menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
BDO Branchegroep Zorg
`BDO. Omdat mensen tellen.`
www.bdo.nl/zorg Apeldoorn,
Omschrijving

Onze specifieke kennis en kunde binnen de zorgsector bundelt BDO in de BDO Branchegroep Zorg. Deze branchegroep adviseert en ondersteunt diverse zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, privéklinieken, AWBZ-instellingen en eerstelijns zorgverleners, bij onder meer financiële, fiscale en organisatorische vraagstukken.

BDO Branchegroep Zorg: luisteren, meedenken en verder kijken
Als zorgaanbieder maakt u turbulente tijden mee waarin toenemende en complexer wordende wet- en regelgeving en bezuinigingen voor veel onzekerheid zorgen. De BDO Branchegroep Zorg is ervan overtuigd dat bedrijfsmatig(er) werken de enige manier is om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. En wij ondersteunen u daarbij.

Dit doen we door te luisteren, mee te denken en verder te kijken. Wat wij daar onder verstaan? Dat we service leveren en doorvragen. Dat onze oplossingen maatwerk en onze stukken helder en to the point zijn. Het betekent dat wij onze klanten niet vooraf bedachte oplossingsrichtingen bieden maar samen de beste route uitstippelen.

BDO, omdat mensen tellen.

Focusdashboard voor zorgondernemers
De veranderingen in de zorg hebben effect op de hele branche. Daar kampen niet alleen grote instellingen en ziekenhuizen mee. Ook zelfstandige zorgondernemers en maatschappen, zoals huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten, hebben te maken met strengere regelgeving en teruglopende zorgvraag. Hoe kunt u de financiële gezondheid van uw praktijk in deze onzekere tijden in de gaten houden? En hoe zorgt u dat u tijdig de juiste maatregelen kunt nemen om het rendement te verbeteren? Inzicht in uw eigen prestaties is daarbij een van de eerste vereisten. Het BDO Focusdashboard voor zorgondernemers biedt precies dat.
Daarnaast maakt het BDO Focusdashboard inzichtelijk hoe een praktijk presteert ten opzichte van andere praktijken via een online benchmark. U kunt zo de prestaties van uw praktijk alert volgen. Daardoor kunt u sneller bijsturen wanneer nodig en maatregelen nemen om optimaal te kunnen blijven presteren.

Het Focusdashboard maakt het mogelijk om op een dynamische en interactieve wijze uw (tussentijdse) resultaten snel en eenvoudig te analyseren en te vergelijken met voorgaande periodes en de benchmarkgegevens van vergelijkbare praktijken. Op die manier kunt u tijdig inspelen op veranderende omstandigheden en rendementsverbetering realiseren.

Meer informatie over het BDO Focusdashboard
Bent u huisarts, tandarts of fysiotherapeut en wilt u meer weten over wat het BDO Focusdashboard voor u kan betekenen? Neem contact op met de BDO Branchegroep Zorg.
Bedrijfsfoto's
Artikelen
Contactgegevens
Postbus 10147
7301 GC
Apeldoorn,
088 236 48 03
zorg@bdo.nl
www.bdo.nl/zorg