menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Wet- en regelgeving

Extra workshop op congres Praktijkorganisatie Anno Nu
news
23 november 2015
Nieuws
Vanaf 1 april verandert de regelgeving over het werken met zzp’ers. Een VAR-verklaring is niet meer genoeg om een naheffing van de belastingdienst te voorkomen. ...
Nieuwe VAR aanvragen: ja of nee?
news
23 november 2015
Nieuws
Rondom de afschaffing van de VAR-verklaring, is de laatste maanden een hoop te doen geweest. Daardoor is de vraag ontstaan of het nodig is om voor 2016 een VAR aan te vragen. De Belastingdienst geeft daar antwoord op met een ...
Geen wetswijziging omtrent apotheekvergunning huisarts
news
19 november 2015
Nieuws
Er gaat niets veranderd worden aan de regels voor een apotheekhoudende huisarts, ook niet in krimpregio's, dat zegt minister Schippers. Zij liet dit weten naar aanleiding van Kamervragen van het Kamerlid Wolbers (PvdA) over het intrekken van bestaande vergunningen ...
Huisarts krijgt berisping om verstrekken ongeoorloofde verklaring
news
18 november 2015
Nieuws
Een huisarts heeft een berisping gekregen vanwege het bewust verstrekken van een ongeoorloofde verklaring. Daarnaast is ook sprake van het (meermalen) schenden van het beroepsgeheim, het ontbreken van een behoorlijk excuus aan klager en het ontbreken van inzicht bij verweerder ...
NZa hoeft vertrouwelijke informatie niet openbaar te maken
news
12 november 2015
Nieuws
De Nederlandse Zorgautoriteit hoeft gegevens over de zorgkosten per zorgaanbieder niet openbaar te maken. Dat staat in een uitspraak van de rechtbank Amsterdam. ...
Taaltoets verplicht voor buitenlandse tandarts
news
5 november 2015
Nieuws
Alle nieuwe buitenlandse tandartsen moeten voordat zij worden ingeschreven in het BIG-register een bewijs van voldoende Nederlandse taalvaardigheid overleggen. Dat heeft minister Edith Schippers (VWS) bekendgemaakt. ...
Verduidelijking calamiteiten- en zorgverlof
news
28 oktober 2015
Nieuws
De toepassing van het calamiteiten- en kort verzuimverlof is verduidelijkt. In wet is bepaald dat het mag worden opgenomen bij onvoorziene omstandigheden, zoals inbraak in de woning of een ongeluk van iemand uit de naaste omgeving. Ook arts- en ziekenhuisbezoek ...
Jurisprudentie: Arts mag niet zonder meer vertrouwen op de assistent
news
22 oktober 2015
Nieuws
Het Regionaal Tuchtcollege gaf een waarschuwing aan een huisarts omdat hij blindelings vertrouwde op het oordeel van zijn triageassistent. Dat oordeel bleek onjuist. In hoeverre mag je als arts vertrouwen op de beslissing van een collega? ...
VAR-verklaring blijft langer geldig
news
20 oktober 2015
Nieuws
De nieuwe zzp-wet gaat in per 1 april 2016 in plaats van 1 januari. Dat heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën besloten. ...
Wkkgz: gevolgen voor de tandarts
news
15 oktober 2015
Nieuws
Ondanks fel protest van de KNMT en andere eerstelijns zorgorganisaties heeft de Eerste Kamer dinsdag 6 oktober ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In deze wet wordt het leveren van goede zorg en de afhandeling van ...
Schippers tegen goodwill huisartsen
news
15 oktober 2015
Nieuws
Beginnende huisartsen betalen in sommige gevallen een extra bedrag dat bovenop de overnameprijs komt voor een huisartsenpraktijk, goodwill genaamd. Minister Schippers noemt deze betaling "ongewenst, ongeacht de omvang". ...
Veranderingen in verlof
news
8 oktober 2015
Nieuws
Uw medewerkers hebben recht op verlof voor het krijgen en verzorgen van kinderen. Wat zijn de laatste veranderingen in het ouderschaps-, bevallings- en vaderschapsverlof? Een overzicht. ...
Blog: Wkkgz - Is het roer om?
blog
8 oktober 2015
Blog
Den Haag introduceert defensive medicine: De kersverse 'klachtwet' maakt klagen allemaal nog maar eenvoudiger. Zoals een geschillencommissie dat bevoegd is een vergoeding van geleden schade toe te kennen tot €25.000,-. Prijsschieten zonder nieten. ...
Klachtenwet aangenomen door Eerste Kamer
news
7 oktober 2015
Nieuws
Ondanks hevige protesten van de eerste lijn, heeft de Eerste Kamer op 6 oktober ingestemd met de vernieuwde Wkkgz. ...
Huisartsen terug aan het roer
news
6 oktober 2015
Nieuws
De huisartsen die ruim een half jaar geleden massaal protesteerden tegen de bureaucratie in de zorg hebben veel bereikt. Nieuwe afspraken komen aan een groot deel van hun eisen tegemoet. ...
Vernieuwde Cao Hidha
news
30 september 2015
Nieuws
De Cao voor een Huisarts in dienst bij een huisarts (Hidha) is definitief vernieuwd. Leden van de LHV en LAD hebben afgelopen week ingestemd met het onderhandelingsakkoord. ...
Zorgverlener mogelijk sneller geschorst
news
28 september 2015
Nieuws
Minister Schippers werkt aan een aanpassing van het medisch tuchtrecht waardoor zorgverleners die in de fout gaan sneller aangepakt kunnen worden. Dit zegt het ministerie van VWS in een reactie op een uitzending van De Monitor. ...
De VAR wordt afgeschaft: Kom in actie!
blog
25 september 2015
Blog
Den Haag heeft in al haar wijsheid besloten de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) met ingang van 1 januari 2016 af te schaffen. Er komt een nieuw systeem. Wat betekent dit voor u? ...
Geen btw meer voor alternatieve geneeswijzen
news
24 september 2015
Nieuws
Amper drie jaar geleden werd er btw ingevoerd op alternatieve geneeswijzen. Dat besluit is nu teruggedraaid en daarmee wordt het voor patiënten wellicht goedkoper om te kiezen voor acupunctuur, chiropractie, homeopathie en andere alternatieve behandelingen. ...
Assistent maakt fout, (tand)arts voor de tuchtrechter?
news
24 september 2015
Nieuws
Bent u als arts verantwoordelijk voor de fouten van uw assistent? In principe niet, als u het tenminste goed geregeld heeft. ...