menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
17 juli 2019

Ronde Tafel Huisartsen 2019: ‘We worden meer en meer een coach van de patiënt’

Op de Ronde Tafel Huisartsen van ABN AMRO kwamen zo’n 150 huisartsen en deskundigen af. Deelnemers aan tafel en in de zaal reageerden op stellingen over actuele trends in de huisartsenzorg. Daarbij tekende zich bij veel thema’s een kloof tussen jongere en oudere huisartsen af. Deel 1 van een tweeluik.
Ronde Tafel Huisartsen 2019: ‘We worden meer en meer een coach van de patiënt’

De Ronde Tafel Huisartsen in het hoofdkantoor van ABN AMRO op 6 juni stond onder leiding van sectorspecialisten Maarten den Heijer en Rob Boelens ( zie kader ' Ronde Tafels ABN AMRO' ). Aan tafel zaten zowel huisartsen als vertegenwoordigers van brancheorganisaties, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit. De huisartsen Rick van den Doel (Landelijke Organisatie Aspirant Huisartsen), Wilma Bergmans (zelfstandig huisarts in Friesland) en Isar Wulffaert (Huisartsenactiegroep) vertegenwoordigden de jongere generatie.

 

Vanuit brancheorganisaties van huisartsen namen Irma van der Pluijm (InEen) en Swanet Wolthuis (NHG) deel. Aan de ronde tafel mengen zich ook in de discussie ook Wouter Hobbelink (Nederlandse Zorgautoriteit), Gerard Olde Olthof (VCare), Nathalie van Schoonhoven (Zorginkoper Huisartsenzorg CZ) en Ton Schoen (Patiëntenfederatie Nederland).

 

Ronde Tafels ABN AMRO

De Ronde Tafel Huisartsen is een van de bijeenkomsten rond huisartsenzorg die het Brancheteam Huisartsen van ABN AMRO jaarlijks organiseert. De stellingen kwamen tot stand in samenwerking met Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH).  Het brancheteam bestaat uit sectorspecialisten Els Hogenbirk, Winston Texel, Maarten den Heijer en Rob Boelens. Meer informatie over  de sectorspecialisten van ABN AMRO vindt u hier


Stelling 1. De uitkomst van de Woudschoten-conferentie is vernieuwend en toekomstbestendig.


In de zaal blijken niet veel mensen met deze stelling in te stemmen. Ook aan tafel overheerst de mening dat het bij de conferentie over de ontwikkeling van het beroep huisarts aan vernieuwende ideeën ontbrak. Wouter Hobbelink (NZa) denkt dat de conferentie vooral leidde tot vasthouden aan wat er al is. Isar Wulffaert (Huisartsenactiegroep) deelt die mening. ‘Maatschappij en patiënt veranderen. Tech-bedrijven als Apple zoeken steeds nieuwe oplossingen. Als huisartsen kunnen we binnen een paar jaar worden ingehaald door technologie.’

Volgens Ton Schoen (Patiëntenfederatie Nederland) verwachten patiënten steeds meer flexibiliteit. ‘Ze willen snelle antwoorden en niet meer dagen wachten op een consult.’ Irma van der Pluijm (InEen) vindt het opvallend dat veel huisartsen denken dat patiënten nog op de klassieke manier hun hulpvraag komen voorleggen.

 

Stelling 2. De vergoeding voor waarnemende huisartsen staat praktijkopvolging in de weg.


Een flinke minderheid in de zaal is het eens met de stelling dat waarnemen aantrekkelijker lijkt dan een praktijk overnemen. Wilma Bergmans merkte wel dat ze als waarnemer veel minder verdiende dan als praktijkhouder. Irma van der Pluijm (InEen) schetst hoe praktijkhouders vaak omhoog zitten met avond-, nacht- en weekenddiensten. ‘Als die ANW-diensten in de verkoop worden gedaan loopt het uurtarief op tot wel € 150 per uur.’ Een oudere huisarts vertelt dat ze 72 uur moet werken om alle kosten te kunnen betalen. ‘We zijn 59 en gaan binnenkort stoppen als de zorgverzekeraar ons niet met die situatie gaat helpen.’ Een waarnemer noemt die arbeidstijden van praktijkhouders ‘van de zotte’.

