menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
13 augustus 2019

Pleidooi voor regie huisarts bij netwerkzorg ouderen

Amnon Weinberg, specialist ouderengeneeskunde bij het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, vindt dat regio’s in beweging moeten komen om integrale netwerkzorg voor ouderen en de transitie van tweede naar eerste lijn vorm te geven. ‘De huisartsen moeten zich hier sterk voor maken’, aldus Weinberg.
Pleidooi voor regie huisarts bij netwerkzorg ouderen

Ouderen belanden vaak om niet-medische redenen in het ziekenhuis. Amnon Weinberg vertelt in  magazine De Eerstelijns dat huisartsen aanzet moeten geven om als gecombineerde eerstelijns zorgaanbieders het gesprek aan te gaan met ziekenhuizen, verpleeghuizen en zorgverzekeraars. Weinberg werkt als consulent ouderengeneeskunde, zowel in de tweede als eerste lijn. Hij geeft aan dat je van elkaar leert en geprikkeld wordt om te blijven leren. Dat is volgens hem belangrijk om te voldoen aan de steeds complexere casuïstiek (toepassing van algemeen geldende regels op concrete gevallen). Weinberg: ‘Ik denk dat eerste lijn steeds meer de basis wordt voor het werk van specialisten ouderengeneeskunde.’

 

Ouderen kunnen langer en beter thuis wonen

Weinberg stelt dat de bekostiging van de eerstelijnsouderenzorg vanaf 2020 helpt om meer te kunnen betekenen voor ouderen buiten het verpleeghuis. Specialisten ouderengeneeskunde zijn samen met geriatrieverpleegkundigen gewaardeerde ondersteuners bij uitdagende patiëntsituaties, waardoor ouderen op begeleiding van proactieve zorgplanning langer en beter thuis kunnen blijven wonen. Zo worden onnodige verwijzingen voorkomen en kan tijdig gereageerd worden bij dreigende crisissituaties. Ook zorgt de integrale samenwerking volgens Weinberg voor een belangrijke ontwikkeling op het gebied van de arbeidsmarkt. ‘Wie zijn werk interessant en uitdagend vindt, haakt niet af.’

 

Bron: De Eerstelijns, ‘Huisarts, regel integrale netwerkzorg voor ouderen’

Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Open modal