menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
26 juli 2017

PrikPunt: eerste hulp bij prikaccidenten voor huisartsenpraktijken

De werkdruk onder huisartsen is flink toegenomen door de extra taken die het kabinet de afgelopen jaren bij huisartsen heeft neergelegd. Door decentralisatie is tevens de personele omvang van veel huisartspraktijken toegenomen; de huisarts is daarmee ook werkgever en dientengevolge verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving, waaronder infectiepreventie. Daarbij vormen bloedoverdraagbare aandoeningen een specifiek arbeidsrisico.
PrikPunt: eerste hulp bij prikaccidenten voor huisartsenpraktijken

Een prikaccident is een onverwachte gebeurtenis waarvan de afhandeling praktische problemen kan meebrengen. Bovendien is een adequate afhandeling complex en lastig te combineren met een vol spreekuur. Daarnaast is de vraag of het ethisch wenselijk is dat een huisarts/werkgever eigen medewerkers behandelt.

Prikaccidenten: verzamelnaam voor prik-, bijt-, snij-, krab-, of spataccidenten met een risico op bloed-overdraagbare aandoeningen (hepatitis B, hepatitis C, HIV).

 

PrikPunt, onderdeel van VaccinatieZorg BV, is een landelijke 24 uurs meld- en advieslijn voor werkgerelateerde prikaccidenten, bemand door BIG-geregistreerde verpleegkundigen met als achterwacht de artsen-microbioloog van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aan de hand van het LCI-protocol van het RIVM bepaalt PrikPunt het gelopen risico. Desgewenst regelt PrikPunt de eerste acute medische interventie op locatie, zo nodig wordt overlegd met, of verwezen naar een HIV-behandelaar in de regio. 

Frequent benaderen huisartsen PrikPunt waarbij zij met name een beroep doen op onze kennis, snelheid en expertise. Om de dienstverlening van PrikPunt voor huisartsenpraktijken toegankelijker en financieel aantrekkelijk te maken, biedt VaccinatieZorg de PrikPunt Huisartsenmodule. Aansluitkosten en een tarief voor risico-inschatting/advies zijn opgenomen in de module die voor een jaar afgesloten wordt. Bij een medische interventie na een prikaccident gelden aanvullende kosten. 

Per jaar handelt PrikPunt ruim 3000 prikaccidenten af. Alle meldingen worden geregistreerd en de kwaliteit wordt bewaakt. Daarnaast levert VaccinatieZorg aan het RIVM kwalitatieve en kwantitatieve informatie voor onderzoek.

Peter Schneeberger, arts-microbioloog Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s-Hertogenbosch

Janet Warmelts, senior consultant VaccinatieZorg

Geplaatst door: Maaike Heijltjes Maaike Heijltjes
hoofdredacteur