menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
10 oktober 2017

Project voor specifiekere behandelrichtlijnen ouderen

Behandelrichtlijnen zijn niet altijd afgestemd op oudere patiënten. Dit vormt regelmatig een dilemma voor medisch specialisten. Internisten en klinisch geriaters werkten daarom de afgelopen tijd aan een methode om richtlijnen beter geschikt te maken voor ouderen. Dat meldt Medisch Contact.
Project voor specifiekere behandelrichtlijnen ouderen Behandelrichtlijnen zijn niet altijd afgestemd op oudere patiënten.

“Het doel is om evidence-based zorg op maat te bieden. Maar de meeste richtlijnen bieden geen specifieke aanbevelingen voor ouderen”, zegt internist ouderengeneeskunde en klinisch geriator Barbara van Munster in Medisch Contact. “Dat is onterecht, want we weten dat de uitkomsten en neveneffecten van behandelingen zelfs bij gezonde ouderen anders kunnen zijn dan bij jongvolwassenen met dezelfde aandoening. Bij kwetsbare ouderen of ouderen met multimorbiditeit is de verwachting dat dit nog verder uiteenloopt. Daarnaast zijn ouderen vaak in andere uitkomstmaten geïnteresseerd, zoals zelfstandig blijven en kwaliteit van leven. Ten slotte spelen bij hen de kortere levensverwachting en bijkomende aandoeningen een rol in de besluitvorming. Kortom, ouderen vormen een heterogene groep waarvoor de aanbevelingen uit de huidige richtlijnen lang niet altijd opgaan.”

 

De methodiek voor op ouderen afgestemde richtlijnontwikkeling biedt handvatten om ouderen als doelgroep systematisch mee te nemen bij het actualiseren en ontwikkelen van richtlijnen van diverse specialismen. Het project werd gefinancierd door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten begeleidde de totstandkoming van deze nieuwe methodiek. Richtlijnondersteuners van het Kennisinstituut zijn bijgeschoold en implementeren de nieuwe werkwijze momenteel in huidige richtlijnontwikkeling vanuit de wetenschappelijke verenigingen.

Bron: Medisch Contact
Geplaatst door: Janneke Olthof Janneke Olthof
Redactie
Gerelateerde artikelen