menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Strategie en beleid

Agatha Hielkema (VvAA): ‘Uitslag coronatest kan naar bedrijfsarts’
news
22 oktober 2020
Nieuws
Steeds meer zorgaanbieders voeren zelf coronatesten uit bij de eigen medewerkers, omdat zij niet snel terechtkunnen bij de GGD’en. Daarmee overtreden ze de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), want een werkgever mag geen medische gegevens van werknemers verwerken. De LHV vindt ...
LHV: ‘Uitval in praktijken zorgelijk, sneltesten noodzakelijk’
news
21 oktober 2020
Nieuws
In bijna 60% van de huisartsenpraktijken vielen in de afgelopen week huisartsen en praktijkmedewerkers uit door ziekte en/of quarantaine. Gemiddeld ging het daarbij om 17% van het personeel. In veruit de meeste gevallen konden collega’s de uitval vooralsnog opvangen. Ruim ...
Amsterdamse huisartsen: 'Laat ons coronapatiënten thuis behandelen'
news
20 oktober 2020
Nieuws
Ondanks herhaaldelijke verzoeken bij de GGD’s krijgen huisartsen in Nederland geen seintje als hun patiënten positief hebben getest op covid-19. Daardoor kunnen ze hun kwetsbaarste patiënten onvoldoende bijstaan. Huisartsen in Amsterdam willen deze groep coronapatiënten ook thuis kunnen behandelen en ...
Oud-huisarts (72) aan de slag als doktersassistent
blog
20 oktober 2020
Blog
Ook huisarts Joost Zaat is met pensioen. Toch lezen we zijn column nog in de Volkskrant. Hij is waarnemer geworden. Gelukkig maar, want er is een schreeuwend tekort aan mensen in de zorg: artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten zijn nauwelijks te ...
NZa: ‘Haal productieprikkels uit stelsel en zet in op passende zorg'
news
19 oktober 2020
Nieuws
Forse veranderingen zijn onontkoombaar om de zorg toegankelijk te houden. De corona-uitbraak laat dit nog beter zien. Het huidige zorgstelsel biedt daartoe voldoende ruimte, maar de financiële prikkels in de bekostiging moeten gericht worden op de meerwaarde die zorg heeft ...
Erik van Dam (VvAA) over handhaving zzp-regelgeving: ‘Mogelijk weer op de lange baan’
news
16 oktober 2020
Nieuws
Welke kant gaat het op met de zzp’ers in de zorg? Erik van Dam, senior-adviseur kennismanagement bij VvAA, schetst de stand van zaken rond de zogeheten Opdrachtgeversverklaring, waarmee kan worden vastgesteld of iemand zelfstandig werkt. Deze zou als webmodule na ...
22 oktober 2020 | Webinar met Alexander Tolmeijer: ‘De verbouwing in de praktijk: valkuilen en aandachtspunten’
agenda
15 oktober 2020
Agenda
De zorg is volop in beweging en dat betekent dat ook de zorgverlening verandert in de loop van de tijd. Gemiddeld genomen maakt iedere praktijkhouder wel een verbouwing mee. Door groei of samenvoegen zijn de praktijken van nu structureel anders ...
KNMT-campagne: 'Tijdig in gesprek gaan met ontevreden patiënt kan procedures voorkomen'
news
15 oktober 2020
Nieuws
Als een tandarts in een vroeg stadium weet of een patiënt tevreden of ontevreden is over zijn behandeling, is een klachtprocedure mogelijk te vermijden. Om tandartsen daarbij te helpen is beroepsorganisatie KNMT het project ‘Klacht, Compliment? Kans!’ gestart. ...
Advies NZa aan mondzorg: ‘Informeer patiënten vooraf over tijdelijke coronatoeslag’
news
15 oktober 2020
Nieuws
De NZa gaf eind juli gehoor aan de oproep van de Mondzorgalliantie om te voorzien in een tijdelijke toeslag voor de meerkosten die de corona-uitbraak met zich meebrengt. Vanaf 1 augustus mogen mondzorgaanbieders deze toeslag van € 4,26 per patiënt ...
Algemene Rekenkamer: ‘Sturen op zinnige zorg veranderde praktijk niet’
news
14 oktober 2020
Nieuws
Het is de afgelopen zes jaar niet gelukt om zorg waarvan het effect niet vaststaat en die medisch niet noodzakelijk is, uit het basispakket te halen. In 2013 introduceerde pakketbeheerder Zorginstituut Nederland het programma Zinnige Zorg, maar dit heeft nauwelijks ...
