menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
20 september 2018

Tandarts krijgt waarschuwing omdat zij al getekend behandelplan niet wil uitvoeren

Het Regionaal Tuchtcollege in Den Haag heeft een tandarts een waarschuwing gegeven omdat zij een behandelplan (inclusief begroting) dat al getekend was door de patiënt toch niet wilde uitvoeren. Zij vond na overleg met collega's dat er niet genoeg expertise in de praktijk aanwezig was.
Tandarts krijgt waarschuwing omdat zij al getekend behandelplan niet wil uitvoeren

Klager had eind 2017 een tandheelkundig consult bij verweerster. Verweerster heeft tijdens de consult een uitgebreid behandelplan opgesteld waarvan de totale kosten  € 8.184,54 bedroegen. Klager heeft zijn paraaf gezet onder dit behandelplan en een document getekend waarin stond dat hij voorafgaand aan de behandeling de volledige rekening zou moeten voldoen. 

 

Intern overleg

In januari 2018 heeft verweerster tijdens een intern tandheelkundig overleg het behandelplan voorgelegd aan haar collega’s. Tijdens dit overleg is besloten dat binnen de praktijk onvoldoende expertise aanwezig was om klager te behandelen. Verweerster heeft klager op 23 januari 2018 telefonisch uitgelegd dat de voorgestelde behandeling niet binnen de praktijk kon worden uitgevoerd en klager aangeboden hem te verwijzen naar een centrum voor bijzondere tandheelkunde. Op 26 januari 2018 heeft verweerster klager schriftelijk bevestigd hem niet te kunnen behandelen. 

 

Contractbreuk

Het Tuchtcollege stelt voorop dat het verweerster zelf is geweest die, zonder enig voorbehoud, dit uitvoerige (en kostbare) behandelplan heeft opgesteld (overigens zonder voorafgaande foto’s en/of wax-up) en door klager heeft laten tekenen. Onder deze omstandigheden mocht klager er op vertrouwen dat er een behandelovereenkomst tot stand was gekomen, die in beginsel niet eenzijdig verbroken kon worden. Weliswaar vormt gebrek aan expertise een zwaarwichtige omstandigheid om een behandelovereenkomst te verbreken, maar deze verbreking wordt in dit geval desondanks tuchtrechtelijk verwijtbaar geacht. 


Verweerster heeft door de uitgebreidheid van het behandelplan, het laten tekenen van het plan en de voorwaarde dat het volledige met dit plan gemoeide bedrag tevoren moest worden voldaan, de indruk gewekt in staat en bereid te zijn dit behandelplan uit te voeren. De tandarts heeft er niet bij verteld dat het slechts een voorlopig plan was en de resultaten van de foto's moesten worden afgewacht.


Oordeel

 Het College heeft de lichtste tuchtmaatregel opgelegd: een waarschuwing. 

 

Lees de hele uitspraak.

 

Geplaatst door: Maaike Heijltjes Maaike Heijltjes
hoofdredacteur
Gerelateerde artikelen