menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Wet- en regelgeving

Modelovereenkomsten voor tandprothetici gepresenteerd
news
22 juni 2017
Nieuws
De Belastingdienst heeft de modelovereenkomsten voor praktijkwaarneming en praktijkmedewerking voor tandprothetici goedgekeurd. Met de afschaffing van de VAR-verklaring, bent u verplicht zzp'ers op een andere manier te contracteren. ...
Principeakkoord Cao Huisartsenzorg
news
22 juni 2017
Nieuws
Er is een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Huisartsenzorg. Daarin is onder andere een salarisverhoging afgesproken, wordt de opzegtermijn voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd en stijgt het maximum aantal verplichte verlofdagen van 2 naar 3. ...
KNMG: 'Naming and shaming' artsen moet worden afgeschaft
news
15 juni 2017
Nieuws
De politiek moet naming and shaming van artsen via openbaarmaking van berispingen en boetes afschaffen, dat stelt Artsenfederatie KNMG. Deze openbaarmaking in zowel het BIG-register als (lokale) media brengt onevenredig veel schade toe aan artsen en hun omgeving. ...
Handhaving Wet DBA opnieuw uitgesteld
news
8 juni 2017
Nieuws
De uitvoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is opnieuw uitgesteld. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft besloten om de handhaving van de wet nog in elk geval een halfjaar extra uit te stellen, tot ten minste 1 juli 2018. ...
Tandarts doet melding kindermishandeling en krijgt waarschuwing tuchtrechter
news
8 juni 2017
Nieuws
Op aanraden van Veilig Thuis deed een tandarts melding van kindermishandeling/verwaarlozing, waarop de moeder een klacht indiende tegen de tandarts wegens onzorgvuldig handelen. De klacht werd door het Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg gedeeltelijk gegrond verklaard. ...
Huisartsenzorg volgend jaar tientallen miljoenen extra te besteden
news
6 juni 2017
Nieuws
Huisartsen mogen volgend jaar voor enkele tientallen miljoenen euro's meer zorg verlenen. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid gunt de artsen meer ruimte, omdat langer thuiswonende ouderen en psychiatrisch patiënten steeds meer van hen vragen. ...
Actie tegen grensoverschrijdende zorgfraude
news
16 mei 2017
Nieuws
Nederland, België en Luxemburg gaan nauwer samenwerken om grensoverschrijdende fraude in de gezondheidssector te voorkomen en te bestrijden. Zo moet bijvoorbeeld worden vermeden dat bestrafte zorgverleners hun praktijken over de grens gewoon voortzetten. ...
Geen compensatie transitievergoeding in 2019: wat nu?
news
10 mei 2017
Nieuws
Vorige week berichtten wij dat werkgevers per 1 januari 2019 géén compensatie krijgen voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte. Het wetsvoorstel dat deze compensatie moet regelen is namelijk controversieel verklaard. Mr. Miriam Ruijters, Jurist bij VvAA Rechtsbijstand legt ...
Werkgever aansprakelijk voor arbeidsongeval vrijwilliger, stagiair en zzp’er
news
9 mei 2017
Nieuws
Als werkgever heeft u een vergaande zorgplicht om arbeidsongevallen te voorkomen. Deze strekt zich ook uit naar mensen die u niet dienst heeft.  ...
Kosteloze tolkdiensten voor huisartsen
news
4 mei 2017
Nieuws
Huisartsen kunnen per 1 mei 2017 kosteloos een telefonische ad hoc tolkdienst of conference call aanvragen voor gesprekken met statushouders, oftewel asielzoekers die de asielprocedure inmiddels hebben doorlopen en een (voorlopige) verblijfsvergunning gekregen hebben (afgegeven na 1 juli 2016) om ...
Geen compensatie transitievergoeding in 2019
news
4 mei 2017
Nieuws
Werkgevers krijgen per 1 januari 2019 géén compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte. Het wetsvoorstel dat deze compensatie moet regelen is namelijk controversieel verklaard. ...
Veilig werken: Een bron aan data bij de balie
blog
3 mei 2017
Blog
Dat een praktijk een goudmijn is voor criminelen, moge reeds duidelijk zijn. Maar dat in heel veel praktijken de data letterlijk zo voor het grijpen ligt, is echt onvoorstelbaar. ...
UPDATE Patiënt vanaf 16 moet eigen nota krijgen van tandarts
news
20 april 2017
Nieuws
Vorige week berichtten wij dat tandartspraktijken patiënten vanaf 16 jaar hun eigen nota moeten sturen. Deze informatie is niet helemaal correct. ...
Modelcontract zzp’er in de mondzorg aangepast
news
20 april 2017
Nieuws
De VvAA, ANT en KNMT hebben gezamenlijk het modelcontract voor de zzp’er in mondzorg aangepast aan de eisen van de Wkkgz. De organisaties bevelen aan om bestaande overeenkomsten met een looptijd van meer dan een maand te vervangen door de ...
Regels rondom contact medici en leveranciers aangescherpt
news
19 april 2017
Nieuws
De regels voor het contact tussen medici en de leveranciers van medische hulpmiddelen worden aangescherpt. Het verlenen van gunsten aan artsen wordt, met enkele uitzonderingen, verboden. De Tweede Kamer stemde dinsdag voor het door het kabinet voorgestelde verbod. ...
Nieuwe eisen aan contract met de arbodienstverlener
news
13 april 2017
Nieuws
Met ingang van 1 juli 2017 gelden er nieuwe wettelijke eisen voor het contract tussen de werkgever en de arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts). In de vernieuwde Arbowet staat een minimum aantal eisen waaraan het contract moet voldoen. Zo krijgen werknemers ...
IGZ controleert gebruik röntgenfoto's in de mondzorg
news
12 april 2017
Nieuws
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat onderzoeken of mondzorgpraktijken voldoen aan de normen om röntgenfoto’s te mogen maken. De komende maanden bezoeken inspecteurs een groot aantal praktijken en instellingen, zo meldt de inspectie. ...
Patiënt vanaf 16 moet eigen nota krijgen van tandarts
news
10 april 2017
Nieuws
Tandartspraktijken moeten patiënten vanaf 16 jaar hun eigen nota sturen. Dit is een al langer bestaande regel, maar de Autoriteit Persoonsgegevens wees recent een tandartspraktijk op de naleving ervan. ...
Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding: wat houdt het in?
news
30 maart 2017
Nieuws
Werkgevers moeten langdurig zieke werkgevers niet alleen loon doorbetalen, maar ook een transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een wetsvoorstel bepaalt dat werkgevers de transitievergoeding gecompenseerd krijgen. ...
Mondzorg binnenkort papierloos bij declaraties Wet langdurige zorg
news
29 maart 2017
Nieuws
Mondzorgprofessionals en zorgkantoren gebruiken per 1 juli geen papieren meer bij machtigingen en declaraties voor patiënten in instellingen voor langdurige zorg. Dit is afgesproken door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en mondzorgbrancheorganisaties binnen het traject vermindering Administratieve Lasten Mondzorg. ...
Meest gelezen