menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
19 maart 2019

Met je hele team in een flow in 7 tips

Onderzoek heeft aangetoond dat flow leidt tot betere prestaties, meer werkplezier, voldoening, geluk, creativiteit en betekenis. Dat kun je ook met je team bereiken.
Met je hele team in een flow in 7 tips

Flow is een toestand die we ervaren wanneer we volledig opgaan in een activiteit, en die gepaard gaat met focus, energie en motivatie. 

 

Bij teamflow ervaart men dan dat het team als geheel in focus is, een eenheid vormt, vooruitgang boekt en er vertrouwen is gezamenlijk de taak aan te kunnen, wat er ook gebeurt. Dat leidt tot betere resultaten en meer werkplezier. 

 

Teamflowmodel

Voor het bereiken van teamflow heb je een klimaat nodig van optimale samenwerking. Door het doen van wetenschappelijk onderzoek naar teamflow heeft dr. Jef van den Hout de condities achterhaald die teamflow mogelijk maken. Deze condities maken de kans waarschijnlijker dat er teamflow kan optreden. Het model dient als handreiking om te laten zien hoe teamflow kan ontstaan.

 

Het teamflowmodel van Jef van den Hout noemt 7 condities die jij ook in jouw praktijk kunt beïnvloeden. 

 

1. Collectieve ambitie 

De bindende factor in een team, dus ook in medische teams, is een ambitie die door iedereen gedragen wordt. Een droomdoel dat je als team wilt behalen. Dit is vaak geen uitgeschreven streven, maar juist iets dat ongeschreven ‘heerst’ in de praktijk en aanstekelijk kan werken. 

 

2. Gezamenlijk doel

Vanuit deze collectieve ambitie kan een concreet en haalbaar doel voor het team worden geformuleerd. Het is belangrijk dat dit doel concreet is en door iedereen wordt herkend en onderschreven zodat iedereen zich er voor in wil zetten. 

 

3. Persoonlijk doe

Daarnaast heeft ieder individueel teamlid een persoonlijk doel. Je draagt bij waar je goed in bent en je doet dit graag. Al deze persoonlijke doelen tezamen dragen bij aan het gezamenlijk doel. 

 

4. Wederzijds commitment 

Als je doelen stelt, ga je een wederzijds commitment aan. Wederzijds commitment heb je nodig omdat je het beoogde doel alleen maar gezamenlijk kunt bereiken. Iedereen spreekt elkaar aan als er een ander zich niet houdt aan de gemaakte afspraken; iedereen pakt zijn of haar verantwoordelijkheid.

 

5. Open communicatie 

Om tot wederzijdse commitment te komen is het wel belangrijk dat je elkaars krachten kent en elkaars verschillen ziet en op waarde schat. Dit kan alleen als er sprake is van open, constructieve en positieve onderlinge communicatie in het team en er ruimte is voor het geven en ontvangen van feedback. 

 

6. Gebundelde krachten

Deze feedback richt zich erop dat iedereen in zijn of haar kracht kan komen te staan. Door open te staan voor wat een collega opvalt in jouw handelen en/of gedrag, kun je je ontwikkelen. Ook al is dit makkelijker gezegd dan gedaan, het loont de moeite om te investeren in onderling vertrouwen. Daardoor ontstaat er ruimte voor een feedbackcultuur zodat ieders sterke kanten kunnen worden gezien, ontwikkeld en gebundeld. 

 

7. Veilig klimaat 

De laatste conditie noemt Van den Hout ‘veilig klimaat’. Het doel dat je als team wilt halen, moet uitdagend worden gesteld, er moet dus ruimte zijn om te leren van je eigen fouten. Het leren van je fouten heb je nodig als voeding voor je eigen leerproces. Het spreekt voor zich dat dit geen medische blunders kunnen zijn.

 

Een team in flow werkt efficiënter samen wat leidt tot een hogere patiënttevredenheid en daarmee tot een hogere omzet. In een excellerend team zet ieder individueel teamlid zich in waar hij goed in is. Er wordt dus op een effectieve manier gebruikgemaakt van de verschillen in ervaring, kennis, kunde en ambitie tussen de verschillende teamleden. Iedereen krijgt de verantwoordelijkheden die bij hem of haar passen en de taken waar hij of zij goed in is. Zo bundel je de krachten. 

 

Kortdurend gevoel

Makkelijk is het niet en garanties zijn er niet. Maar hoe fijn is het en hoe belangrijk is het als jij weet hoe je bepaalde condities binnen het team kunt beïnvloeden, zodat de kans toeneemt dat er teamflow ontstaat. En vergis je niet, teamflow is een kortdurend gevoel, een sensatie waarbij je het idee hebt dat alles op rolletjes loopt en het werken je zo veel energie geeft. Dus probeer niet na te streven dit voortdurend in jullie praktijk te ervaren. Weet waar jij kunt beïnvloeden zodat jouw team hiertoe in staat is. En dan zul je, ook op de momenten tussen de teamflows door, merken dat de samenwerking aanmerkelijk verbetert en soepeler verloopt en leidt tot een hogere patiënt- en medewerkers tevredenheid en… resultaat!

 


Charlotte van den Wall Bake

 

Geplaatst door: Anne-Maaike Ekkelkamp Anne-Maaike Ekkelkamp
Redacteur

Lees meer over:
Teamontwikkeling
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen
Open modal