menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
9 juli 2018

'Veilig ondernemen' doe je zo

Met frisse moed en mooie plannen starten de meeste ondernemers hun nieuwe praktijk. Het gros ziet door het grote enthousiasme mogelijke valkuilen over het hoofd. Welke ondernemersrisico’s en bijbehorende voorzorgsmaatregelen mogen niet aan de aandacht van (startende) zorgondernemers ontsnappen?
'Veilig ondernemen' doe je zo

U ziet het al helemaal voor zich. Dat wandje gaat eruit, die nieuwe apparatuur schaffen we aan en met ongeveer dit patiëntenbestand draaien we een fijne marge. Ervaring leert dat de best uitgewerkte plannen in realiteit niet per se hoeven te slagen. Juist daarom vervult de bank tegenwoordig de rol van businesspartner, die al voor het maken van uw businessplan belangrijke zaken met u op een rij zet. ‘De bank’ is niet meer alleen de verstrekker van geld, maar ook sparringpartner in het traject van het starten of overnemen van een onderneming.   

Wat voor ondernemer bent u? Welke doelen streeft u na? En wordt u gelukkig van het plan dat u voor ogen hebt? Deze en andere vragen liggen ten grondslag aan een succesvolle start of overname van uw praktijk. Blijkt dit alles in orde en heeft u uw businessplan uitgewerkt? Bekijk dan goed hoe u zich wapent tegen onvoorziene zaken tijdens de bedrijfsvoering.   


Pand en privé  

Waar de (tand)arts vroeger één praktijk had, bestiert hij nu vaak meerdere panden. Allemaal op eigen naam, veelal gefinancierd door uw bank. Bij mogelijke verbouwingsplannen is het goed om u af te vragen op wat voor manier u deze verbouwde delen van het pand verzekert. Huurt u het pand? Verzeker dan alle verbouwingen, verbeteringen en wijzigingen die u zelf aan het pand heeft aangebracht.   


Wat als mijn praktijkpand door brand geheel verwoest? Dit schiet bij iedere ondernemer weleens door het hoofd. Als tijdelijke oplossing zet u uw werkzaamheden voort in een ander pand. Maar zijn uw patiënten ook bereid een stukje om te rijden voor uw behandelingen? Bedenk vooraf hoe u de bedrijfscontinuïteit gaat borgen en zich beschermt tegen het verlies aan nettowinst en de doorgaande lasten.  


Met name in tandartspraktijken gaat door de snelle ontwikkeling van elektronische apparatuur de aanschaf ervan in snel tempo door. De hoeveelheid elektronische apparatuur is in veel praktijken groot. Bekijk goed of deze apparatuur binnen de standaard inventarisverzekering valt.   


Opvallend genoeg worden door alle ondernemerszaken vaak privéomstandigheden vergeten. Want, wat als u als zelfstandig ondernemer iets overkomt waardoor u uw werk niet meer (volledig) kunt uitvoeren? Een arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisicoverzekering lijken zo vanzelfsprekend, maar vergeet deze niet te regelen voor het te laat is.   


Patiënt en personeel   

Onder beroepsaansprakelijkheid vallen meer zaken dan de meeste ondernemers verwachten. Struikelt een personeelslid over het drempeltje van uw praktijk? Overkomt hem of haar iets tijdens het blokje om in de pauze? Een ongeval tijdens woon- en werkverkeer? Dit alles valt onder uw aansprakelijkheid. Ongevallen buiten de deur vormen een steeds meer voorkomend risico, door toenemende hoeveelheid verkeer op straat. Daarbij zijn medewerkers tegenwoordig mondiger en meer claimbewust, steeds vaker kloppen zij met claims eerst bij hun werkgever aan. Niet alleen personeel, ook patiënten weten vaker wat ze kunnen claimen. Geschillen tussen arts en patiënt over al dan niet gemaakte beroepsfouten komen vaker voor. Zorg er voor dat u zeker bent van goede juridische bijstand als het om gaat om aansprakelijkheid bij medische fouten.   


Uitval en verzuim  

Heeft de bewuste val over de drempel geleid tot tijdelijk verzuim of zelfs tot uitval van de betreffende medewerker? Wanneer een personeelslid door een dergelijk voorval niet in staat is te werken, komt dit risico neer op de werkgever. U bent namelijk degene die de uitgevallen dienst moet opvangen terwijl u de medewerker zeker de eerste twee jaar moet doorbetalen. Constructies die voor kleine praktijken een faillissement kunnen betekenen. 

 

Datalekken en cybercrime  

Datalekken, hackers en het ontvangen van nepfacturen. Met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds afgelopen mei van kracht is, staan zowel instanties als praktijkhouders op scherp als het gaat om praktijk-, patiënt- en personeelsgegevens. De nepfacturen waarmee criminelen al uw praktijkgegevens in handen kunnen krijgen, lijken geloofwaardiger. Hackers worden handiger en de boetes voor het lekken van data worden hoger. Enkele praktijken moesten al tijdelijk dicht doordat hun gegevens ‘op straat’ lagen. Een aanslag op uw bedrijfscontinuïteit. Het verzekeren voor deze vorm van schade is dan ook in opmars. Meer (zorg)ondernemers houden rekening met eventuele privacy-schade.   


Hele dossier bij één expert  

Bewust zijn van uw ondernemersrisico’s is een must, maar laat het regelen van deze zaken over aan experts op het gebied van financiën en verzekeringen. Breng uw financiële en verzekeringszaken het liefst onder bij dezelfde bank of instantie, zodat uw hele dossier hier bekend is. Ook voorkomt u op die manier dat er tegenstrijdige visies ontstaan over uw situatie. En u? U kunt zich richten op de zorg voor uw patiënten.   


Tip:   

Er zijn dus veel risico's, ga hierover in gesprek met uw businesspartner. Vaak zijn er goede oplossingen voor. Neem een goede accountant in de arm en check jaarlijks de stand van zaken van uw verzekeringsportefeuille om eventuele wijzigingen tijdig te ondervangen.   

 

Elice Phijffers is Sectorspecialist Medische & Vrije beroepen bij ABN AMRO, Eva van Lieshout is Accountmanager Verzekeren bij ABN AMRO Verzekeringen.    

Geplaatst door: Janneke Olthof Janneke Olthof
Redactie
Betrokken partijen: ABN - AMRO Desk Medische Beroepen

Lees meer over:
ABN AMRO Financieel Verzekeren
Gerelateerde artikelen