menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen

Wet- en regelgeving

'Doorsnee tandarts in spagaat tussen wet en kwaliteit'
news
31 maart 2016
Nieuws
KOM (Keurmerk Onafhankelijke Mondzorg) luidde afgelopen week de alarmbel over Nederlandse tandheelkunde. De tandheelkunde wordt door een grote leugen geperverteerd, zo stellen zij. Kwalitatief goede tandheelkunde zou niet kunnen worden uitgevoerd zonder te 'frauderen'. ANT distantieert zich van de uitspraak. ...
NZa inspecteert komende tijd meer fysiotherapiepraktijken
news
29 maart 2016
Nieuws
De Nederlandse Zorgautoriteit bezoekt de komende periode opnieuw fysiotherapiepraktijken. Eind 2015 namen NZa-toezichthouders al een kijkje in de administratie van vijf verschillende praktijken waarover zij signalen had ontvangen. ...
Dit staat in de modelovereenkomsten voor tandartsen
news
14 maart 2016
Nieuws
Over een paar maanden is de VAR-verklaring niet meer geldig. Dit artikel geeft een overzicht van de meest opvallende passages uit de nieuwe modelcontracten die tandartsen kunnen sluiten met zzp’ers. ...
Bezwaren tegen Landelijk Schakelpunt afgewezen
news
9 maart 2016
Nieuws
De ontwikkeling van het nieuwe elektronisch patiëntendossier mag doorgezet worden. Het gerechtshof in Arnhem heeft de bezwaren van de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen dinsdag afgewezen. ...
Huisarts mag declareren zonder zorgcontract
news
3 maart 2016
Nieuws
Huisartsen kunnen vanaf april zo'n dertig behandelingen declareren waar geen contract met een zorgverzekeraar voor is afgesloten. ...
Boetebeleid meldplicht datalekken definitief
news
29 februari 2016
Nieuws
Sinds dit jaar is het verplicht datalekken te melden. Doe je dit niet, dan zou je zo maar eens een boete kunnen krijgen. Afgelopen maand publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens de definitieve versie van het boetebeleid. ...
Zzp'ers in opstand tegen nieuwe VAR
news
26 februari 2016
Nieuws
De VAR-verklaring wordt afgeschaft en daarvoor komen modelcontracten in de plaats. Maar niet als het aan zzp'ers ligt. Een online petitie tegen de nieuwe regeling werd al meer dan 25.000 keer ondertekend. ...
VAR verdwijnt: neem nu de regie
news
26 februari 2016
Nieuws
De VAR wordt afgeschaft. Moet u daar iets mee? Ja, want de Belastingdienst kan nu achteraf nog controleren of er niet toch sprake is van een dienstbetrekking. En dat kan tot flinke naheffingen leiden. Tijd om eens goed naar de ...
'Nieuwe WWZ leidt tot hogere ontslagvergoedingen'
news
11 februari 2016
Nieuws
Het nieuwe ontslagrecht, dat per 1 juli is ingevoerd, moest het makkelijker en goedkoper maken om een werknemer te ontslaat. In de praktijk pakt dat anders uit. ...
Jurisprudentie: Kinderen die zich verzetten
news
3 februari 2016
Nieuws
Wat doe je als hulpverlener als de ouders toestemmen in de behandeling van hun kind, maar het kind zich verzet? Wanneer mag je ‘restraint’ toepassen? Een tandarts die in 2013 een kind in de houdgreep nam om een tand te ...
Afschaffing VAR per 1 mei 2016
news
3 februari 2016
Nieuws
Gisteren is de Eerste Kamer met een ruime meerderheid akkoord gegaan met de afschaffing van de VAR. Per 1 mei 2016 wordt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties van kracht. ...
Tandarts berispt wegens medisch tekortschieten
news
28 januari 2016
Nieuws
Een tandarts is berispt door het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg omdat hij een ex-patiënte 13 jaar lang niet de juiste medische zorg heeft geboden. Daarnaast wordt hem verweten dat hij geen klachtenregeling had die voldeed aan de wet. ...
Meerderheid in Eerste Kamer voor afschaffing VAR
news
27 januari 2016
Nieuws
Het lijkt erop dat staatssecretaris Wiebes een meerderheid in de Eerste Kamer heeft voor de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Op verzoek van het CDA is de invoering wel een maand uitgesteld. ...
Eerste Kamer debatteert over afschaffen VAR
news
26 januari 2016
Nieuws
Met een week vertraging debatteert de Eerste Kamer vandaag over de afschaffing van de VAR en de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA). Er zijn steeds meer kritische geluiden over de nieuwe wet, bijvoorbeeld bij de VvAA. ...
Openbaar apotheker wettelijk erkend
news
21 januari 2016
Nieuws
Minister Edith Schippers (VWS) heeft het specialisme van openbaar apotheker wettelijk erkend. Tot nu toe mocht iedere apotheker zich openbaar apotheker noemen, maar dat gaat veranderen. ...
Kwaliteitsjaarverslag niet meer verplicht
news
21 januari 2016
Nieuws
Met de invoering van de Wkkgz hoeven alleen praktijken met een WTZi-erkenning nog een jaarverantwoording in te leveren. Dit betekent echter niet dat u geen kwaliteitsbeleid hoeft te voeren. ...
Nieuwe Cao Huisartsenzorg beschikbaar
news
14 januari 2016
Nieuws
De Cao Huisartsenzorg 2015-2017 en de daarbij horende Functiewaardering Huisartsenzorg zijn online te bekijken. Eind 2015 stemden werkgevers en werknemers met de nieuwe Cao Huisartsenzorg. Deze nieuwe cao loopt van 1 maart 2015 tot 1 maart 2017. ...
Zorggroepen hoeven geen btw meer te betalen
news
13 januari 2016
Nieuws
Zorggroepen in de eerste lijn zijn sinds 1 januari vrijgesteld van het betalen van btw over de vergoeding die zij ontvangen voor het organiseren van ketenzorg. ...
Wkkgz: wat u vanaf nu anders moet doen
news
7 januari 2016
Nieuws
De nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg betekent onder andere dat u vanaf nu bij de Inspectie moet melden als u een medewerker ontslaat vanwege ernstig tekortschieten in de zorgverlening. ...
Herregistratie in het BIG-register
news
30 december 2015
Nieuws
Om als tandarts actief te mogen zijn, moet u geregistreerd staan in het BIG-register. Eens per vijf jaar moet de registratie vernieuwd worden. ...
Meest gelezen