menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Wet- en regelgeving

Werkgever aansprakelijk voor arbeidsongeval vrijwilliger, stagiair en zzp’er
news
9 mei 2017
Nieuws
Als werkgever heeft u een vergaande zorgplicht om arbeidsongevallen te voorkomen. Deze strekt zich ook uit naar mensen die u niet dienst heeft.  ...
Kosteloze tolkdiensten voor huisartsen
news
4 mei 2017
Nieuws
Huisartsen kunnen per 1 mei 2017 kosteloos een telefonische ad hoc tolkdienst of conference call aanvragen voor gesprekken met statushouders, oftewel asielzoekers die de asielprocedure inmiddels hebben doorlopen en een (voorlopige) verblijfsvergunning gekregen hebben (afgegeven na 1 juli 2016) om ...
Geen compensatie transitievergoeding in 2019
news
4 mei 2017
Nieuws
Werkgevers krijgen per 1 januari 2019 géén compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte. Het wetsvoorstel dat deze compensatie moet regelen is namelijk controversieel verklaard. ...
Veilig werken: Een bron aan data bij de balie
blog
3 mei 2017
Blog
Dat een praktijk een goudmijn is voor criminelen, moge reeds duidelijk zijn. Maar dat in heel veel praktijken de data letterlijk zo voor het grijpen ligt, is echt onvoorstelbaar. ...
UPDATE Patiënt vanaf 16 moet eigen nota krijgen van tandarts
news
20 april 2017
Nieuws
Vorige week berichtten wij dat tandartspraktijken patiënten vanaf 16 jaar hun eigen nota moeten sturen. Deze informatie is niet helemaal correct. ...
Modelcontract zzp’er in de mondzorg aangepast
news
20 april 2017
Nieuws
De VvAA, ANT en KNMT hebben gezamenlijk het modelcontract voor de zzp’er in mondzorg aangepast aan de eisen van de Wkkgz. De organisaties bevelen aan om bestaande overeenkomsten met een looptijd van meer dan een maand te vervangen door de ...
Regels rondom contact medici en leveranciers aangescherpt
news
19 april 2017
Nieuws
De regels voor het contact tussen medici en de leveranciers van medische hulpmiddelen worden aangescherpt. Het verlenen van gunsten aan artsen wordt, met enkele uitzonderingen, verboden. De Tweede Kamer stemde dinsdag voor het door het kabinet voorgestelde verbod. ...
Nieuwe eisen aan contract met de arbodienstverlener
news
13 april 2017
Nieuws
Met ingang van 1 juli 2017 gelden er nieuwe wettelijke eisen voor het contract tussen de werkgever en de arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts). In de vernieuwde Arbowet staat een minimum aantal eisen waaraan het contract moet voldoen. Zo krijgen werknemers ...
IGZ controleert gebruik röntgenfoto's in de mondzorg
news
12 april 2017
Nieuws
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat onderzoeken of mondzorgpraktijken voldoen aan de normen om röntgenfoto’s te mogen maken. De komende maanden bezoeken inspecteurs een groot aantal praktijken en instellingen, zo meldt de inspectie. ...
Patiënt vanaf 16 moet eigen nota krijgen van tandarts
news
10 april 2017
Nieuws
Tandartspraktijken moeten patiënten vanaf 16 jaar hun eigen nota sturen. Dit is een al langer bestaande regel, maar de Autoriteit Persoonsgegevens wees recent een tandartspraktijk op de naleving ervan. ...
Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding: wat houdt het in?
news
30 maart 2017
Nieuws
Werkgevers moeten langdurig zieke werkgevers niet alleen loon doorbetalen, maar ook een transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een wetsvoorstel bepaalt dat werkgevers de transitievergoeding gecompenseerd krijgen. ...
Mondzorg binnenkort papierloos bij declaraties Wet langdurige zorg
news
29 maart 2017
Nieuws
Mondzorgprofessionals en zorgkantoren gebruiken per 1 juli geen papieren meer bij machtigingen en declaraties voor patiënten in instellingen voor langdurige zorg. Dit is afgesproken door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en mondzorgbrancheorganisaties binnen het traject vermindering Administratieve Lasten Mondzorg. ...
Zorgverzekeraars controleren declaraties steeds beter
news
23 maart 2017
Nieuws
Zorgverzekeraars controleren ingediende nota's van zorgaanbieders steeds beter, Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit komt doordat er meer gebruikgemaakt wordt van automatische controles en data-analyses. ...
Beroepsverenigingen waarborgen beroepsgeheim bij verdenking van fraude
news
23 maart 2017
Nieuws
Verschillende beroepsverenigingen uit de eerstelijnszorg hebben gezamenlijk het ‘Convenant inzet onafhankelijk deskundige arts bij signalen en verdenkingen van fraude in de zorg’ ondertekend. Daarmee waarborgen zijn het beroepsgeheim (tand)artsen bij strafrechtelijk onderzoek naar mogelijk financiële fraude in de zorg. ...
VVD de grootste partij: wat betekent dat voor u?
news
16 maart 2017
Nieuws
De verkiezingsuitslag is bekend. De VVD is opnieuw de grootste partij geworden en zal de komende tijd proberen een coalitie te vormen. Wat betekent de winst van de VVD voor u? ...
Voortaan duidelijker verschil 'orthodontist' en 'tandarts voor orthodontie'
news
8 maart 2017
Nieuws
Tandartsen die orthodontiebehandelingen uitvoeren mogen niet langer creatieve, misleidende benamingen gebruiken. Er komt één heldere naam om voor patiënten helder onderscheid te maken tussen deze groep tandartsen en orthodontisten. ...
Modelovereenkomst paramedische zzp'ers herzien
news
8 maart 2017
Nieuws
De modelovereenkomst voor het inhuren van een zzp-praktijkmedewerker of -waarnemer in de paramedische beroepen is aangepast. Beide zzp-overeenkomsten zijn nu helemaal in lijn met de met de meest recente eisen die de Wkkgz stelt. ...
2 ton boete voor Groningse tandarts
news
27 februari 2017
Nieuws
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt een tandartsenpraktijk uit Groningen een boete van € 200.000 op voor verkeerd declareren. De NZa deed onderzoek bij de praktijk naar aanleiding van signalen van patiënten. ...
Opnieuw overleg mondzorgpartijen over taakherschikking
news
9 februari 2017
Nieuws
De KNMT, ANT en NVM krijgen van minister Schippers de kans om samen tot een compromis te komen over taakherschikking. ...
'Meer zorg nodig in achterstandswijken dan huisarts kan bieden'
news
7 februari 2017
Nieuws
Huisartsen in achterstandswijken komen structureel tijd tekort en raken overbelast. De zogeheten achterstandsregeling werkt niet goed genoeg en daarom moet er een nieuwe regeling komen. Daarvoor pleit een aantal huisartsen in Medisch Contact. ...
Meest gelezen