menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Wet- en regelgeving

'Meer zorg nodig in achterstandswijken dan huisarts kan bieden'
news
7 februari 2017
Nieuws
Huisartsen in achterstandswijken komen structureel tijd tekort en raken overbelast. De zogeheten achterstandsregeling werkt niet goed genoeg en daarom moet er een nieuwe regeling komen. Daarvoor pleit een aantal huisartsen in Medisch Contact. ...
Waarom u toch die zzp-modelovereenkomst moet gebruiken
news
1 februari 2017
Nieuws
Afgelopen december stelde staatssecretaris Wiebes de handhaving van de Wet DBA opnieuw uit tot (‘in ieder geval’) eind 2017. Wordt het gebruik van een modelovereenkomst bij het inhuren van een zzp’er daarmee minder urgent? Niet echt, want de modelovereenkomst dient ...
Geschillencommissie Fysiotherapie goedgekeurd
news
12 januari 2017
Nieuws
Het CIBG (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft goedkeuring gegeven aan de Geschillencommissie Fysiotherapie van KNGF. Door hierbij aan te sluiten voldoe je als fysiotherapeut aan de verplichting van een klachten- en geschillenprocedure. ...
Datalekken: hoe zit het ook alweer?
news
23 december 2016
Nieuws
Nu het nieuwe jaar is begonnen, is het goed om weer even de regels rondom datalekken op te helderen. Wat is een datalek en is het ernstig als u er eentje heeft? ...
Wkkgz: 5 privacymaatregelen die iedere zorgondernemer moet nemen
news
19 december 2016
Nieuws
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is dit jaar in werking getreden en dat is aanpoten, vooral voor kleine praktijken. Zo brengt de Wkkgz dilemma’s met zich mee op het gebied van privacybescherming van patiënten. Dit zijn 5 ...
Blog: Fiscaal optimaal
blog
16 december 2016
Blog
Heeft u een tweede huis, veel spaargeld of meerdere auto’s als beleggingsobject: opgepast! Waarschijnlijk gaat per 1 januari 2017 de vermogensrendementsheffing veranderen. ...
Praktijkhouder moet verantwoordelijkheid nemen bij fraude assistente
news
14 december 2016
Nieuws
Een huisarts is door het tuchtcollege veroordeeld omdat hij geen gepaste maatregelen had genomen tegen zijn frauduleuze assistente. Het leverde de huisarts een voorwaardelijke schorsing uit het BIG-register van zes maanden op met een proeftijd van twee jaar. ...
200 tandartsen klaar voor volgend jaar
news
13 december 2016
Nieuws
Tweehonderd praktijkhouders in de mondzorg togen zaterdag 10 december naar Utrecht. Tijdens het congres Praktijk Anno Nu, georganiseerd door MedischOndernemen, VvAA en KNMT, werden zij voorbereid op 2017. ...
Beleid mondzorg voor asielzoekers gewijzigd
news
8 december 2016
Nieuws
Vanaf 1 januari 2017 is het alleen nog mogelijk om zorg aan asielzoekers te declareren indien u als tandarts een overeenkomst heeft gesloten met Menzis COA Administratie (MCA). Deze overeenkomst bevat geen leveringsplicht, maar geeft het recht uw declaraties in ...
Onvoldoende communicatie leidt tot waarschuwing huisarts
news
7 december 2016
Nieuws
De tuchtrechter heeft op 29 november 2016 een huisarts een waarschuwing gegeven omdat hij geen contact heeft opgenomen met een patiënt naar aanleiding van de bloeduitslag met een te hoge PSA-waarde. De klacht werd gegrond verklaard. ...
VPH: “Protocollen te vaak gebruikt als afrekenmiddel”
news
30 november 2016
Nieuws
Medisch tuchtcolleges en inspecties slaan door met protocollen en richtlijnen, dat zegt Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) tegen de Volkskrant. “Vaak zijn protocollen leidend en dit leidt tot slechtere zorg.” ...
Help, een incident!
news
29 november 2016
Nieuws
Een van de verplichtingen die de Wkkgz u oplegt, gaat over het omgaan met incidenten. Wat betekent dit voor uw praktijk? Wat moet u op het gebied van incidenten regelen om te werken volgens de Wkkgz? ...
Handhaving DBA weer uitgesteld: wat nu?
news
24 november 2016
Nieuws
De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) heeft het afgelopen jaar voor een hoop onrust gezorgd. Mede daardoor heeft staatssecretaris Wiebes besloten pas op z'n vroegst in 2018 te starten met de handhaving van de nieuwe wet. “Dat betekent niet dat ...
Huisarts gaat indicatie eerstelijnsverblijf geven
news
23 november 2016
Nieuws
Met ingang van 1 januari 2017 moet de huisarts of de medisch specialist de afweging maken of cliënten in aanmerking komen voor het eerstelijns verblijf. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) heeft vanaf 1 januari geen rol meer. ...
IGZ stuitte in 2015 op 26 nep-artsen
news
21 november 2016
Nieuws
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft vorig jaar 26 keer een overtreding van de wet BIG geregistreerd. 21 keer werd er een boete uitgedeeld. Sommige zorgverleners begaan meerdere overtredingen tegelijkertijd. ...
Langdurig zieke werknemer ontslaan wordt goedkoper
news
15 november 2016
Nieuws
Werkgevers bij het ontslaan van langdurig zieke werknemers een compensatie krijgen voor de transitievergoeding. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd. ...
Taaleis voor buitenlandse tandartsen vanaf 2017
news
15 november 2016
Nieuws
Vanaf 1 januari moeten alle buitenlandse tandartsen die in Nederland aan het werk willen aantonen de Nederlandse taal voldoende machtig te zijn. Dat is het gevolg van de inwerkingtreding van het gewijzigde Registratiebesluit BIG. Voorheen gold een taaleis alleen voor ...
Plannen taakherschikking voorlopig uitgesteld
news
11 november 2016
Nieuws
Minister Schippers van VWS heeft haar plannen voor taakherschikking voorlopig uitgesteld. De minster kondigde eerder aan dat ze na de zomervakantie een voorstel naar de Tweede Kamer zou sturen voor het uitbreiden van de bevoegdheden van de mondhygiënist. Nu valt ...
Beroepsorganisaties willen vergoeding tolkentelefoon
news
10 november 2016
Nieuws
(Huis)artsen, apothekers, psychologen, tandartsen, verloskundigen, de GGZ en de GGD, roepen de Tweede Kamer op om zo snel mogelijk de vergoeding van de tolkentelefoon voor vluchtelingen mogelijk te maken. ...
NZa onderzoekt tandartsenpraktijk in Limburg om inkoopfraude
news
9 november 2016
Nieuws
De NZa heeft vandaag een bezoek gebracht aan een tandartsenpraktijk in Limburg. De toezichthouder heeft signalen gekregen dat deze praktijk via een oneigenlijke constructie patiënten te veel laat betalen voor materiaal- en techniekkosten zoals kronen en bruggen. ...