agenda voor de transitie naar aanpassing van de werkwijze of samenwerkingsvorm, nieuwe contracten of aanpassing van bestaande. Bij wie zijn de verantwoordelijkheden in de praktijk hiervoor belegd? En neem de inspanningsverplichting hiertoe in de implementatieperiode in acht. Houd de regie! Overigens: in sommige gevallen is een zzp-samenwerking nog prima denkbaar. 

 

O vereenkomst beroepsgroepmodel?

Als je kiest voor een zzp-samenwerking, kijk dan of je kiest voor beroepsgroepmodellen waarvan de Belastingdienst verklaarde er geen dienstbetrekking in te zien. Je kunt namelijk ook een eigen overeenkomst opstellen en voorleggen aan de Belastingdienst. Of je komt tot de conclusie dat zo’n ‘goedgekeurde’ overeenkomst helemaal niet nodig is. Bijvoorbeeld omdat er nooit twijfel over een dienstbetrekking kan zijn bij een zzp’er. 

 

P raktijk: ‘werken conform’

Kies je voor een overeenkomst met ‘een stempel’ van de Belastingdienst, bepaal dan hoe je de werkwijze in de praktijk monitort. Neem dat serieus. Om een beroep te kunnen doen op het oordeel van de fiscus, is het immers van belang dat er ook daadwerkelijk volgens de overeenkomst wordt gewerkt. Dat klinkt eenvoudig, maar de praktijk zal vaak weerbarstig blijken. Iedere samenwerking heeft de neiging zich snel te ontwikkelen. Houd goed in de gaten welke kant dat opgaat. 

 

Inspecteur !

Hoe goed je de overeenkomst ook denkt te volgen: je zekerheid reikt tot de mening van de belastinginspecteur. Hij oordeelt immers op basis van de feiten en omstandigheden of hij een dienstbetrekking aanwezig acht. Wellicht meent hij serieuze elementen van gezag te zien en betwijfelt hij de mogelijkheden van vrije en willekeurige vervanging door de zzp’er. Zorg dat je in zo’n geval niet met je mond vol tanden staat, maar de argumentatie voor het ontbreken van een dienstbetrekking voorhanden hebt.

 

Grip op de reis van VAR naar DBA

Kortom: maak een goede reisplanning voor de reis van VAR naar DBA. Het kan namelijk een spannende reis zijn, met de nodige risico’s. Een goede voorbereiding met bewuste keuzes en stappen is daarom van groot belang. Blijf ondertussen op je hoede: pas op!


Erik van Dam is senior adviseur kennismanagement en netwerken bij VvAA Groep B.V.

VvAA-beroepsgroepadviseurs vindt u ook op de DBA-landingspagina.


PM Regiomiddag

Tijdens de PM Regiomiddagen van 7 november (Zwolle), 8 november (Eindhoven) en 10 november (Amsterdam) geven Frank Hofstee en Peter de Leeuw van VvAA een sessie waarin alle ins en outs van de DBA besproken wordt én hoe je daarmee om kan gaan in de praktijk. Klik hier voor meer informatie.

Geplaatst door: Susanne Morren Susanne Morren
Redactie
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen