menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Wet- en regelgeving

Nieuwe wet over rechten bij elektronische gegevensuitwisseling deels van kracht
news
22 augustus 2017
Nieuws
De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens is deels per 1 juli in werking getreden. Een ander deel volgt in 2020. Aan welke eisen moet u nu al voldoen? ...
Hoger beroep van Achmea tegen tandartsen uitgesteld
news
16 augustus 2017
Nieuws
Het gerechtshof van Leeuwarden zou op 1 augustus met een uitspraak komen over de volgens Achmea onrechtmatige declaraties van duizend tandartsen. Deze uitspraak is echter uitgesteld tot 12 september. ...
Extra eisen aan digitale uitwisseling gegevens in de zorg
news
4 juli 2017
Nieuws
Een gedeelte van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens is per 1 juli in werking getreden. De wet stelt zowel organisatorische als technische eisen aan veilige gegevensuitwisseling. ...
De belangrijkste wijzigingen in de Arbowet op een rij
news
29 juni 2017
Nieuws
Per 1 juli 2017 verandert de Arbowet waarin de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot wordt en preventie nog meer centraal staat. Zo wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt en worden de randvoorwaarden voor het handelen ...
Last onder dwangsom voor mondzorginstelling in Rotterdam
news
28 juni 2017
Nieuws
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Mondzorg Dental Dentia in Rotterdam een last onder Dwangsom opgelegd. De instelling voldoet niet aan de eisen voor bijvoorbeeld het voorkomen van infecties. De vastgestelde tekortkomingen moeten binnen twee weken worden herstelt. ...
Fraude leidt tot aanhouding fysiotherapeut
news
28 juni 2017
Nieuws
Een 45-jarige fysiotherapeut uit Drenthe is aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte en oplichting. De vrouw wordt ervan verdacht dat ze te hoge declaraties indiende voor behandelingen van haar patiënten. ...
Modelovereenkomsten voor tandprothetici gepresenteerd
news
22 juni 2017
Nieuws
De Belastingdienst heeft de modelovereenkomsten voor praktijkwaarneming en praktijkmedewerking voor tandprothetici goedgekeurd. Met de afschaffing van de VAR-verklaring, bent u verplicht zzp'ers op een andere manier te contracteren. ...
Principeakkoord Cao Huisartsenzorg
news
22 juni 2017
Nieuws
Er is een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Huisartsenzorg. Daarin is onder andere een salarisverhoging afgesproken, wordt de opzegtermijn voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd en stijgt het maximum aantal verplichte verlofdagen van 2 naar 3. ...
KNMG: 'Naming and shaming' artsen moet worden afgeschaft
news
15 juni 2017
Nieuws
De politiek moet naming and shaming van artsen via openbaarmaking van berispingen en boetes afschaffen, dat stelt Artsenfederatie KNMG. Deze openbaarmaking in zowel het BIG-register als (lokale) media brengt onevenredig veel schade toe aan artsen en hun omgeving. ...
Handhaving Wet DBA opnieuw uitgesteld
news
8 juni 2017
Nieuws
De uitvoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is opnieuw uitgesteld. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft besloten om de handhaving van de wet nog in elk geval een halfjaar extra uit te stellen, tot ten minste 1 juli 2018. ...
Tandarts doet melding kindermishandeling en krijgt waarschuwing tuchtrechter
news
8 juni 2017
Nieuws
Op aanraden van Veilig Thuis deed een tandarts melding van kindermishandeling/verwaarlozing, waarop de moeder een klacht indiende tegen de tandarts wegens onzorgvuldig handelen. De klacht werd door het Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg gedeeltelijk gegrond verklaard. ...
Huisartsenzorg volgend jaar tientallen miljoenen extra te besteden
news
6 juni 2017
Nieuws
Huisartsen mogen volgend jaar voor enkele tientallen miljoenen euro's meer zorg verlenen. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid gunt de artsen meer ruimte, omdat langer thuiswonende ouderen en psychiatrisch patiënten steeds meer van hen vragen. ...
Actie tegen grensoverschrijdende zorgfraude
news
16 mei 2017
Nieuws
Nederland, België en Luxemburg gaan nauwer samenwerken om grensoverschrijdende fraude in de gezondheidssector te voorkomen en te bestrijden. Zo moet bijvoorbeeld worden vermeden dat bestrafte zorgverleners hun praktijken over de grens gewoon voortzetten. ...
Geen compensatie transitievergoeding in 2019: wat nu?
news
10 mei 2017
Nieuws
Vorige week berichtten wij dat werkgevers per 1 januari 2019 géén compensatie krijgen voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte. Het wetsvoorstel dat deze compensatie moet regelen is namelijk controversieel verklaard. Mr. Miriam Ruijters, Jurist bij VvAA Rechtsbijstand legt ...
Werkgever aansprakelijk voor arbeidsongeval vrijwilliger, stagiair en zzp’er
news
9 mei 2017
Nieuws
Als werkgever heeft u een vergaande zorgplicht om arbeidsongevallen te voorkomen. Deze strekt zich ook uit naar mensen die u niet dienst heeft.  ...
Kosteloze tolkdiensten voor huisartsen
news
4 mei 2017
Nieuws
Huisartsen kunnen per 1 mei 2017 kosteloos een telefonische ad hoc tolkdienst of conference call aanvragen voor gesprekken met statushouders, oftewel asielzoekers die de asielprocedure inmiddels hebben doorlopen en een (voorlopige) verblijfsvergunning gekregen hebben (afgegeven na 1 juli 2016) om ...
Geen compensatie transitievergoeding in 2019
news
4 mei 2017
Nieuws
Werkgevers krijgen per 1 januari 2019 géén compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte. Het wetsvoorstel dat deze compensatie moet regelen is namelijk controversieel verklaard. ...
Veilig werken: Een bron aan data bij de balie
blog
3 mei 2017
Blog
Dat een praktijk een goudmijn is voor criminelen, moge reeds duidelijk zijn. Maar dat in heel veel praktijken de data letterlijk zo voor het grijpen ligt, is echt onvoorstelbaar. ...
UPDATE Patiënt vanaf 16 moet eigen nota krijgen van tandarts
news
20 april 2017
Nieuws
Vorige week berichtten wij dat tandartspraktijken patiënten vanaf 16 jaar hun eigen nota moeten sturen. Deze informatie is niet helemaal correct. ...
Modelcontract zzp’er in de mondzorg aangepast
news
20 april 2017
Nieuws
De VvAA, ANT en KNMT hebben gezamenlijk het modelcontract voor de zzp’er in mondzorg aangepast aan de eisen van de Wkkgz. De organisaties bevelen aan om bestaande overeenkomsten met een looptijd van meer dan een maand te vervangen door de ...
Meest gelezen
Open modal