menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Wet- en regelgeving

Jurisprudentie: Kinderen die zich verzetten
news
3 februari 2016
Nieuws
Wat doe je als hulpverlener als de ouders toestemmen in de behandeling van hun kind, maar het kind zich verzet? Wanneer mag je ‘restraint’ toepassen? Een tandarts die in 2013 een kind in de houdgreep nam om een tand te ...
Tandarts berispt wegens medisch tekortschieten
news
28 januari 2016
Nieuws
Een tandarts is berispt door het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg omdat hij een ex-patiënte 13 jaar lang niet de juiste medische zorg heeft geboden. Daarnaast wordt hem verweten dat hij geen klachtenregeling had die voldeed aan de wet. ...
Meerderheid in Eerste Kamer voor afschaffing VAR
news
27 januari 2016
Nieuws
Het lijkt erop dat staatssecretaris Wiebes een meerderheid in de Eerste Kamer heeft voor de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Op verzoek van het CDA is de invoering wel een maand uitgesteld. ...
Eerste Kamer debatteert over afschaffen VAR
news
26 januari 2016
Nieuws
Met een week vertraging debatteert de Eerste Kamer vandaag over de afschaffing van de VAR en de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA). Er zijn steeds meer kritische geluiden over de nieuwe wet, bijvoorbeeld bij de VvAA. ...
Kwaliteitsjaarverslag niet meer verplicht
news
21 januari 2016
Nieuws
Met de invoering van de Wkkgz hoeven alleen praktijken met een WTZi-erkenning nog een jaarverantwoording in te leveren. Dit betekent echter niet dat u geen kwaliteitsbeleid hoeft te voeren. ...
Openbaar apotheker wettelijk erkend
news
21 januari 2016
Nieuws
Minister Edith Schippers (VWS) heeft het specialisme van openbaar apotheker wettelijk erkend. Tot nu toe mocht iedere apotheker zich openbaar apotheker noemen, maar dat gaat veranderen. ...
Nieuwe Cao Huisartsenzorg beschikbaar
news
14 januari 2016
Nieuws
De Cao Huisartsenzorg 2015-2017 en de daarbij horende Functiewaardering Huisartsenzorg zijn online te bekijken. Eind 2015 stemden werkgevers en werknemers met de nieuwe Cao Huisartsenzorg. Deze nieuwe cao loopt van 1 maart 2015 tot 1 maart 2017. ...
Zorggroepen hoeven geen btw meer te betalen
news
13 januari 2016
Nieuws
Zorggroepen in de eerste lijn zijn sinds 1 januari vrijgesteld van het betalen van btw over de vergoeding die zij ontvangen voor het organiseren van ketenzorg. ...
Wkkgz: wat u vanaf nu anders moet doen
news
7 januari 2016
Nieuws
De nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg betekent onder andere dat u vanaf nu bij de Inspectie moet melden als u een medewerker ontslaat vanwege ernstig tekortschieten in de zorgverlening. ...
Herregistratie in het BIG-register
news
30 december 2015
Nieuws
Om als tandarts actief te mogen zijn, moet u geregistreerd staan in het BIG-register. Eens per vijf jaar moet de registratie vernieuwd worden. ...
Rechtsvormen deel 1: de eenmanszaak
news
28 december 2015
Nieuws
Een praktijk kan kiezen voor verschillende rechtsvormen, bijvoorbeeld maatschap of bv. In een nieuwe serie zet MedischOndernemen i.s.m. Van Ree Finance Consults uiteen wat de voorwaarden, voordelen en nadelen van de verschillende rechtsvormen zijn. In dit deel zoomen we in ...
Congres Anno Nu stoomt deelnemers klaar voor volgend jaar
news
15 december 2015
Nieuws
Tweehonderd praktijkhouders in de mondzorg togen zaterdag 12 december naar Utrecht. Tijdens het congres Praktijkorganisatie Anno Nu, georganiseerd door MedischOndernemen, VvAA en KNMT, kregen zij tips en handvatten om goed voorbereid 2016 in te gaan. ...
Wetswijziging stelt alternatieve genezers onder toezicht
news
14 december 2015
Nieuws
Een wetswijziging maakt het mogelijk alternatieve genezers net als reguliere artsen te controleren op kwaliteit, dat meldt het Algemeen Dagblad. Iriscopisten, chiropractors en homeopaten die over de schreef gaan, kunnen vanaf 1 januari worden beboet of gesloten door de inspectie. ...
Nieuwe wet over kwaliteit en klachten
news
14 december 2015
Nieuws
Per 1 januari 2016 vervangt de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen de huidige Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwz) en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz). Wat betekent dit voor zorgaanbieders in de eerste lijn: ...
De belangrijkste veranderingen Wet Werk en Zekerheid
news
11 december 2015
Nieuws
Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn er stapsgewijs veranderingen doorgevoerd op drie terreinen: het flexrecht, het ontslagrecht en de Werkloosheid Wet (WW). ...
Transitieplan invoering DBA
news
7 december 2015
Nieuws
Op 16 november heeft staatsecretaris Eric Wiebes van Financiën het transitieplan voor de invoering van de Wet regulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) naar de Eerste Kamer gestuurd. Het transitieplan is opgesteld na overleg met FNV Zelfstandigen, PZO-ZZP, Zelfstandigen Bouw, ZZP Nederland, ...
Modelovereenkomsten waarneming huisarts goedgekeurd
news
3 december 2015
Nieuws
De VAR verdwijnt. In plaats daarvan gaat de Belastingdienst overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer beoordelen. De Belastingdienst en het UWV hebben de nieuwe modelovereenkomsten voor praktijkmedewerking en praktijkwaarneming beoordeeld, zo ook voor de huisarts. ...
Training: Ziekteverzuim en re-integratie
agenda
3 december 2015
Agenda
Langdurig zieke medewerkers zijn een zware belasting voor de praktijk. Als leidinggevende wilt u natuurlijk dat de medewerker weer zo snel mogelijk aan de slag kan. Zorg dat u weet hoe het zit met de regels, dan krijgt u snel ...
Modelovereenkomsten ZZP-tandartsen goedgekeurd
news
1 december 2015
Nieuws
De modelovereenkomsten voor praktijkmedewerking en praktijkwaarneming die VvAA, KNMT en ANT gezamenlijk hebben opgesteld als vervanging van de VAR, zijn goedgekeurd de Belastingdienst en het UWV. ...
Geen extra geld voor POH-GGZ
news
26 november 2015
Nieuws
Minister Schippers heeft definitief laten weten geen extra geld vrij te maken voor de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk. Wel wordt in 2016 gekeken of er geld vanuit het ggz-budget kan worden overgeheveld naar het huisartsenbudget, op basis ...