menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
18 november 2016

Managementtips van Supernanny Jo Frost

Zonder medewerkers te vergelijken met kinderen en leidinggevenden met hun ouders, zijn er toch 5 duidelijke richtlijnen die zowel zorgdragen voor een harmonieus gezin als voor een goed functionerend team.
Managementtips van Supernanny Jo Frost

De vijf richtlijnen:

 

1. Geef iedereen evenveel zendtijd

We herkennen het allemaal; sommige mensen zijn introvert, anderen extravert. De laatste groep heeft graag het podium en is er goed in om voor zijn of haar ideeën de handen op elkaar te krijgen. Dit soort medewerkers hoef je niet aan te sporen om met oplossingen te komen of ideeën te ventileren. Ze doen dat als vanzelf en uitgebreid.

 

Herken je het gevaar? Introverte medewerkers hebben net zulke goede ideeën, maar spreken deze veel minder gemakkelijk uit. Sterker nog, dit type medewerker vindt het prima als hij of zij niet op de voorgrond hoeft te treden en laat anderen graag in de spotlights staan. Zorg er dus voor dat iedere medewerker in je team evenveel aandacht krijgt en zorg ervoor dat iedereen, ook introverte medewerkers, evenveel zendtijd krijgt.

 

2. Neem iedereen volstrekt serieus

Het is een basisbehoefte van iedereen. Jong of oud, het voelt fantastisch wanneer je weet dat je serieus genomen wordt door anderen. In elke vorm van samenwerking, in elke gezagsverhouding en in elke gezinssituatie.

 

Maar als het een basisbehoefte is, waarom staat het hier dan zo expliciet? We hebben hier te maken met een oud en bekend dilemma: ‘Wil ik Gelijk of wil ik Geluk?’.  “Wanneer ik de ander serieus neem in wat hij zegt of denkt, wat dan te doen met mijn eigen mening die (totaal) verschillend is?'  Een dilemma dat overal voorkomt en te vaak zorgt voor discussies die de basis voor samenwerken en samenzijn langzaam doen verdwijnen.

 

Iemand serieus nemen heeft echter niets te maken met wel of geen gelijk hebben, maar met het echt luisteren naar de ander.  Voel je het verschil?  Dit brengt ons meteen op het volgende punt: luisteren.

 

3. Luisteren

Kun jij 10 minuten met iemand in gesprek zijn en alleen (met aandacht) naar hem/haar luisteren? Luisteren is misschien wel één van de belangrijkste managementtools binnen je organisatie en binnen het gezin. Wanneer je écht luistert naar de ander, vergeet je je eigen waarheden even en begin je met de ander te begrijpen. Je gaat praten met de ander in plaats van tegen de ander. Dit met alle mooie gevolgen van dien.

 

4. Nadruk op sterke punten

Op mijn eigen rapport van de middelbare school stonden altijd mooie cijfers. Er was echter steevast één uitzondering: wiskunde.  Kun je je indenken waar het bij mij in elke rapportbespreking weer over ging? Juist!  Wat maakt toch dat we voortdurend op zoek zijn naar de verbeterpunten in plaats van de sterke punten te waarderen?  Hoe doe jij dat als leidinggevende? Heb je de ‘innovatiefocus’ en spreek je je mensen primair aan op waar ze goed in zijn? Geef jij ze vleugels?


Of zit je in de ‘reparatiefocus’, benadruk je de minpunten en kortwiek je dus je mensen?  Tip van mij persoonlijk: geef ze voortaan vleugels!

 

5. Oprecht leiderschap

Wat mij opvalt in de programma’s van Jo Frost, is dat ze ouders van kinderen een vorm van leiderschap bijbrengt die wij alleen maar als ‘oprecht’ kunnen omschrijven. Het facet van oprechtheid zit erin dat de kinderen worden aangestuurd op gedrag en tevens op hun mens zijn.

 

Ook hier is weer gemakkelijk een vergelijk te maken naar teams en organisaties met als boodschap voor managers en leidinggevenden: wees enerzijds glashelder over doelstelling, taakstelling en performance en wees anderzijds waarderend over de resultaten en laat medewerkers weten dat ze goed op weg zijn. Maak het je gewoonte je medewerkers te ‘betrappen’ wanneer ze iets goeds of iets moois hebben gerealiseerd.

 

Jij als excellent leider!

Weet dat van alle factoren in de werkomgeving de leidinggevende of manager de grootste impact heeft op het team. Dit voorbeeldgedrag is dus voor een belangrijk deel bepalend voor het gedrag en de resultaten van je teamleden. Lees ook waarom goede medewerkers ontslag nemen.

 

Wil je, nu je dit allemaal gelezen hebt, verder stappen zetten richting oprecht leiderschap? Zet dan deze drie eenvoudige stappen die je helpen dit te realiseren:

 

Stap 1: Stel een doel voor jezelf.  (Bijvoorbeeld: “Ik stel als doel om meer en beter te luisteren.”)

Stap 2: Plan je acties waarbij je telkens je doelen omzet in concreet gedrag.  (Bijvoorbeeld een gesprek met een medewerker aangaan waarbij je een belangrijke vraag stelt en vervolgens 10 minuten hoofdzakelijk luistert.)

Stap 3: Meet je progressie en check of je zaken ook gedaan hebt.  ( Bijvooreeld: “Wanneer heb ik wat allemaal gedaan met welk resultaat?”)

 

Veel succes!

 

Jos Luypaers

W2 Insight

www.w2insight.nl


PS. Wanneer ik je met mijn team hier op enigerlei kan helpen, aarzel dan niet en neem contact met me op.

Geplaatst door: Susanne Morren Susanne Morren
Redactie
Gerelateerde artikelen
Open modal