 

Wouter Hobbelink (NZa) vindt dat gekeken moet worden of de totale vergoeding wel redelijk is. ‘Voor avond- en weekenddiensten zou eigenlijk een vast tarief zou moeten gelden.’ Nathalie van Schoonhoven (CZ) zegt het lastig te vinden om als zorgverzekeraar in te grijpen. Huisarts en opleider Arnold van Oudvorst legt de bal ook bij de jongere huisartsen. ‘Aio’s zijn bang voor de rompslomp van een eigen praktijk en zijn bang zich te hechten. Ze kiezen daarom niet voor een eigen praktijk.’ Wilma Bergmans brengt daar tegenin dat ze het vak praktijkmanagement in de opleiding heeft gemist. Een huisarts uit Leerdam vindt dat gevestigde praktijkhouders ervoor moeten oppassen dat ze ‘verzuren’. ‘We moeten ook de hand in eigen boezem steken en niet zuur blijven kijken als praktijkhouder.’

 

Isar Wulffaert (Huisartsenactiegroep) herkent die ‘verzuring’ en vindt niet dat huisartsen makkelijk diensten aan waarnemers over moeten laten. ‘Misschien moeten we de focus op de dagpraktijk houden, en moeten de ANW-diensten op een andere manier worden ingevuld.’ Irma van der Pluijm (InEen) pleit ervoor organisatorische zaken aan bijvoorbeeld praktijkmanagers over te laten. ‘Soms willen de huisartsen over alles de regie houden. Laat andere domeinen met elkaar samenwerken.’  Wouter Hobbelink (NZa) stelt dat het gek is dat alle verantwoordelijkheid voor alle waarneemdiensten wordt neergelegd bij praktijkhouders. ‘Bijzonder dat huisartsen zelf op zich nemen om de waarneemdiensten te regelen en dan gaan pleiten voor een hoger tarief. Het differentiëren van tarieven is geen slecht idee. Eigenlijk moet de zorg anders worden georganiseerd.’


Stelling 3. Het schot tussen de eerste en de tweede lijn in de acute zorg bij de ANW-diensten is effectief en noodzakelijk.


Wilma Bergmans pleit voor het afschaffen van de muur tussen waarnemingen en eerste hulp. Irma van der Pluijm (InEen) vindt ook dat de 24-uurs dienst anders moet worden geregeld. ‘Voor een goede relatie met de patiënt moet je zo veel mogelijk consulten overdag regelen. De nachtdienst kan ook in samenwerking met het ziekenhuis.’ Nathalie van Schoonhoven (Zorginkoper Huisartsenzorg CZ) zegt dat er nu eenmaal een schot zit in de financiering tussen de eerste en tweede lijn. Wouter Hobbelink (NZa) legt uit dat de ANW-diensten gewoon huisartsenzorg zijn, waardoor de financiering ook anders is dan de tweede lijn. ‘Huisartsen vinden zelf ook dat het hun verantwoordelijkheid is, maar dat is heel aanbodgericht gedacht. Er is ook ruimte om het beter te regelen, door samen met zorgverzekeraars en aanbieders met een beter plan te komen. Er is van alles mogelijk.’ Een huisarts pleit dan ook voor het loskoppelen van de ANW-diensten van de huisartsenzorg, en het apart contracteren van deze diensten door de zorgverzekeraars.

 

Dit is de eerste deel van het verslag over de Ronde Tafel Huisartsen. Het tweede deel verschijnt 24 juli. Het twitter-verslag over de avond is gemaakt door Winston Texel en vindt u hier. Link naar  de Infographic Huisartsenzorg


Interesse in andere Ronde Tafels? Later dit jaar volgen de Ronde Tafel Mondzorg op 8 oktober; de Ronde Tafel Fysiotherapie op 7 november en de Ronde Tafel Apotheken op 14 november.  Meer informatie over de Ronde Tafels.

 


Geplaatst door: Martin Zuithof Martin Zuithof
Hoofdredacteur
Betrokken partijen: ABN - AMRO Desk Medische Beroepen
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen
Open modal