menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
9 mei 2019

Anneke Vass: ‘Huisartsendossier wordt nu van huisarts én patiënt samen'

Anneke Vass is als zelfstandig projectmanager betrokken als programmamedewerker en regiocoördinator van het programma OPEN. Tijdens de Dag van de Praktijkmanager geeft zij de workshop Hey doc, zullen we duppen? De workshop gaat over de veilige beschikking van digitale medische gegevens van de patiënt in het Huisartsinformatiesysteem (HIS) en de implicaties die dat heeft voor de huisartsenpraktijk. Vass: ‘Door het krijgen van inzicht in je eigen medische gegevens, heb je als patiënt meer grip op je gezondheid.’
Anneke Vass: ‘Huisartsendossier wordt nu van huisarts én patiënt samen'

Wat is volgens u het belang van de Dag van de Praktijkmanager?

De praktijkmanager is een belangrijke spil in de praktijk en ontwikkelt zich steeds verder. De praktijkmanager speelt bijvoorbeeld een steeds grotere rol op het gebied van kwaliteit. Tijdens de Dag van de Praktijkmanager komen de mogelijkheden en uitdagingen van de praktijkmanager naar voren. Dit is belangrijk om als praktijkmanager te blijven groeien.’

 

Wat is het doel van de workshop?

‘Het doel van de workshop ‘ Hey doc, zullen we duppen? ’ is dat praktijkmanagers bekend worden met het OPEN-programma, dat staat voor Ontsluiten van Patiëntengegevens uit Eerstelijnszorg in Nederland. Dit programma is een initatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg (InEen). Het programma maakt het mogelijk voor patiënten om inzicht te krijgen in hun eigen dossier. Hierdoor worden patiënten betrokken bij hun eigen zorg.’

 

‘Daarnaast wil ik van de praktijkmanagers weten hoe zij hun rol zien en wat zij hiervan vinden. De uitwisseling van gegevens is een wettelijk verplicht, dus alle praktijkmanagers krijgen hiermee te maken. Het is belangrijk om ze hier goed op voor te bereiden.’

 

Hoe gaat u de workshop aanpakken?

‘Ik zal beginnen met het uitleggen van het OPEN-programma. Daarnaast zal ik met de praktijkmanagers in gesprek gaan om erachter te komen hoe zij tegen hun rol als praktijkmanager aan kijken. Praktijkmanagers spelen een belangrijke ondersteunende rol. Ik ga heel graag met ze in gesprek over dit onderwerp, omdat ik hen zie als een belangrijke spil in de ontwikkeling van e-health. De digitale uitwisseling van gegevens moet een rol krijgen binnen eerstelijnszorg.’

 

Wat is uw beeld op de ontwikkeling van digitalisering in de zorg?

‘De digitalisering in de zorg is onomkeerbaar en onontkoombaar. Ik denk dat de digitalisering enorm gaat helpen om de zorg op de juiste plaats te krijgen. Mensen kunnen een grotere rol gaan spelen in hun eigen gezondheid. Digitalisering zorgt bijvoorbeeld voor een beter voorbereide patiënt. Er zullen andere gesprekken gevoerd worden, omdat niet alles in het consult besproken hoeft te worden. Daarnaast scheelt het tijd, omdat patiënten de praktijk niet meer hoeven te bellen voor bijvoorbeeld de uitslag van het laboratoriumonderzoek. De huisarts of praktijkondersteuner kan de patiënt van tevoren een vragenlijst laten invullen, zodat het besproken kan worden tijdens het spreekuur. Het huisartsendossier wordt nu het dossier van de huisarts én patiënt samen. Als patiënt of burger heb je recht op je eigen informatie. Dit betekent een omslag in werkprocessen, maar met een goede inrichting kan het bijdragen aan efficiëntere processen.’

Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen