menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Wet- en regelgeving

Tandarts berispt voor onjuist declareren
news
23 januari 2018
Nieuws
Het Regionaal Tuchtcollege in Zwolle legde afgelopen vrijdag een tandarts een berisping op voor het onjuist declareren van geplaatste kronen. ...
2020: Aanvullende eerstelijnszorgkosten onder Zorgverzekeringswet
news
23 januari 2018
Nieuws
Kosten voor aanvullende eerstelijnszorg voor specifieke groepen vallen per 1 januari 2020 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Tot die tijd blijft een tijdelijke subsidieregeling van kracht. ...
Veilig werken: Is mijn praktijk klaar voor de AVG?
blog
18 januari 2018
Blog
Op 25 mei 2018 moet iedereen eraan geloven: werken volgens de nieuwe Europese privacy wetgeving, oftewel de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Toch weten veel zorgondernemers niet wat er allemaal op hun af komt of willen het misschien helemaal niet weten. ...
NZa: Fysiotherapeut verbetert administratie na last onder dwangsom
news
12 januari 2018
Nieuws
De Amsterdamse fysiotherapeut die van de NZa een last onder dwangsom kreeg, heeft zijn patiëntendossiers alsnog op orde gebracht. Dat bleek op 9 januari 2018 tijdens een controle van zijn administratie. ...
Fysiotherapeut krijgt last onder dwangsom door NZa
news
9 januari 2018
Nieuws
De NZa legt een Amsterdamse fysiotherapeut last onder dwangsom op, omdat hij de zorg voor zijn patiënten niet heeft bijgehouden in zijn patiëntendossiers. ...
Wat de nieuwe regering voor u in petto heeft
news
30 november 2017
Nieuws
In het nieuwe regeerakkoord staan diverse maatregelen die veel invloed kunnen hebben op uw praktijkvoering. Vooral op het gebied van personeel gaat er veel veranderen. Zowel voor medewerkers in loondienst als voor zzp’ers wil het kabinet een aantal nieuwe regels ...
Patiënt legt steeds vaker forse claim bij huisarts neer
news
24 november 2017
Nieuws
De laatste jaren ziet VvAA een stijgende lijn in het aantal letselclaims en de hoogte van die claims bij huisartsen. Wat is er aan de hand? Wat zijn de oorzaken van deze stijging? En hoe hoog kan een ‘gewone’ claim ...
NZa schrijft brief aan ministerie VWS:
news
20 november 2017
Nieuws
De Nederlandse gezondheidszorg staat er goed voor maar Nederland staat de komende jaren voor een aantal grote uitdagingen om de toegang tot goede en betaalbare zorg voor iedereen te waarborgen. Dat schrijft NZa in een brief aan de nieuwe ministers ...
'Verzekeraars komen afspraken met huisartsen niet na’
news
7 november 2017
Nieuws
Huisartsen krijgen geen extra geld van zorgverzekeraars voor de zorg voor kwetsbare, thuiswonende ouderen en patiënten in achterstandswijken. Terwijl hier wel geld voor is vrijgemaakt. ...
Drie fysiotherapeuten gecontroleerd door NZa
news
7 november 2017
Nieuws
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) controleerde afgelopen tijd drie fysiotherapeuten op hun administratie. Twee fysiotherapeuten brachten hun patiëntenadministratie op orde na een waarschuwing van de NZa. De derde fysiotherapeut kan vervolgmaatregelen verwachten. ...
Antwoord op belangrijke vragen over de AVG
news
6 november 2017
Nieuws
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van kracht. De AVG is een veelomvattende en ingrijpende wet, die gevolgen heeft voor elke organisatie die met persoonsgegevens werkt. Dat betekent in de praktijk dus voor vrijwel elk bedrijf ...
Zzp-tandarts werkend voor één opdrachtgever is geen ondernemer
news
1 november 2017
Nieuws
Het hof van Arnhem-Leeuwarden heeft bepaald dat een tandarts die voor één opdrachtgever werkt geen ondernemer is voor de inkomstenbelasting. ...
ACM waarschuwt: boycot zorgcontracten verboden
news
30 oktober 2017
Nieuws
Het is verboden om zorgcontracten collectief te boycotten, waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zorgaanbieders zoals huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen. ...
Beroepsverenigingen protesteren tegen wetsvoorstel dat administratieve lasten verhoogt
news
26 oktober 2017
Nieuws
Eerstelijnsorganisaties vragen aandacht voor de mogelijk onevenredige belasting van kleine zorgaanbieders in het Wetsvoorstel toetreding zorgaanbieders (Wtza). ...
'Betaal ook eerstelijnsprofessionals uit de Wlz voor de zorg aan langdurig zieken'
news
12 oktober 2017
Nieuws
Alle langdurige zorg bekostigen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), ook als die zorg aan huis geleverd wordt door eerstelijnsprofessionals. Dat adviseert Zorginstituut Nederland. ...
Slecht werkgeverschap kost geld: de billijke vergoeding
news
12 oktober 2017
Nieuws
Als u medewerkers ontslaat, moet u hen volgens de WWZ niet alleen een transitievergoeding betalen, maar soms ook een billijke vergoeding als de rechter oordeelt dat u 'ernstig verwijtbaar' bent. ...
Medidental in Haarlem krijgt aanwijzing van Inspectie
news
12 oktober 2017
Nieuws
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting heeft Medidental B.V. een aanwijzing gegeven. Uit het onderzoek van de inspectie is gebleken dat de zorgaanbieder niet voldoet aan de eisen voor het leveren van goede zorg. ...
Wat betekent het nieuwe regeerakkoord voor eerstelijnspraktijken?
news
10 oktober 2017
Nieuws
Na 209 dagen is eindelijk het nieuwe regeerakkoord bekend. Hieronder een beknopt overzicht van de maatregelen die voor u als praktijkhouder in de eerste lijn van belang zijn. ...
All-inloon? Maak de opbouw zichtbaar!
news
4 oktober 2017
Nieuws
Begin dit jaar veroordeelde de kantonrechter* een praktijkhoudende fysiotherapeut tot loonbetaling over vijftig opgenomen vakantiedagen van een werknemer. De praktijkhouder gaf aan dat hij dit al betaald had. ...
NZa geeft 6 tandartspraktijken waarschuwing vanwege onterechte declaraties
news
4 oktober 2017
Nieuws
Begin september controleerde de NZa bij achttien tandartspraktijken of zij het uitvragen van de medische voorgeschiedenis op de juiste manier declareren. Veertien praktijken bleken onterecht kosten in rekening te brengen, zes daarvan kregen een waarschuwing. ...