menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
17 oktober 2018

Print van digitale factuur onvoldoende fiscaal bewijs 

Als ondernemer bent u verplicht een administratie te voeren en zodanig in te richten dat de fiscus uw fiscale verplichtingen hieruit eenvoudig kan afleiden. Onlangs heeft de Belastingdienst meer duidelijkheid gegeven over deze bewaarplicht in relatie tot de toenemende digitalisering van het bedrijfsleven.
Print van digitale factuur onvoldoende fiscaal bewijs 

De bewaarplicht vereist dat software en bestanden ook in de toekomst toegankelijk blijven. Dit betekent dat updates vereist kunnen zijn, maar ook dat nieuwe systemen en software met 'oude' bestanden overweg moeten kunnen. Gegevens mogen, vanwege bijvoorbeeld de grootte, gecomprimeerd worden, op voorwaarde dat de detailgegevens – ook in het kader van de AVG - toegankelijk blijven bij een eventuele controle. 


Ook het omzetten van gegevens in een andere vorm, conversie, is onder voorwaarden toegestaan. Dat geldt alleen niet voor de papieren balans en resultatenrekening. Er geldt een aantal voorwaarden, waarvan de belangrijkste is dat geconverteerde gegevens binnen een redelijke termijn weer reproduceerbaar moeten zijn. Digitale gegevensdragers zijn er in verschillende vormen, zoals online en op dvd. Sommige vormen stellen extra eisen aan de waarborging van de authenticiteit. Een factuur die bijvoorbeeld via de mail ontvangen wordt, is niet authentiek als deze wordt geprint. Aanvullende organisatorische actie is dan vereist, zoals bijvoorbeeld een back-up van de mail. 

 

C or  Jansen MB RB  is  belastingadviseur en directeur bij Van Ree  Accountants /  accountants in de zorg  ( cjansen@vanreeacc.nl , www.vanreeaccountants.nl)

Geplaatst door: Anne-Maaike Ekkelkamp Anne-Maaike Ekkelkamp
Redacteur
Betrokken partijen: Van Ree Accountants
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen