menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
6 oktober 2020

Nieuw lid Marijke Blommendaal: ‘Praktijkmanager begint steeds meer een vak te worden’

Marijke Blommendaal is praktijkmanager van de huisartsenpraktijk in Gezondheidscentrum Assen-Noord. Het is een grote praktijk met ruim tienduizend patiënten. Ze noemt zichzelf geen praktijkmanager maar manager. ‘Ik hou me ook bezig met multidisciplinaire samenwerking en samenwerking in de wijk. Dat is voor ons heel belangrijk.’
Nieuw lid Marijke Blommendaal: ‘Praktijkmanager begint steeds meer een vak te worden’

Hoe ben je praktijkmanager geworden?
‘Ik ben in 2010 in dienst gekomen. De functie heette toen centrummanager, omdat ik manager was van het hele samenwerkingsverband. Inmiddels is de financieringsstructuur veranderd en ligt de nadruk zowel op de praktijk (naar binnen gericht) als de wijk, naar buiten gericht. De term manager dekt de lading van deze twee componenten meer dan praktijkmanager.'

 

'Bij ons is multidisciplinaire samenwerking en samenwerking in de wijk heel belangrijk. Ik vind de term praktijkmanager een paraplubegrip. Een assistente die de roosters maakt, wordt soms ook praktijkmanager genoemd. Onder manager versta ik iemand met een hbo-achtergrond, bedrijfskundig of vergelijkbaar. Ik heb zelf geen zorgachtergrond.’


Wat is je rol in de praktijk?
‘Een traditionele praktijkmanager houdt zich bezig met personeelsaken, financiën en facilitaire zaken. Samenwerking tussen de disciplines en daarbuiten, en alles wat daarmee te maken heeft, ligt ook op mijn bord. Ik vind dat ook een van de leukste dingen van mijn functie. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met nieuwbouw. Een deel van het ziekenhuis komt bij ons, we gaan meer samenwerken met de tweede lijn. We werken ook samen met andere disciplines, als fysiotherapeuten, podotherapeuten, psychologen en logopedisten. Daar overleggen we vaak mee en we maken gezamenlijke zorgplannen. Dat betekent veel beleidsinhoudelijke voorbereiding en uitvoering, maar ik neem ook initiatieven. Zo heb ik die jaar gelden voorgesteld om te starten met Welzijn op Recept. De invulling van mijn taak op deze manier is zo gegroeid.’

 

‘Ik zou het liefst met een dagelijks bestuur willen werken, zodat we snel kunnen schakelen. Maar zover is het nog niet. De huisartsen hebben ieder een bepaald onderwerp onder hun hoede. Ze besluiten over alle zaken samen. Het gevolg van deze werkwijze is wel dat ik de meeste professionele kennis heb, en zij op sommige gebieden leken zijn. Ik moet hen steeds informeren. Dat kost natuurlijk veel energie. Ik zou een managementteam willen dat bestaat uit huisartsen die daarvoor zijn vrijgemaakt en relevante scholing hebben gevolgd. Maar goed, ik heb ook niet alle wijsheid in pacht. Het voordeel van hoe we nu werken is dat alle huisarts nauw betrokken zijn bij de besluitvorming en dat zorg voor veel draagvlak.’


Wat is volgens jou het belang van het PraktijkmanagersNetwerk?
‘Ik draai er al een tijd omheen, wel of geen lid worden. Ik haal mijn kennis ook op andere plekken. Maar ik merk dat praktijkmanager steeds meer een vak wordt. Het is belangrijk om daar samen naar te kijken en het verder te ontwikkelen. Ik vind het plezierig om mijn kennis te delen.'

 

'Er bestaat nog het beeld van een praktijkmanager die komt vertellen hoe je je werk moet doen. Maar het is iemand die de huisarts ontzorgt. Dat weten veel huisartsen nog niet. Ze zijn bang voor verlies van hun professionele autonomie. Ze zijn het niet gewend om te praten over bedrijfsmatige aspecten van hun praktijk. Maar een huisarts is ook werkgever. Praat over de praktijk als een bedrijf, dat is nodig in de eerste lijn, die heeft behoefte aan meer innovatiekracht.’

 

Link: Gezondheidscentrum Assen-Noord

Geplaatst door: Corina de Feijter Corina de Feijter
Redacteur
Gerelateerde artikelen

 

VERDER LEREN


Het PraktijkmanagersNetwerk organiseert voor beginnende en ervaren praktijkmanagers trainingen op maat. Bekijk het volledige programma op www.pmacademie.nl.

 

Meest gelezen