menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
8 april 2019

Vertrouwen in huisartsen stijgt, vertrouwen in fysiotherapeuten en tandartsen daalt licht

Uit de barometer ‘Vertrouwen in de gezondheidszorg’ blijkt hoeveel vertrouwen respondenten hebben in huisartsen, fysiotherapeuten en tandartsen. Het vertrouwen in huisartsen in 2018 is licht gestegen ten opzichte van 2017. Bij fysiotherapeuten en tandartsen is een lichte daling in het vertrouwen te zien.
Vertrouwen in huisartsen stijgt, vertrouwen in fysiotherapeuten en tandartsen daalt licht

Respondenten van de barometer 'Vertrouwen in de gezondheidszorg' kunnen aangeven hoeveel vertrouwen ze in een beroepsgroep of instelling hebben door het vertrouwen aan te geven in de categorieën ‘heel veel’, ‘veel’, ‘weinig’, ‘heel weinig’ of ‘geen mening’.  De respondenten komen uit het Consumentenpanel Gezondheidszorg . Het vertrouwen in beroepsgroepen en instellingen is niet gemeten in de oneven jaren. De resultaten  worden in de grafiek weergegeven. 

 

In de grafiek is te zien dat het vertrouwen in huisartsen in de afgelopen tien jaar licht is gestegen. In 2008 had 87 procent van de respondenten vertrouwen in huisartsen. Dit daalde licht naar 86 procent in 2016 en in 2018 is dit gestegen naar 89 procent. Het vertrouwen in fysiotherapeuten en tandartsen daalde in de afgelopen tien jaar en ook tijdens de vorige meting in 2016 lag het vertrouwen in deze beroepsgroepen hoger dan in 2018. Van de respondenten had in 2008 nog 85 procent vertrouwen in fysiotherapeuten, in 2016 lag dit rond de 83 procent en in 2018 is dit nog verder gedaald naar 79 procent. Voor tandartsen lag het vertrouwen nog op 89 procent in 2008, in 2016 was dit 83 procent en in 2018 daalde dit naar 79 procent.

 

Verklaringen voor de mate van vertrouwen geeft de barometer ‘Vertrouwen in de gezondheidszorg’ niet, vertelt Nivel-onderzoekster Anne Brabers in een toelichting. 'Buiten de cijfers in onze Barometer Vertrouwen, hebben wij geen verder onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de trends door de tijd, de verschillen tussen zorgverleners en mogelijke verklaringen voor de mate van vertrouwen.'

 

Bron:  Consumentenpanel gezondheidszorg

 

Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen