menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
18 oktober 2018

'Besteed O&I-geld aan ICT'

De versnipperde ICT-infrastructuur is een groot knelpunt bij het samenwerken in de zorg, vinden kaderhuisartsen Beleid en Beheer Joost Leferink en Renate van der Meulen. De O&I-gelden, die bedoeld zijn om samenwerking te stimuleren, zouden volgens hen daarvoor moeten worden ingezet.
'Besteed O&I-geld aan ICT'

“De O&I-gelden zijn niet extra”, zo begint Joost Leferink zijn betoog. Leferink is huisarts in Amsterdam en voorzitter van Transmuraal Platform Amsterdam SIGRA. “De O&I-financiering is alleen een nieuwe manier om het beschikbare geld voor samenwerking te verdelen. Het doel is om efficiënter samen te werken en nog meer de juiste zorg op de juiste plek te leveren.”


Totaal versnipperd
Leferink denkt zeker dat de zorg nog kan winnen bij meer multidisciplinaire samenwerking. “Er gebeurt nog heel veel dubbelop.” Op wijkniveau is volgens hem de meeste winst te behalen, al kan dat pas echt gerealiseerd worden als de samenwerkende praktijken eerst zelf intern hun zaakjes goed op orde hebben.

Maar een heel belangrijke voorwaarde om goed te kunnen samenwerken, ontbreekt volgens Leferink nog: een goede ICT-infrastructuur. “De ICT-infrastructuur van de zorg is totaal versnipperd. Er zijn heel veel verschillende systemen die niet met elkaar communiceren. Ik merk dat samenwerkingsverbanden daar veel last van hebben.” De O&I-gelden moeten daarom volgens hem gebruikt worden om ICT-systemen aan elkaar te koppelen.

 

Verschillende medicatieoverzichten
Huisarts Renate van der Meulen is het met hem eens. Zij heeft een praktijk met drie maten in een gezondheidscentrum in het Friese Harkema. Ze heeft net de kaderopleiding Beleid en Beheer afgerond en besteedt een dag per week aan het management van de praktijk. “Ons grootste struikelblok in samenwerken is de ICT. Fysiotherapeut, huisarts, apotheek, ziekenhuis, thuiszorg en ketenzorg hebben allemaal eigen systeem. Er zijn nu acht systemen rondom één patiënt, dat betekent ontzettend veel dubbele administratie.”

Je loopt zo ook een verhoogd risico op fouten, vindt Van der Meulen. “Als een patiënt bijvoorbeeld wordt ontslagen uit het ziekenhuis krijg ik een fax met een actueel medicatieoverzicht, maar dat klopt vaak niet met het overzicht dat de apotheek heeft. Als we echt een slag willen maken met samenwerking, moet er één systeem zijn en dus één dossier per patiënt.”

 

Gemeenschappelijke visie

Leferink en Van der Meulen willen wel benadrukken dat ICT nodig is om efficiënt te kunnen werken maar dat andere voorwaarden minstens zo belangrijk zijn. “Samenwerking werkt alleen als de partners er echt in geloven, een gemeenschappelijke visie hebben en bereid zijn te investeren in het leren kennen van de andere samenwerkingspartners.”

 

Zorgverzekeraars met eigen regels
Een obstakel bij het goed inzetten van O&I-gelden is volgens beide huisartsen dat de zorgverzekeraars allemaal hun eigen invulling geven aan het verdelen van O&I-gelden. Waar meerdere zorgverzekeraars actief zijn, wordt regionale samenwerking daardoor lastiger.

 

Wat is de O&I-financiering? 

Sinds 1 januari 2018 kan de eerstelijnsgezondheidszorg aanspraak maken op Organisatie & Infrastructuur-financiering. Deze financiering is (door Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS, de Landelijke Huisartsen Vereniging en koepelorganisatie InEen) in het leven geroepen om de organisatiegraad en de multidisciplinaire samenwerking van de eerste lijn te versterken.
 
Er zijn vier betaaltitels: praktijkmanagement, wijkmanagement, ondersteuning bij ketenzorg en regiomanagement. Deels komen deze geldstromen in de plaats van al bestaande bekostigingsstructuren zoals de GEZ-gelden en de financiering van de ketenzorg. Regiomanagement is een nieuw niveau van financiering. De tarieven voor de vier nieuwe betaaltitels zijn vrij: de afspraken komen tot stand in het gesprek tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieders. 

 

Geplaatst door: Maaike Heijltjes Maaike Heijltjes
hoofdredacteur
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen