menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
7 juli 2020

Uitnodiging aan praktijkmanagers: Doe mee aan 'Functieprofielenonderzoek' en versterk je functie

Het PraktijkmanagersNetwerk wil het functieprofiel en de beloning van praktijkmanagers in eerstelijnspraktijken in kaart brengen. Na eerdere onderzoeken in 2011 en 2017 helpt dit vervolgonderzoek de professionele ontwikkeling van de functie van praktijkmanager verder te beschrijven. We nodigen praktijkmanagers dan ook van harte uit deel te nemen aan het Functieprofielenonderzoek.
Uitnodiging aan praktijkmanagers: Doe mee aan 'Functieprofielenonderzoek' en versterk je functie

Het onderzoek ondersteunt  individuele praktijkmanagers ook hun takenpakket goed af te stemmen met hun praktijkhouders. De uitkomsten van het Functieprofielenonderzoek worden gepresenteerd op de (hybride) Dag van de Praktijkmanager, op 8 september 2020.

 

De vier onderdelen van het onderzoek

De vragenlijst bestaat uit vier onderdelen en vraagt twintig minuten van respondenten. Deelnemers aan de Dag van de Praktijkmanager ontvangen een rapport met de uitslagen van het onderzoek.

  • Informatie over jouw achtergrond en over de praktijk waar je werkt
  • Informatie over jouw taken en verantwoordelijkheden op de verschillende terreinen
  • Informatie over de beloning
  • Informatie over werkplezier

Ga hier naar het onderzoek:  'Hoe ontwikkelt de functie praktijkmanager zich?' 

 

Onderzoek Functieprofielen 2017

Aan de vorige editie uit 2017 deden 304 praktijkmanagers mee. Van hen was 54 procent werkzaam in een tandartspraktijk en 39 procent in een huisartsenpraktijk. Tweederde van de deelnemers hadden ooit een andere functie in de praktijk vervuld, waarbij ze vaak het beroep 'assistente' noemden (60 procent). 


Destijds stuurde een praktijkmanager gemiddeld 13,6 medewerkers aan. Bijna 90 procent van de respondenten maakte deel uit van het managementteam. Vrijwel alle praktijkmanagers vervulden taken op het gebied van personeelsmanagement. Meer dan de helft van deelnemers was eindverantwoordelijk voor de taakgebieden ‘ziekteverzuim en re-integratie’ en het ‘functioneren van personeel’.


Ga hier naar het onderzoek: 'Hoe ontwikkelt de functie praktijkmanager zich?'  Lees meer: MedischOndernemen,  Functieprofielenonderzoek praktijkmanagement: tipje van de sluier , 13 april 2017

Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie
Gerelateerde artikelen

 

VERDER LEREN


Het PraktijkmanagersNetwerk organiseert voor beginnende en ervaren praktijkmanagers trainingen op maat. Bekijk het volledige programma op www.pmacademie.nl.

 

Meest gelezen
Open modal