menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
7 januari 2019

2019, met griep het jaar in

Van griepepidemie tot een richtlijn inloggegevens in de zorg. Het nieuwe jaar startte met verschillende ontwikkelingen en verwachtingen.
2019, met griep het jaar in

Sinds half december heerst de griep in Nederland. Uit onderzoek van Nivel in samenwerking met Nationaal Influenza Centrum blijkt dat er officieel sprake is van een griepepidemie. Meer dan 51 op de 100.000 mensen is afgelopen twee weken met griep naar de huisarts gegaan. De epidemie zal naar verwachting nog een tijdje aanhouden. De langste griepepidemie was in 2014/2015, die duurde 21 weken.

 

Huisartsentekort

Eind december publiceerden Nivel en Prismant, in opdracht van het ministerie van VWS en huisartsenvereniging LHV, een onderzoek waaruit blijkt dat de komende vijf jaar in alle Nederlandse regio’s een tekort aan huisartsen ontstaat. De oorzaken verschillen per regio. 

 

Voor de LHV is dit onderzoek een ‘wake-up call’: er is aandacht nodig voor de oorzaken van de problematiek. De onderzoekers van Nivel en Prismant doen een aantal aanbevelingen:

 

-      Meer opleiden van huisartsen en ondersteunend personeel

-      Een verdergaande taakherschikking

-      Terugdringen van administratieve lasten

-      Het Capaciteitsorgaan moet meer rekening houden met de voorkeur voor parttime werken

-      De allocatie- en beloningsstructuur voor werken in de avond-, nacht- en weekenddiensten moet op de schop.

-      Vroegtijdige kennismaking met de regio’s, zodat kan worden gekeken of er mogelijkheden zijn voor partner en gezin 

 

Richtlijn inloggegevens zorg

Op dit moment bepalen zorginstellingen de zaken rondom het bewaren van inloggegevens zelf. Het ministerie van VWS wil dat er een landelijke richtlijn komt voor het bewaren van inloggegevens in medische dossiers. De richtlijn zal in de eerste helft van het jaar bekend worden gemaakt.

 

Groei uitgaven aan zorg

Volgens ING Economisch Bureau zullen de uitgaven aan de zorg(+3%) sneller groeien dan de economie(+2%). Naar verwachting nemen de zorgkosten in de periode 2017-2021 met 16,7 miljard euro toe. De uitgaven zijn met name zichtbaar in de ouderenzorg, wijkverpleging, e-health en de ondersteuning van ouderen die in hun eigen omgeving blijven wonen.

 

Het is voor het eerst sinds zes jaar dat de zorg harder groeit dan de economie. Oorzaken hiervoor zijn de toename van welvaart, toenemende vergrijzing en de aanschaf van dure technologische innovaties in de zorg.

 

Bron:  www.skipr.nl

 

 

Geplaatst door: Anne-Maaike Ekkelkamp Anne-Maaike Ekkelkamp
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen