menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
14 oktober 2019

RVS: 'Wet op bekwaamheden kan Wet BIG vervangen'

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving verwacht dat de huidige Wet BIG de snelle veranderingen in de zorgpraktijk niet kan opvangen. Bekwaamheid moet in de toekomst meer dan bevoegdheid het uitgangspunt zijn, stelt de RVS in een advies aan de minister over de toekomstbestendigheid van deze wet.
RVS: 'Wet op bekwaamheden kan Wet BIG vervangen'

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving ziet een aantal maatschappelijke ontwikkelingen waardoor de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) ten onder gaat aan zijn eigen succes. De zorgvraag van burgers in Nederland wordt steeds uitgebreider en complexer. Dat vraagt om snelle aanpassing van bekwaamheden bij zorgverleners.

 

In de praktijk leidt dit tot een wildgroei van nieuwe beroepen in de zorg, signaleert de RVS in het rapport 'De B van Bekwaam - Naar een toekomstbestendige Wet BIG'. Dat zijn er meer dan 2400, waarbij niet altijd duidelijk is waar zij voor staan, zoals bijvoorbeeld de klinisch technoloog of de regieverpleegkundige. Gevolg is onduidelijkheid en versplintering in plaats van samenwerking over domeinen heen. De Raad pleit ervoor de wet om te vormen tot een Wet op de Bekwaamheden in de Individuele Gezondheidszorg. De basisberoepen worden dan in deze wet geregeld en verdere bekwaamheden worden vastgelegd in een persoonlijk portfolio.

 

Snelle veranderingen

De zorg wordt steeds vaker aangeboden in teams, in netwerken en op diverse plekken. De rol van technologie neemt toe en veel bekwaamheden worden in de praktijk geleerd. Tegelijk is er sprake van arbeidsmarkttekorten en hoge werkdruk. De raad denkt dat een klein aantal in de wet geregelde basisberoepen, aangevuld met een persoonlijk portfolio van vastgestelde bekwaamheden per zorgverlener.

 

Dit biedt meer duidelijkheid en mogelijkheden om de zorgbrede ontwikkelingen op te vangen. Zorgverleners kunnen zich bijvoorbeeld gerichter bekwamen en daarmee beter ingezet worden, wat mogelijk soelaas biedt bij de oplopende personeelstekorten in de zorg. Tegelijkertijd is dit volgens de RVS de weg om de intentie van de wet – namelijk patiënten beschermen tegen onzorgvuldig handelen van zorgverleners – te borgen.

 

Borging van kwaliteit

In het model van de Raad zijn alleen basisberoepen bij wet vastgelegd, zoals de arts en de verpleegkundige. Verpleegkundigen en artsen kunnen zich aanvullend bekwamen in voorbehouden handelingen en andere competenties en deze verworven bekwaamheden worden dan opgenomen in het persoonlijke bekwaamhedenportfolio. Dit model is een mogelijke oplossingsrichting voor de discussie onder verpleegkundigen over het voornemen om de regieverpleegkundige, in de Wet BIG op te nemen. Het beroep regieverpleegkundige komt dan niet voor in het BIG-register.

 

De RVS tekent bij het advies aan veel waarde te hechten aan de uitwerking in nauwe afstemming met alle relevante partijen. Daarbij doelt de Raad op de beroepsorganisaties, die samen met patiëntvertegenwoordigers en de overheid moeten werken aan de definitie van de portfolio van bekwaamheden. De sector zelf speelt een grote rol bij de uitwerking van de bekwaamheden die een plaats krijgen in het portfolio. Deze richting heeft ook gevolgen voor de opleiding van zorgverleners. De Raad adviseert de minister om terughoudend te zijn met het toelaten van nieuwe beroepen tot de Wet BIG.

 

Lees: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving,  'De B van Bekwaam - Naar een toekomstbestendige Wet BIG'

Geplaatst door: Martin Zuithof Martin Zuithof
Hoofdredacteur
Gerelateerde artikelen