menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
20 februari 2020

Kimberley Fraaije (FysioCompany): ‘Zoek de samenwerking die past bij je eigen praktijk’

Kimberley Fraaije, organisatiemanager bij FysioCompany, gaat tijdens Fysiopraktijk Anno Nu op 7 maart in op de samenwerking van fysiotherapeuten binnen én buiten de praktijk. Fraaije: ‘Het is belangrijk dat fysiopraktijken samenwerkingsverbanden aangaan om de patiënt beter te kunnen bedienen.’
Kimberley Fraaije (FysioCompany): ‘Zoek de samenwerking die past bij je eigen praktijk’

FysioCompany is een samenwerkingsverband met 29 fysiopraktijken met ieder een eigen praktijkhouder. Het bedrijf is een samenwerkingsverband dat de administratie van de praktijken overneemt. Missie en visie van de praktijk dienen daarom aan te sluiten bij FysioCompany. 

 

Hoe essentieel is samenwerken tegenwoordig?

Kinberley Fraaije: ‘FysioCompany is twintig jaar geleden opgericht met de visie dat eenmanspraktijken het niet meer redden binnen de fysiotherapie. De zorgsector is een ontzettend dynamische sector, waarbij je samen veel sterker staat. Als solopraktijk het gehele gebied bestrijken is moeilijk. Daarom regelt ons centrale bureau de administratie voor de praktijken, zodat zij worden ontlast. Ook  regelt het onder andere de contracten met zorgverzekeraars, beheert de agenda van de praktijken en handelt telefoontjes af. Ook organisatorisch ontlast FysioCompany de praktijken, zoals bij het websitebeheer en het kwaliteitsmanagementsysteem. Doordat wij praktijken ontlasten, kunnen zij zich volledig richten op de patiënt.’

 

Waar liggen de uitdagingen en de kansen bij samenwerking?

‘Vooral op het gebied van multidisciplinair samenwerking liggen kansen. Deze samenwerking is actueel gezien  de ontwikkeling rond ‘de juiste zorg op de juiste plek’, waarbij de patiënt ook centraal staat. De uitdaging is om daar zowel de administratieve als financiële schotten tussenuit te halen. Beleidsmakers en zorgverzekeraars houden die schotten nog in stand. Diverse disciplines werken inhoudelijk samen, maar wel met hun eigen systemen en ze worden allemaal vanuit een eigen potje betaald.’

 

‘Er liggen nu wel degelijk kansen. Binnen de fysiotherapie bestaan inmiddels verschillende netwerken, waarbij fysiotherapeuten zich kunnen aansluiten om kennis op te doen en te delen. Zo is het belangrijk dat de partijen casussen en processen bespreken om van elkaar te leren. Op die manier werk je samen. Binnen zo’n samenwerkingsverband is het belangrijk om afspraken te maken, zodat iedereen op dezelfde manier werkt. Bijvoorbeeld door protocollen op te stellen bij cases. Zo kunnen fysiotherapeuten de patiënt centraal stellen en goede zorg bieden.’

 

Wat zijn voorwaarden voor een goede samenwerking?

‘De belangrijkste voorwaarde voor een goede samenwerking is vertrouwen. Openheid en oprechte motivatie zijn nodig om goed samen te kunnen werken. Je moet kennis willen delen, want als je kennis achterhoudt is er geen vertrouwen en kun je niet goed samenwerken. Binnen een multidisciplinaire samenwerking zie je steeds meer dat de patiënt centraal wordt gesteld, zowel door zorgverzekeraars als door zorgaanbieders. Ze kijken naar de wensen van de patiënt.’

 

‘Bij FysioCompany  zien praktijkhouders elkaar minstens twee keer per jaar tijdens de ledenvergadering, waar ze actuele onderwerpen bespreken. Wij delen zowel inhoudelijke medische kennis als zaken op organisatorisch vlak. Ook organiseren we bijeenkomsten, waar iedereen binnen FysioCompany aan deel kan nemen, bijvoorbeeld over de contracten van zorgverzekeraars. ’Daarbij  bespreken we welke contracten er zijn en waar we ons aan moeten houden. Ook de AVG hebben we uitgebreid besproken’

 

Welke lessen heeft u met FysioCompany in 20 jaar tijd geleerd?

‘Praktijkhouders van solopraktijken werkten altijd op hun eigen manier en hun patiënten zijn een bepaalde bedrijfsvoering gewend. Wij zien dat de omschakeling van solopraktijk naar een samenwerking met andere praktijkhouders wennen is. De fysiotherapeut deed altijd alles zelf, de administratie, declaratie en boekhouding. Dat moeten zij nu uit handen geven en de controle los durven laten. Het is belangrijk om deze praktijken de tijd te gunnen om te schakelen. Maar als praktijken zich actief inzetten dan vindt de omschakeling langzaamaan plaats en hebben ze hier uiteindelijk heel veel profijt van.’

 

Heeft u nog tips voor de fysiotherapeuten?

‘Als je als fysiopraktijk wilt samenwerken en aansluiting zoekt dan is het belangrijk om te kiezen voor partijen die bij je passen en waarbij je je op je gemak voelt. Bij een samenwerking moet je namelijk openheid van zaken durven geven. Vertrouwen is de basis voor een goede samenwerking. Zoek daarom een samenwerkingsverband dat past bij je eigen praktijkvoering.’

 

Meer informatie over Fysiopraktijk Anno Nu, op 7 maart in Gebouw ’t Hart te Utrecht, vindt u hier: Fysiopraktijkannonu.nl. Lees ook het interview met Diek Scholten (NVMT): 'Data-analyse geeft fysio's inzicht in directe omgeving', Louis Overgoor (Bettery Institute): 'Fysio's kunnen mensen in beweging helpen, ook bij geldbeheer of relaties', Geert van Baggem (De Fysioo) over 'covering bases': 'Ken je stakeholders en versterk elkaar' en Erik van Dam over onzekerheid rond zzp'ers: 'Fysiotherapeuten beseffen niet dat er iets verandert'

 

Link: FysioCompany

Foto: Kimberley Fraaije
Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen
Open modal