menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
18 april 2017

10 jaar praktijkmanagement: José Leeuw

Het PraktijkmanagersNetwerk bestaat dit jaar 10 jaar! Dat is niet alleen voor ons een bijzondere mijlpaal, maar ook voor onze eerste leden. 10 vragen aan een lid van het eerste uur, met in deze editie José Leeuw van Tandheelkunde Nellestein uit Amsterdam-Zuidoost.
10 jaar praktijkmanagement: José Leeuw

1.  Kan je het vak praktijkmanagement in 1 zin omschrijven?

Praktijkmanagement is voor mij als het zijn van een moeder van een groot gezin. Tandheelkunde Nellestein heeft namelijk een grote variëteit aan personeel; van Mexicaans tot Israëlisch, Turks, Surinaams, Iraans, alles door elkaar en reuze gezellig.

 

2.  Wat is het grote verschil tussen jouw werkzaamheden als praktijkmanager nu en 10 jaar geleden?

Het verschil met 10 jaar geleden is dat de praktijk flink gegroeid is. Vooral het gedeelte betreffende het personeel, zoals bijvoorbeeld ziekmeldingen en roosters, vraagt hierdoor meer tijd. Andere onderdelen, onder meer de administratie, is eenvoudiger geworden door verdergaande digitalisering.

 

3. Wat is jouw sterkste kwaliteit en wat is je minste kwaliteit?

Mijn beste kwaliteit is het luisteren naar de collega’s, meedenken en dan niet alleen betreffende de praktijk. Mijn minste kwaliteit is het ongeduld dat ik moeilijk kan bedwingen als men problemen heeft om zelf initiatief te nemen.

 

4. Is het vak erg veranderd in de laatste 10 jaar? Zo ja, waaraan merk je dat?

Er hebben zeker veranderingen plaatsgevonden in de laatste 10 jaar. Je merkt daar niet veel van omdat dit geleidelijk gaat en je erin meegroeit. De eerste cursussen betreffende dit destijds nieuwe vak zijn nu tot een opleiding gebundeld. Ik denk dat wij destijds veel van elkaar geleerd hebben en dat dit de basis van deze opleiding is geworden. 

 

5. Hangt dat ook samen met veranderingen in zorg?

De veranderingen in de zorg zijn groot, zowel qua behandeling als het behandelkostengedeelte. Patiënten weten vaak niet wat de mogelijke kosten zijn. De vergoedingen van de tandartsverzekeringen worden minder terwijl de premie gelijk blijft of zelfs hoger wordt. Zeker het invoeren van het vrije tarief in de mondzorg, en het  heel snel weer terugdraaien, heeft veel onrust veroorzaakt. Het vertrouwen in de tandarts heeft hierdoor een deuk opgelopen. De klanten van onze praktijk kennen en vertrouwen je, bij nieuwe klanten merk je vaak een terughoudendheid. De behandelingen worden steeds beter, voor de patiënt minder belastend. Ook technisch is er steeds meer mogelijk. Dat de tarieven die de tandartsen mogen berekenen steeds lager zijn geworden, is veelal niet duidelijk. Bijvoorbeeld de kosten voor het plaatsen van een kroon voor de patiënt zijn nu gelijk aan 2002 tijdens het invoeren van de euro. De kosten voor de praktijk zijn door de wijzigingen in o.a. de WIP-richtlijnen gestegen.

 

6. Wat moet een goede praktijkmanager kunnen in deze tijd?

Een goede praktijkmanager is moeilijk te omschrijven omdat de werkzaamheden per praktijk verschillen. Ik vind vooral de betrokkenheid bij het personeel van groot belang, het vertrouwen in elkaar. Daarbij moet je ook overzicht houden, prioriteiten stellen en dit goed kunnen vertellen om iedereen mee te krijgen.

 

7. Is het in jouw ogen mogelijk om praktijkmanagement te combineren met een andere functie in de praktijk?

De combinatie met andere werkzaamheden is mogelijk, mits je voor je werkzaamheden als praktijkmanager de ruimte en tijd hebt dit los van andere taken te doen. Het voordeel is dat je hierdoor feeling met de werkvloer blijft houden.

 

8. Waarin denk je dat het vak nog kan/moet groeien?

Het groeien van het vak is ook afhankelijk van het soort praktijk waarin je werkt en de zelfstandigheid die je krijgt om sommige taken te vervullen. Initiatief is hierin ook weer van belang als je meer wilt leren/doen.

 

9. Hoe zie je het vak voor je in 2027?

Over 10 jaar zal in de basis niet veel veranderd zijn. Het blijft een functie waarbij het oplossen van acute problemen en zorgen dat iedereen kan werken, altijd voorrang heeft. De middelen zullen wel steeds meer digitaal ter beschikking komen. Meegroeien met de veranderingen en flexibiliteit is een vereiste.

 

10. En jezelf als praktijkmanager?

Over 10 jaar ben ik een gepensioneerde praktijkmanager. Ik kan mij niet voorstellen hoe het dan zal zijn zonder de gezelligheid en drukte in de praktijk. Ik zal beslist iets anders aanpakken, stilzitten is niets voor mij. Wie weet als back-up voor geval van nood? 


Dag van de Praktijkmanager

Het 10-jarig bestaan van het PraktijkmanagersNetwerk wordt groots gevierd tijdens de Dag van de Praktijkmanager op 11 mei. Klik hier voor meer informatie.


Geplaatst door: Susanne Morren Susanne Morren
Redactie
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen