menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Wet- en regelgeving

NZa focust op machtsconcentratie zorgverzekeraars
news
2 december 2014
Nieuws
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat de aandacht verleggen naar zorgverzekeringsmarkt. Dat maakte interim-voorzitter Maarten Ruys bekend op de bijeenkomst 'In gesprek met de NZa'. ...
Vijf fasen van teamontwikkeling
news
28 november 2014
Nieuws
Wanneer mensen met elkaar binnen een organisatie samenwerken, duurt het vaak enige tijd voordat ze als team functioneren. Om meer inzicht in deze teamontwikkeling te krijgen ontwikkelde Bruce Wayne Tuckman in de jaren 70 een model waarin vijf fasen van ...
Kwaliteit en service als norm in het team
news
28 november 2014
Nieuws
“The proof of the pudding is in the eating” is een inkopper, maar heel erg belangrijk als het aankomt op het kwaliteitsbeleid. Kwaliteit en service verbeteren alleen als het echt de norm wordt in je praktijk. En daar moet het ...
“Visitatie is een hands-on cursus kwaliteit
news
27 november 2014
Nieuws
Bij visitatie beoordelen collega’s elkaars praktijk op vakinhoudelijke en organisatorische aspecten. Fons Niers is tandarts algemeen practicus in Amersfoort en heeft in de KNMT werkgroep visitatie het huidige visitatiesysteem mee helpen vormgeven. Wij vroegen hem wat de voordelen van visitatie ...
Onderzoek doelmatigheid van de bekostiging 2015
news
21 november 2014
Nieuws
Zo vlak voor het ingaan van het nieuwe bekostigingssysteem, in de periode van de eerste onderhandelingen worden ook de eerste effecten van de vernieuwing in het bekostigingssysteem zichtbaar. ...
Meer kwaliteit met visitatie
news
21 november 2014
Nieuws
Van en met elkaar leren. Dat is het uitgangspunt van visitatie. Het is een praktisch en inspirerend middel om de kwaliteit van zorgverlening in uw praktijk te verbeteren. ...
Richtlijnen en regelgeving in de mondzorg
news
21 november 2014
Nieuws
Als tandarts moet u zich aan een aantal wetten, besluiten en richtlijnen houden. Welke zijn dat? ...
KNMT maant NZa tot zorgvuldigheid bij declaratieonderzoek
news
20 november 2014
Nieuws
De Nederlandse Zorgautoriteit is een onderzoek gestart naar het declaratiegedrag bij twee mondzorgpraktijken uit groningen. ...
Huisartsen tegen verplichte ggz-screening
news
17 november 2014
Nieuws
Achmea wil dat huisartsen met een vragenlijst vaststellen welke ggz-zorg iemand nodig heeft. Minister Schippers vindt dat een goed plan. In het veld wordt echter argwanend gereageerd. ...
Het patiëntendossier: belasting of hulpmiddel?
news
14 november 2014
Nieuws
Het patiëntendossier inzetten ter verbetering van de zorgverlening en om uzelf te beschermen tegen tijdrovende en kostbare procedures. ...
Checklist patiëntendossier
news
14 november 2014
Nieuws
Als zorgverlener bent u op basis van de wet WBGO verplicht om een patiëntendossier bij te houden. Hierin wordt melding gemaakt van de gezondheid van de patiënt en alle uitgevoerde verrichtingen. ...
NZa start toezichtonderzoek bij mondzorgpraktijken
news
13 november 2014
Nieuws
De Nederlandse Zorgautoriteit doet onderzoek bij twee mondzorgpraktijken in de provincie Groningen. Het onderzoek startte woensdag, na aanwijzingen dat de praktijken mogelijk foutieve of onterechte declaraties hebben verstuurd. ...
Bloedtest voor tienduizenden Britten door
news
12 november 2014
Nieuws
Zeker 22.000 Britten moeten een bloedtest ondergaan, omdat ze in de afgelopen 32 jaar behandeld zijn door een vieze tandarts. ...
Achmea geeft huisartsen meer tijd voor contract
news
11 november 2014
Nieuws
Zorgverzekeraar Achmea heeft laten weten dat huisartsen ruim een maand extra tijd krijgen om het contract te beoordelen dat Achmea hen voor 2015 heeft aangeboden. ...
Huisartsen dreigen te stoppen met spiraaltjes
news
11 november 2014
Nieuws
Huisartsen dreigen vanaf volgend jaar geen spiraaltjes meer te plaatsen, maar vrouwen te verwijzen naar het veel duurdere ziekenhuis. Dat meldt De Volkskrant vanmorgen. ...
Schippers blij met de dalende tarieven
news
10 november 2014
Nieuws
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld die op 1 juli 2015 ingaan. Volgens Schippers wordt de tandarts “goed betaald, maar niet te veel.” ...
KNMT:
news
10 november 2014
Nieuws
Regulering van de tarieven voor tandheelkundige zorg door de NZa is niet in het belang van de patiënt. Dit stelt de KNMT in reactie op het besluit van de NZa om de tarieven in de tandheelkundige zorg met ingang van ...
Tarieven tandheelkundige zorg dalen met 5,15%
news
7 november 2014
Nieuws
De tarieven van de tandheelkundige zorg worden gekort met 5,15%. Voor implantologie zelfs met 19%. Het norminkomen wordt verhoogd naar € 127.690. Dat zijn de belangrijkste de uitkomsten van het tarievenbesluit van de Nza. De nieuwe tarieven gaan in op ...
Nieuwe bekostiging huisartsen: de 3 segmenten
news
7 november 2014
Nieuws
De huisartsenzorg neemt in 2015 de eerste stap naar een nieuw bekostigingsmodel. De nieuwe bekostiging maakt deel uit van het zorgakkoord dat het ministerie van VWS al in de zomer van 2013 sloot met huisartsen en zorgverzekeraars. ...
NZa gaat contracten zorgverzekeraars onderzoeken
news
6 november 2014
Nieuws
De NZa gaat de uitkomsten van de zorgcontractering 2015 onderzoeken. De marktmeester brengt per verzekering het zorgaanbod in kaart om te zien hoe de inkoop functioneert. ...
Meest gelezen