menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
14 juni 2018

Rapport zorgfraude NZa: opnieuw meeste meldingen in mondzorg

Opnieuw is er een toename in het aantal fraudemeldingen in de zorgsector, staat in het rapport Zorgfraude 2017 van de NZa. De meeste signalen hadden, net als in 2016, betrekking op de mondzorg.
Rapport zorgfraude NZa: opnieuw meeste meldingen in mondzorg

In 2017 zijn 675 signalen van mogelijke zorgfraude geregistreerd bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude. In 2016 waren dat er 447, een stijging van ruim 50%. Dat staat in de rapportage 'Signalen zorgfraude 2017' van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Het IKZ is een samenwerkingsverband van negen partners. Alle partners hebben een taak op het gebied van controle, toezicht en opsporing binnen de zorgsector. De stijging komt deels doordat de verschillende opsporingsdiensten, toezichthouders en uitvoerders in de zorg actiever informatie uitwisselen. In het rapport schrijft de NZa de volgende casus uit: "Zowel in 2016 als in 2017 ontvangt de NZa signalen over een tandartsenpraktijk. De praktijk berekent haar cliënten voor elke kroon een toeslag van 200 Euro exclusief BTW bovenop het maximum tarief. Dit is niet toegestaan. De NZa start een onderzoek. Uiteindelijk wordt een boete opgelegd van 200.000 Euro." 


Op 12 juni heeft de minister van VWS deze rapportage naar de Tweede Kamer gestuurd. In het rapport wordt onder meer ingegaan op de soorten fraudemeldingen en van wie de meldingen afkomstig zijn. Ook worden voorbeelden gegeven van de wijze waarop gefraudeerd wordt.


 

Het hele onderzoek leest u hier

Geplaatst door: Janneke Olthof Janneke Olthof
Redactie

Lees meer over:
NZa Mondzorg Fraude
Gerelateerde artikelen