menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
17 december 2018

12 januari 2019

‘Geef je praktijkondersteuner eens de tijd!’

Praktijkondersteuners van huisartsen binnen de geestelijke gezondheidszorg hebben veelal te weinig tijd om patiënten de aandacht te geven die ze verdienen. Een groot aantal praktijkondersteuners ervaren problemen met de behandeltijd, die over het algemeen als te kort wordt beschouwd.
‘Geef je praktijkondersteuner eens de tijd!’

In de praktijk

“Het merendeel (bijna 90%) laat weten 45 minuten of meer tijd nodig te hebben voor een eerste gesprek. In de praktijk blijkt slechts 68% deze tijd ook daadwerkelijk te hebben. Bijna 20% van de poh’ers-ggz moet het eerste consult binnen 30 minuten doen. Eenzelfde trend zet zich voort in de vervolggesprekken. Zo meldt 75% meer dan 30 minuten nodig te hebben, 40% stelt zelfs 45 minuten of meer nodig te hebben. De helft heeft in de praktijk echter 30 minuten of minder tot zijn beschikking voor een vervolgconsult.” Zo blijkt uit een onderzoek van De Landelijke Vereniging POH-GGZ.


Iedere patiënt heeft het recht op voldoende tijd en attentie van een praktijkondersteuner In de praktijk blijkt dit echter dus niet altijd mogelijk. Aan de praktijkondersteuner de uitdaging om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de tijd die voor een behandeltraject beschikbaar is. 

 

Offline en online combineren

MentesMe is een onderneming die in staat is geweest een online mentoringplatform te ontwikkelen genaamd Metro. Middels dit platform wordt een match gemaakt tussen mensen met een bepaalde ontwikkelbehoefte en mensen die op dat gebied ontwikkeling kunnen bieden. Nadat er een match heeft plaatsgevonden, kunnen vraag en aanbod, of in dit geval patiënt en praktijkondersteuner, samen een traject starten. Dit traject wordt ondersteund door het online geïntegreerde iGROW-coachingmodel. 


Uit ervaring van verschillende praktijkondersteuners blijkt een behandeltraject gemiddeld 5 sessies te duren. Dat is gelijk aan het aantal fases waaruit het iGROW-programma bestaat. MentesMe denkt dat het Metro-mentoringplatform met het bijbehorende iGROW-model waardevol kan zijn voor elke poh’er. Het platform is mobiel, online en multi-device toegankelijk. De patiënt heeft de keuze waar en wanneer te werken aan persoonlijke groei. De chatfunctie zorgt voor constante coaching tijdens het doorlopen van het iGROW-programma. De patiënt heeft meer inzicht in eigen handelen en behandeling. Binnen Metro is het ook mogelijk om een derde partij toe te wijzen aan het iGROW-traject. Deze derde partij, bijvoorbeeld de huisarts, kan zo alle voortgang op de voet volgen en de poh’er optimaal ondersteunen.

 

 

Wilt u uw praktijkondersteuner kennis laten maken met het iGROW-programma en het Metro-mentoringplatform?

Op zaterdag 12 januari geven Daniël Vollenberg en Gerard Dekkers een workshop iGROW. Dé mogelijkheid om uw praktijkondersteuner weer de tijd te geven. (7 PE punten) 

(Max. 16 pers.) Kijk voor meer informatie op  www.mentes.me/poh-ggz , bel gerust naar 0651998920 of stuur een mail naar support@mentes.me

 

Geschreven door Daniël Vollenberg, MentesMe 

Geplaatst door: Anne-Maaike Ekkelkamp Anne-Maaike Ekkelkamp
Redacteur
Gerelateerde artikelen

 

VERDER LEREN


Het PraktijkmanagersNetwerk organiseert voor beginnende en ervaren praktijkmanagers trainingen op maat. Bekijk het volledige programma op www.pmacademie.nl.

 

Meest gelezen
Open modal