menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
8 juni 2017

Huisartsen klagen over aantal eerstelijnsbedden

Veel huisartsen hebben negatieve ervaringen met het regelen van eerstelijnsbedden (ELV). Het kost te veel tijd, het is onduidelijk waar welk bed zich bevindt en de bedden zijn niet direct beschikbaar.
Huisartsen klagen over aantal eerstelijnsbedden

Dit blijkt uit een peiling van LHV. Aan de peiling deden 1340 huisartsen mee.

 

Door het ELV onder de Zorgverzekeringswet te brengen, zijn zorgverzekeraars verantwoordelijk gemaakt om het ELV goed te regelen en voldoende bedden in te kopen. Demissionair minister heeft een duidelijke rol belegd bij Zorgverzekeraars Nederland en zorgverzekeraars om deze taak op zich te nemen en ziet ook graag dat er een landelijk dekkend netwerk komt van regionale coördinatiepunten/loketten ELV, zoals ook de LHV dat bepleit. In de ledenpeiling van de belangenvereniging onderstrepen huisartsen die wens door massaal aan te geven dat ze bij een regionaal loket terecht willen kunnen met hun vraag voor een ELV-bed.

 

Regionale loketten

Uit de peiling blijkt echter dat het regionale loket op slechts een beperkt aantal locaties bestaat: 25 procent van de respondenten geeft aan dat er een loket is. Tegelijkertijd zeggen huisartsen dat de bestaande regionale coördinatiepunten niet altijd naar behoren functioneren. De LHV weet dat in sommige regio’s nog wordt gewerkt aan de oprichting van een loket. Ondanks deze ontwikkeling is het resultaat van de ledenpeiling zorgelijk, de regionale loketten komen onvoldoende van de grond.

 

Te weinig bedden

Dat er capaciteitsproblemen zijn komt duidelijk naar voren, huisartsen (40%) geven aan dat ze hun patiënten niet kwijt kunnen. Hoe groot het probleem is, is vanuit de peiling niet te onderbouwen. En doordat regionale loketten ontbreken, is inzicht hierin moeilijk te krijgen.

 

Op alle mogelijke manieren willen we zorgverzekeraars en het ministerie ervan doordringen dat er meer ELV-bedden in de buurt nodig zijn voor patiënten vanuit de thuissituatie, zodat ze niet onnodig in het ziekenhuis terecht komen. 

 

Administratieve belasting

De LHV heeft zich vanaf begin dit jaar hard gemaakt ervoor te zorgen dat er geen extra administratieve last ontstaat rond het ELV. Toch blijkt uit de peiling dat huisartsen administratieve last ondervinden. Samen met Actiz heeft de LHV een voorstel gedaan voor het terugdringen van de administratieve lasten als het gaat om het invullen van verwijsbriefjes. Zorgverzekeraars hebben aangegeven bereid te zijn hun beleid hierop aan te passen.

bron: LHV
Geplaatst door: Susanne Morren Susanne Morren
Redactie
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen