menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
5 januari 2021

Landelijke pilot zzp-webmodule start 11 januari

Het ministerie van Sociale Zaken en de Belastingdienst starten op 11 januari de pilot van de zogeheten 'zzp-webmodule'. Deze online module moet de opdrachtgever vooraf duidelijkheid geven over de aard van een arbeidsrelatie, op basis van de vraag: werkt een zzp’er zelfstandig of toch in dienstbetrekking? De pilot duurt minimaal zes maanden en wordt daarna geëvalueerd.
Landelijke pilot zzp-webmodule start 11 januari
De webmodule bestaat uit een digitale vragenlijst. Er zijn drie uitkomsten mogelijk. Bij aangetoonde zelfstandigheid ontvangt de opdrachtgever een ‘opdrachtgeversverklaring’. Als de zzp’er in de praktijk werkt volgens de in de webmodule aangegeven informatie, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen voor de zzp’er in te houden. Zijn er aanwijzingen dat er sprake is van een dienstbetrekking, dan volgt er een ‘indicatie dienstbetrekking’. En de derde optie is: ‘geen oordeel mogelijk’.

 

'Webmodule geeft praktijkhouders geen houvast'

Er is flinke kritiek op deze module. Erik van Dam, senior-adviseur kennismanagement bij VvAA wees er al eerder op dat het een hele generieke module betreft, met algemene vragen. Er ontbreken nuances die er vanuit de zorgwetgeving in zouden moeten zitten. Bij zelfstandigheid wordt bijvoorbeeld uitgegaan van een resultaatverplichting, maar in de zorg geldt een inspanningsverplichting vanuit de WGBO.

'Een resultaatsverplichting past gewoon niet bij de zorg. Vul je de webmodule in, dan is de kans groot dat het lijkt alsof je een dienstbetrekking hebt. In werkelijkheid is dat niet het geval, maar de praktijkhouder heeft daarover vooraf geen duidelijkheid en de belastinginspecteur kan er wat van vinden. De webmodule geeft praktijkhouders in de zorg geen houvast’, stelde hij eerder tegenover MedischOndernemen ( Mogelijk weer op de lange baan’ , 16 oktober 2020)
 

‘In modelovereenkomsten wel ruimte voor nuance’

Daar komt bij dat er in de zorg al met modelovereenkomsten wordt gewerkt, waarin relevante afspraken worden vastgelegd. In ArtsenAuto verklaart Van Dam dat er in deze modelovereenkomsten ruimte voor nuance zit. ‘In de webmodule zal bijvoorbeeld een richtlijn infectiepreventie die een tandarts aan zijn opdrachtnemer ‘oplegt’, mogelijk als gezag meetellen, terwijl dat ‘een veldnorm’ is. Zo hebben we dat in modelovereenkomsten beschreven. Onze inschatting is dat er voor praktijkhouders, afhankelijk van hoe zij de vragen interpreteren, op zijn gunstigst ‘geen oordeel’ uit de webmodule komt, maar dat er al snel sprake zal zijn van een ‘indicatie dienstbetrekking’. Terwijl dezelfde arbeidsrelatie op basis van de modelovereenkomst wél als opdrachtgever-zzp’er gekwalificeerd zou kunnen worden. Dat dit van elkaar verschilt, is zeer kwalijk.’
 

‘Modelovereenkomst nog gewoon geldig’

Op de vraag wat een opdrachtgever moet met een uitkomst als ‘geen oordeel’ of ‘indicatie dienstbetrekking’, antwoordt Van Dam: ‘Vooropgesteld: er móet niks. Men hoeft noch de modelovereenkomst, noch de webmodule te gebruiken. “Service” noemt de Belastingdienst het soms zelfs: het zijn instrumenten om duidelijkheid vooraf te krijgen. Uiteindelijk velt de handhaver een oordeel in de praktijk. Ook als er wel een opdrachtgeversklaring of modelovereenkomst is, kan gekeken worden of partijen conform de gegeven antwoorden respectievelijk bepalingen werken, anders verliezen beide hun werking. Maar bij ‘geen oordeel’ of ‘indicatie dienstbetrekking’ kan altijd nog gekeken worden of de modelovereenkomst tot een andere uitkomst leidt, want die is nog steeds gewoon geldig. Wij pleiten ervoor dat dat zo blijft, ongeacht of het ministerie komend najaar wel of niet besluit door te gaan met de webmodule. Meer nuance geeft immers een juister oordeel.’
 
Links:
Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Corina de Feijter Corina de Feijter
Redacteur

Lees meer over:
Belasting VvAA Pilot Zzp'ers
Gerelateerde artikelen