menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
18 juni 2020

Top 10 fiscale maatregelen rondom corona

Na het begin van de coronacrisis, medio maart, heeft de regering diverse maatregelen genomen om de continuïteit van (medische) ondernemingen en praktijken te waarborgen en de werkgelegenheid te behouden. Check of onderstaande fiscale maatregelen u hierbij helpen!
Top 10 fiscale maatregelen rondom corona

1.       Uitstel van belasting

Uitstel van het betalen van belastingen kan u helpen de beschikbare liquiditeit in deze crisisperiode goed te plannen. U kunt de aanvraag tot uitstel pas (laten) doen, nadat u een (naheffings-)aanslag hebt ontvangen. Het uitstel geldt ook voor de 3 daaropvolgende maanden, met een mogelijke verlenging van nog eens 3 maanden. Wel op tijd aangifte blijven doen! Voor medici zal het  voornamelijk gaan om loonbelasting, omzetbelasting, inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting.

 

2.      Verminderen voorlopige aanslagen

Doordat het resultaat van uw praktijk mogelijk lager zal zijn dan eerder verwacht, is het raadzaam de hoogte van uw voorlopige aanslagen opnieuw te bezien. Zo nodig verzoekt u om vermindering.

 

3.      Verlaging gebruikelijk loon

Onderneemt u vanuit een besloten vennootschap, waarin u zelf (een substantieel deel van) de aandelen houdt, dan bent u wettelijk verplicht uzelf een beloning te verstrekken, het zogenaamd gebruikelijk loon. Zelfs al zou de onderneming geen omzet behalen. In deze crisistijd kunt u de beloning naar beneden aanpassen in verhouding tot uw omzetdaling.

 

4.      Versoepeling urencriterium

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting (en dat bent u ook als maat in een maatschap!)? Dan kunt u gebruik maken van de zelfstandigenaftrek. Een aftrekpost van ruim € 7.000! Voorwaarde is wel dat u minimaal 1.225 uur per jaar voor uw onderneming werkt. Door de crisis kan het gebeuren dat u in deze periode, misschien wel bij lange na niet, aan dit criterium voldoet. Om te voorkomen dat u het recht op aftrek verliest, gaat de Belastingdienst er van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 van uit dat u ten minste 24 uur per week aan de onderneming hebt besteed. Ook al hebt u die uren niet daadwerkelijk kunnen besteden! Zo behoudt u het recht op deze belangrijke aftrekpost.

 

5.      Fiscale coronareserve (vennootschapsbelasting)

Verwacht u in 2020 in uw besloten vennootschap een verlies? Dan kunt u dat verlies alvast aftrekken van de winst over 2019! Normaal zou u dit verlies kunnen verrekenen bij de aangifte vennootschapsbelasting over 2020. Deze aangifte dient u alleen pas in 2021 in. Het kabinet vindt het niet wenselijk dat u zo lang moet wachten op die mogelijkheid en de daaraan verbonden belastingteruggave. Daarom kunt u het door de coronacrisis verwachte verlies door middel van een fiscale coronareserve ten laste van de winst van 2019 brengen. Daardoor betaalt u minder vennootschapsbelasting over 2019.

 

6.      Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ heeft als doel de bestrijding van het opnemen van geld en dat via een lening schuldig blijven aan uw besloten vennootschap. U betaalt dan immers nog geen belasting over het schuldig gebleven bedrag. Hebt u een schuld -niet ten behoeve van uw eigen woning- aan uw BV van minimaal € 500.000? Dan diende u deze vóór 31 december 2022 (het oorspronkelijk eerste toetsmoment) afgelost te hebben, bijvoorbeeld door een dividenduitkering of een tantième. U krijgt nu tot eind 2023 de tijd om u voor te bereiden op de aflossing van uw schuld aan de eigen vennootschap.

 

 7.      Betaalpauze hypotheekverplichtingen

Voor renteaftrek op uw financiering van de eigen woning is het tegenwoordig in veel gevallen verplicht minimaal lineair of annuïtair af te lossen. Kredietverstrekkers zoals banken bieden u de mogelijkheid aan van een betaalpauze van rente en aflossing voor maximaal 6 maanden, als u tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan uw betalingsverplichting kunt voldoen. U zou hierdoor wel uw recht op renteaftrek kunnen verspelen. In een beleidsbesluit is geregeld dat de betalingsachterstand uitgesmeerd kan worden over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden), zonder dat u uw aftrekmogelijkheid verspeelt. Ook kunt u er voor kiezen om de resterende lening te splitsen. Daardoor hoeft de achterstand van maximaal 6 maanden niet te worden uitgesmeerd over de rest van de looptijd. Maar dan kan dat ook apart in bijvoorbeeld 5 jaar worden afgelost. Hier is maatwerk mogelijk.

 

8.      Geen btw op mondkapjes

Vanaf 25 mei tot en met voorlopig 1 september is voor de btw op alle mondkapjes het 0%-tarief van toepassing.

 

9.      Geen btw op uitlenen van personeel in de zorg

De Staatssecretaris van Financiën heeft met betrekking tot het uitlenen van zorgpersoneel (verzorging en verpleging) goedgekeurd dat die dienstverlening buiten de heffing van btw blijft. Deze goedkeuring wordt met terugwerkende kracht toegepast vanaf 16 maart 2020 en gaat vooralsnog gelden tot 16 juni 2020. De goedkeuring geldt onder voorwaarden ook voor terbeschikkingstellingen door andere ondernemers.

 

10.     Geen btw-consequenties bij gratis verstrekken hulpgoederen of apparatuur

Het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en medische apparatuur aan zorginstellingen of aan huisartsen heeft geen gevolgen voor de heffing of de aftrek van btw bij de ondernemer die deze goederen verstrekt. Vraag ons naar de 4 voorwaarden die bij deze goedkeuring horen.

 

Kortom: u ziet het belang om even de tijd te nemen om na te gaan of deze fiscale maatregelen u helpen de coronacrisis door te komen met uw praktijk!

 

Branchegroep Zorg

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Harro de Haan, accountant en adviseur Branchegroep Zorg van Visser & Visser, hrdehaan@visser-visser.nl of 06 – 10 37 28 66

 

Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie
Betrokken partijen: Visser & Visser

Lees meer over:
Belasting Corona
Gerelateerde artikelen