menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
4 april 2019

Tuchtrechter kan nu ook beroepsverbod opleggen

De tuchtrechter kan nu ook een beroepsverbod opleggen aan zorgverleners in de individuele gezondheidszorg. Dit als gevolg van een wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) die per 1 april 2019 is ingegaan.
Tuchtrechter kan nu ook beroepsverbod opleggen

Het beroepsverbod is nu het zwaarste middel dat een tuchtrechter kan opleggen, bijvoorbeeld als een zorgverlener een ernstig zeden-, gewelds-of een levensdelict heeft gepleegd. De wetswijziging bepaalt daarnaast dat de Wet BIG ook van toepassing is op cosmetische handelingen. Dit betekent dat handelingen zoals injecteren of chirurgische ingrepen alleen gedaan mogen worden door artsen die geregistreerd staan in het BIG-register, ongeacht of een behandeling met een medisch of cosmetisch doel plaatsvindt.

 

BIG-register

In het BIG-register staan alle individuele zorgverleners met een beschermde titel geregistreerd. Patiënten kunnen hierdoor zien of een zorgverlener bevoegd is bepaalde handelingen uit te voeren. De tuchtrechter kan nu een beroepsverbod opleggen als hij op basis van de Wet BIG oordeelt dat een zorgverlener niet geschikt is het eigen beroep uit te oefenen. Daarnaast kan de rechter concluderen dat deze persoon niet geschikt is een ander beroep in de zorg uit te oefenen waarbij hij patiënten behandelt.

De wetswijziging heeft tot gevolg dat het tuchtrecht van toepassing kan zijn op gedrag van een BIG-geregistreerde in een ander beroep dan het BIG-beroep en bovendien in zijn of haar privéleven. Het gaat dan om ernstig gedrag dat niet past bij de beroepsuitoefening. Ten slotte krijgt de inspectie de mogelijkheid om in bijzondere gevallen een beroepsbeoefenaar in afwachting van het oordeel van de tuchtrechter direct op non-actief te stellen.

 

Ook cosmetische ingrepen

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) vindt verzwaring van het instrumentarium van de tuchtrechter van belang vanwege patiëntveiligheid. ‘Ook kan er nu geen misverstand meer over bestaan dat ook cosmetische ingrepen onder het tuchtrecht vallen en dat de betreffende zorgverleners moeten voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de Wet BIG.’

 

Bron:   Tuchtrecht gezondheidszorg uitgebreid met beroepsverbod

Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie
Gerelateerde artikelen
Open modal