menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
29 november 2018

Update over nieuwe wetgeving zzp'ers

De regering stuurde deze week een update naar de Tweede Kamer over de nieuwe wetgeving voor de inhuur van zzp'ers die de Wet DBA moet gaan vervangen.
Update over nieuwe wetgeving zzp'ers

Het kabinet werkt aan nieuwe wetgeving om schijnzelfstandigheid van zzp'ers tegen te gaan, zzp'ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt te beschermen en de regelgeving te vereenvoudigen. Deze wetgeving moet de wet DBA vervangen. Lees meer over de wet DBA in ons dossier DBA. 

 

Zoals eerder al was aangekondigd, is de planning nog steeds dat de webmodule die een opdrachtgeversverklaring kan afgeven eind volgend jaar klaar is en dus per 2020 gebruikt kan worden. Dat schrijven  minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën, mede namens staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, in de Tweede voortgangsbrief aan de Tweede Kamer.  Er is een vragenlijst opgesteld die opdrachtgevers straks kunnen invullen om zo duidelijkheid te krijgen of er sprake is van werken buiten dienstbetrekking. Zo ja, dan hoeven er geen loonheffing en werknemerspremies worden betaald. De komende periode wordt deze vragenlijst samen met veldpartijen uitgewerkt.


 

Verder wordt, ook zoals gepland, per 1 januari 2019 het criterium 'gezag' uit het arbeidsrecht verduidelijkt. Dit criterium speelt een belangrijke rol bij het bepalen of iemand werknemer is of opdrachtnemer.  Uiterlijk 1 januari 2019 wordt hierover een bijlage toegevoegd aan het Handboek Loonheffingen. Deze bijlage is toegevoegd bij de Kamerbrief. In document wordt redelijk gedetailleerd uitgelegd wanneer er sprake is van een gezagsverhouding en wanneer niet. 

 

De maatregelen om de zzp'ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt te beschermen, lopen wel een jaar vertraging op. Het idee om eem minimumtarief van 15 tot 18 euro vast te stellen, blijkt waarschijnljk niet te passen binnen het Europese recht. Hier moet nog verder onderzoek naar worden gedaan. 

Geplaatst door: Maaike Heijltjes Maaike Heijltjes
hoofdredacteur
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen