menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Wet- en regelgeving

Huisartsen lanceren gezondheidstest
news
26 februari 2015
Nieuws
Onder het motto ‘zelf aan de slag met je gezondheid als het kan, alleen professionele hulp als het moet’ hebben negen organisaties de Persoonlijke Gezondheidscheck gelanceerd. Volgens hen is deze test 'het wetenschappelijke antwoord op het versnipperde aanbod van losse, ...
ISO, HKZ, NEN: welke past bij uw praktijk?
news
25 februari 2015
Nieuws
Natuurlijk levert u kwaliteit en met een kwaliteitscertificaat kunt u dat ook bewijzen. Wat zijn de verschillen tussen de certificeringsnormen? En welke is het meest geschikt voor uw praktijk? ...
NZa: Ziekenhuisnota wordt duidelijker in 2016
news
23 februari 2015
Nieuws
De ziekenhuisnota voor patiënten wordt duidelijker in 2016. Behandelingen op de spoedeisende hulp en eenvoudige poliklinische behandelingen worden voortaan ingedeeld in lichte, middelzware of zware behandelingen. Hiermee sluit de nota beter aan bij de zorg die de patiënt heeft ontvangen. ...
Vakbonden stellen ultimatum aan NVZ
news
20 februari 2015
Nieuws
FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ hebben namens hun leden de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) op donderdag 19 januari een ultimatum gesteld. ...
Steeds meer huisartsen tekenen contract VGZ toch wel
news
19 februari 2015
Nieuws
Het aantal huisartsen dat hun inkoopcontract weigert te ondertekenen, neemt steeds meer af. Dat meldt Zorgvisie. De afgelopen week kwamen er bij VGZ weer dertig getekende contracten bij. Er liggen daar nu nog 117 niet getekende contracten. ...
Zorgspotjes ministerie van Volksgezondheid 'te rooskleurig'
news
12 februari 2015
Nieuws
De overheid heeft 3 maanden lang misleidende reclames uitgezonden over de veranderingen en bezuinigingen op de zorg. De Reclame Code Commissie heeft dinsdag geoordeeld dat de zorgspotjes van het ministerie van Volksgezondheid ‘te weinig genuanceerd’ en ‘te rooskleurig’ zijn. ...
Werkgevers let op: werknemers (bij)scholen wordt wettelijk verplicht
news
11 februari 2015
Nieuws
Op 1 juli 2015 treedt de tweede fase van de Wet werk en zekerheid in werking. De wet verplicht werkgevers, onder andere, om hun werknemers (bij) te scholen. Werkgevers die hier niet aan voldoen kunnen disfunctionerende werknemers niet ...
Behandelplan opstellen is taak van de tandarts
news
10 februari 2015
Nieuws
"Het stellen van een diagnose en het opstellen van een behandelplan moet door de tandarts gebeuren. Dat is essentieel voor de kwaliteit van de zorgverlening en daarmee in het belang van de patiënt." ...
Ziekenhuispersoneel in actie voor nieuw cao
news
9 februari 2015
Nieuws
Werknemers van ziekenhuizen in heel Nederland organiseren deze week actiebijeenkomsten. Zij voeren de druk op richting werkgevers om tot goede cao-afspraken te komen. De laatste cao is al bijna een jaar verlopen. Patiënten zullen geen hinder ondervinden van deze acties. ...
Schippers presenteert nieuw plan vrije artsenkeuze
news
9 februari 2015
Nieuws
Minister Edith Schippers (VWS) heeft vrijdag 6 februari namens het kabinet een alternatief pakket maatregelen gepresenteerd, waarmee langs de weg van kwaliteitsverbetering een aanzienlijk besparing op de zorgkosten kan worden gerealiseerd. Kern van de maatregelen is dat het voor patiënten, ...
Zorgverzekeraars Nederland wil realtime BIG-register
news
5 februari 2015
Nieuws
ZN (Zorgverzekeraars Nederland) pleit voor een realtime BIG-registratie waardoor aanwijzingen of een schorsing van een zorgverlener direct in het BIG-register worden verwerkt. Dit is nu niet het geval, waardoor het mogelijk is dat zorgverleners zonder BIG-registratie toch nog een tijd ...
Onderzoek naar uitzondering Mededingingswet eerstelijnszorg
news
5 februari 2015
Nieuws
Dinsdagmiddag 3 januari is in de Tweede Kamer een motie aangenomen van SP en ChristenUnie waarin het Kabinet wordt verzocht te onderzoeken of er voor de eerstelijnszorg een uitzondering op de Mededingingswet mogelijk is. De LHV is verheugd met die ...
Cao voor apothekers in loondienst stapje dichterbij
news
4 februari 2015
Nieuws
Werkgeversvereniging ASKA heeft 28 januari 2015 de LAD op de hoogte gesteld dat zij de cao-tafel verlaat en voorrang geeft aan het overleg over arbeidsvoorwaarden van apothekers op bedrijfsniveau. Met dit besluit ligt er een nieuwe kans om een cao ...
Budgetpolis VGZ sluit particuliere apotheken uit
news
26 januari 2015
Nieuws
Zorgverzekeraar VGZ heeft voor haar budgetzorgverzekering 'Goede Keuze Polis' per 1 januari contracten gesloten met alleen de Nationale Apotheek en de ketens Service Apotheek en Mediq, dat meldt het Pharmeceutisch Weekblad. Daarbij zijn alle zelfstandige apothekers uitgesloten. ...
Vergoeding second opinion blijft
news
23 januari 2015
Nieuws
In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Schippers weten dat de huidige regeling voor vergoeding van een second opinion niet zal veranderen, dat meldt Skipr. Dat betekent dat er geen eigen bijdrage zal worden ingevoerd. ...
Eerstelijnsorganisaties kritisch op voorstel klachtenwet
news
20 januari 2015
Nieuws
In een gezamenlijke brief aan de tweede kamer hebben beroepsorganisaties uit de eerstelijns zorg hun kritiek geuit op de nieuwe klachtenwet (Wkkgz). Onder andere KNMT, NVM, LHV en ANT ondertekenden de brief. ...
Huisartsen ontevreden over contract met zorgverzekeraar
news
19 januari 2015
Nieuws
Huisartsen zijn erg ontevreden over het contact dat ze hebben met zorgverzekeraars over het contract 2015. Dat blijkt uit een peiling van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Volgens driekwart van de huisartsen die contact heeft gezocht met de zorgverzekeraar over het ...
VAR-verklaring blijft voorlopig bestaan
news
16 januari 2015
Nieuws
Eind december heeft de Tweede Kamer besloten het wetsvoorstel van Staatsecretaris Wiebes (Financiën) om de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) te vervangen tot nader order uit te stellen, dat meldt het LHV. ...
30 januari: Dag van de Praktijkhouder in de Mondzorg
news
14 januari 2015
Nieuws
Op vrijdag 30 januari 2015 organiseert MedischOndernemen de Dag van de Praktijkhouder in de Mondzorg. Op deze dag wordt er uitgebreid ingegaan over de nieuwe tarieven. Hoe gaat u hiermee om? ...
LHV: ‘Verzekeraars gaan nauwelijks in gesprek huisartsen’
news
13 januari 2015
Nieuws
Het lukt huisartsen niet om echt met zorgverzekeraars van gedachten te wisselen over de contracten die aan hen zijn voorgelegd. "Gesprekken, brieven en e-mails leveren niets op", zegt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek . "Er lijkt geen echte communicatie mogelijk." ...