Federatie Eerstelijnzorg Almelo neemt huisartsenpraktijk zonder opvolging over
news
13 oktober 2020
Nieuws
Federatie Eerstelijnzorg Almelo e.o. (FEA) heeft de huisartsenpraktijk Nillessen in Westerhaar overgenomen. Het is de eerste praktijk in deze regio die op deze manier wordt voortgezet, nadat er geen opvolger werd gevonden. Met deze samenwerking garanderen de betrokken partijen de ...
Huisartsenpraktijken nemen extra maatregelen vanwege besmette medewerkers
news
12 oktober 2020
Nieuws
Huisartsenpraktijk Contrast in Hengelo kampt met de gevolgen van corona onder het personeel. In totaal acht medewerkers, onder wie twee artsen, zijn besmet met het virus. Die twee praktijken zijn gesloten, de andere vier huisartsen nemen het werk over. ...
Tandartsassistenten ook met voorrang getest
news
7 oktober 2020
Nieuws
De GGD werkt sinds deze week met 'beroepenlijsten', zodat de juiste groep zorgverleners met voorrang getest kan worden op het coronavirus. Daarop staan de beroepen die in aanmerking komen voor de zogenoemde ‘fast lane’ voor de zorg. Tandartsen, mondhygiënisten en ...
Zorgverzekeraars: ‘Vermijd concurrentie in basisinfrastructuur voor uitwisselen gegevens’
news
7 oktober 2020
Nieuws
Stop de digitale versnippering in de zorg en versnel de gegevensuitwisseling. Dat kan door te kiezen voor 'een non-concurrentiële basisinfrastructuur' met generieke voorzieningen, zoals een zorgadresboek, een toestemmingsregister en goede autorisatie en identificatie. Dit vraagt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan de ...
Ministerie: ‘Mondzorg is zorg en geen contactberoep’
news
5 oktober 2020
Nieuws
Het ministerie van VWS heeft aan de Mondzorgalliantie bevestigd dat de mondzorg geclassificeerd kan worden als zorg en niet als contactberoep. Eerder werd op de website van de rijksoverheid het beroep ‘tandartsen’ vermeld als contactberoep in het kader van een ...
Financieel management in de praktijk
blog
1 oktober 2020
Blog
Als zorgverlener sta je voor het leveren van zorg. Met administratie en organisatie als onderliggende voorwaarden die ook veel aandacht krijgen. Het financiële gedeelte is te vaak onderbelicht in onze ogen. Natuurlijk doen zorgverleners het niet primair om het geld. ...
‘Percentage tandartspraktijken dat deel is van keten groeit naar tien procent'
news
1 oktober 2020
Nieuws
Tandartsketens groeiden door in 2018, meldde Arts en Accountant onlangs. Het percentage tandartspraktijken dat deel uitmaakt van een keten was in dat jaar 6,5 procent. In 2017 was dat percentage nog 6,0 procent en in 2014 was het percentage 4,7 ...
Tandarts Richard Suy: 'Je moet continu blijven investeren in en luisteren naar je medewerkers'
news
30 september 2020
Nieuws
Tandarts en ANT-bestuurder Richard Suy bouwde de afgelopen twee jaar zijn praktijk Mondzorg Oost flink uit. De praktijk is onderdeel van Medisch Centrum Nijmegen-Oost, waarvan Suy ook voorzitter is. Juist toen de verbouwing zou worden afgerond, brak de coronapandemie uit. ...
LHV: ‘Intensieve samenwerking tussen huisartsen tijdens corona-uitbraak’
news
30 september 2020
Nieuws
Huisartsen verwachten een extra druk najaar. Ze zien dat patiënten zorg inhalen. Ze maken zich zorgen over de effecten van de corona-uitbraak op kwetsbare groepen als ouderen. Daarnaast heeft het overgrote deel van de huisartsen hun fysieke consulten verlengd van ...
Huisarts Maaike Michon: ‘Aandacht voor ondernemen en leiderschap heb ik enorm gemist in de opleiding’
news
29 september 2020
Nieuws
De huisartsenpraktijk van Maaike Michon in Ede groeide vanaf de start in 2018 in een rap tempo. Daar lag ze wakker van, want groei kost geld. Maar dat niet alleen. ‘Naast de patiëntenzorg moet je je ontwikkelen als leider, als ...