menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
1 november 2018

Tandarts berispt voor negeren behandelplan orthodontist

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag komt tot de conclusie dat een tandarts in strijd heeft gehandeld met de zorg die hij een patiënt zou moeten geven. Het tuchtcollege legt de tandarts de maatregel van berisping op.
Tandarts berispt voor negeren behandelplan orthodontist

Het is 2010 als een tandarts zijn patiënt doorverwijst naar de orthodontist in verband met problemen met de stand van zijn gebit. Een jaar later, eind november 2011, ontvangt de tandarts een behandelplan van de orthodontist, maar kiest zijn eigen pad. De tandarts verwijdert in een periode van 2 maanden de elementen 54, 55, 65, 75 en 85 in plaats van de voorgeschreven 54, 55, 64 en 65.

 

In maart 2016 hebben de ouders van de patiënt, met behulp van de tandarts, de zorgverzekeraar schriftelijk verzocht om af te wijken van de verzekeringsvoorwaarden om de benodigde tandheelkundige behandeling die de patiënt nodig heeft na het bereiken van de 18-jarige leeftijd toch te vergoeden. Dit in verband met de verwijdering van elementen 75 en 85. De zorgverzekeraar wijst het verzoek af.


Een jaar later wordt de tandarts door de patiënt schriftelijk aansprakelijk gesteld voor de geleden schade en nog te lijden schade, vanwege het trekken van twee kiezen in de onderkaak buiten het verzoek van de orthodontist om.

 

Berisping

De tandarts heeft een deel van de klacht erkend en een deel betwist.

Het tuchtcollege legt de tandarts de maatregel van berisping op. Dit betekent dat het tuchtcollege het gedrag van de zorgverlener veroordeelt. De zorgverlener heeft verwijtbaar gehandeld en wordt daarvoor terechtgewezen. Wel blijft de zorgverlener volledig bevoegd om het beroep uit te oefenen.

 

Bron: https://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/gezondheidszorg/uitspraak/2018/ECLI_NL_TGZRSGR_2018_163

Geplaatst door: Anne-Maaike Ekkelkamp Anne-Maaike Ekkelkamp
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen