menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
23 januari 2015

Vergoeding second opinion blijft

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Schippers weten dat de huidige regeling voor vergoeding van een second opinion niet zal veranderen, dat meldt Skipr. Dat betekent dat er geen eigen bijdrage zal worden ingevoerd.
Vergoeding second opinion blijft

De brief is een reactie op het rapport 'Second opinion in de Zorgverzekeringswet' van Zorginstituut Nederland (ZiNL). In opdracht van de minister onderzocht het instituut een aantal aanscherpingen van de voorwaarden voor vergoeding van de second opinion. Tijdens het onderzoek werd er gesuggereerd om de second opinion als verzekerd recht te schrappen. Maar het Zorginstituut keer zich op principiële gronden tegen een dergelijke maatregen. “Het heffen van een eigen bijdrage is niet wenselijk omdat het de toegankelijkheid voor patiënten verlaagt”, stelt het Zorginstituut. "Het is een recht van de patiënt, voortvloeiend uit de WGBO. Bovendien kunnen second opinions bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de zorg en gepast gebruik van behandelingen bevorderen." 


Ondanks dat geeft het Zorginstituut toe dat second opinions ook onnodig worden aangevraagd en extra zorgkosten met zich meebrengen. Daarom heeft het instituut een aantal aanbevelingen geformuleerd voor gepast gebruik van een second opinion. Eén daarvan is goede communicatie tussen arts en patiënt. Zorgverzekeraars zouden een toestemmingsvereiste of aanvullende voorwaarden kunnen opnemen in hun polissen. Het Zorginstituut ziet ook heil in een landelijke, specialisme-overstijgende richtlijn voor gepast gebruik. Over het idee om second opinions alleen maar uit te voeren in expertisecentra of academische ziekenhuizen doet het instituut geen uitspraak. Dat vraagt om meer onderzoek, aldus het Zorginstituut.  

bron: Skipr
Geplaatst door: Susanne Morren Susanne Morren
Redactie
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen